Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 192. W sprawie zwołania posiedzenia Komisji Konkursowej Dariusz Głowacki 2004-12-02 13:32:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 191. W sprawie przeprowadzenia Konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 w Pyrzycach Dariusz Głowacki 2004-12-02 13:31:26 dodanie dokumentu
Kazimierz Lipiński Dariusz Głowacki 2004-12-02 13:15:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 190. W sprawie budżetu gminy na rok 2004 Dariusz Głowacki 2004-12-02 12:13:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 189. W sprawie układu wykonawczego do budżetu gminy na rok 2004 Dariusz Głowacki 2004-12-02 12:13:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 187. W sprawie ogłoszenia konkursu oferowanego na stanowisko kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pyrzycach Dariusz Głowacki 2004-12-02 12:11:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 186. W sprawie zwołania pierwszego posiedzenia Rady Oświatowej Dariusz Głowacki 2004-12-02 12:09:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 185. W sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego pierwszego przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntu pod ogródek gastronomiczny podczas Pyrzyckich Spotkań z Folklorem Dariusz Głowacki 2004-12-02 12:08:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 184. W sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego kosztów poniesionych na remont instalacji grzewczej Dariusz Głowacki 2004-12-02 12:07:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 183. W sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia lokalu mieszkalnego kosztów poniesionych na remont budynku obciążających właściciela budynku Dariusz Głowacki 2004-12-02 12:06:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 182. W sprawie ustanowienia opłaty za dzierżawę gruntu pod działalność gastronomiczną i handlową (bez prawa sprzedaży alkoholu, w tym piwa) na wyznaczonym do tego celu terenie podczas X Dariusz Głowacki 2004-12-02 12:05:00 dodanie dokumentu
Zarządzeni nr 181. W sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie 11 miasta Pyrzyce Dariusz Głowacki 2004-12-02 12:03:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 180.W sprawie zatwierdzenia aneksu organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Okunicy Dariusz Głowacki 2004-12-02 11:59:52 dodanie dokumentu
Przewodniczący Rady Miejskiej Sylwester Krystecki 2004-12-01 13:03:49 dodanie dokumentu
Protokół z sesji Sylwester Krystecki 2004-12-01 12:58:23 dodanie dokumentu
WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY I SPRAW OBYWATELSKICH Dariusz Głowacki 2004-11-30 12:51:55 dodanie dokumentu
WYDZIAŁ EDUKACJI, KULTURY, SPORTU I ZDROWIA Dariusz Głowacki 2004-11-30 12:50:53 dodanie dokumentu
Wydział Organizacyjno-Prawny i Zdrowia Dariusz Głowacki 2004-11-30 12:50:02 dodanie dokumentu
Wydział Budżetu i Finansów Dariusz Głowacki 2004-11-30 12:49:09 dodanie dokumentu
Urząd Stanu Cywilnego Dariusz Głowacki 2004-11-30 12:48:25 dodanie dokumentu
Specjalista ds. Promocji i Współpracy z Zagranicą Dariusz Głowacki 2004-11-30 12:44:45 dodanie dokumentu
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych Dariusz Głowacki 2004-11-30 12:43:53 dodanie dokumentu
Pełnomocnik Burmistrza ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Dariusz Głowacki 2004-11-30 12:42:44 dodanie dokumentu
Inspektor ds. kontroli Dariusz Głowacki 2004-11-30 12:39:28 dodanie dokumentu
Biuro Rady Miejskiej Dariusz Głowacki 2004-11-30 12:38:14 dodanie dokumentu
Teresa Krystyna Jasińska Pabian Dariusz Głowacki 2004-11-30 10:43:34 dodanie dokumentu
Teresa Krystyna Jasińska Pabian Dariusz Głowacki 2004-11-30 10:39:48 dodanie dokumentu
Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego Sylwester Krystecki 2004-11-30 10:13:03 dodanie dokumentu
UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Z TERENU NIERUCHOMOŚCI GDY WNIOSKODAWCĄ JEST OSOBA FIZYCZNA Sylwester Krystecki 2004-11-30 09:40:26 dodanie dokumentu
Wydział Gospodarki Komunalnej, Środowiska i Rozwoju Wsi Sylwester Krystecki 2004-11-30 09:36:55 dodanie dokumentu
Informacje o przedszkolu Sylwester Krystecki 2004-11-30 09:26:11 dodanie dokumentu
Dane Przedszkola Publicznego nr 3 w Pyrzycach Sylwester Krystecki 2004-11-29 13:11:26 dodanie dokumentu
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 listopada 2004 roku. Sylwester Krystecki 2004-11-26 12:22:19 dodanie dokumentu
Projekt budżetu na rok 2005 Sylwester Krystecki 2004-11-25 12:16:01 dodanie dokumentu
Projekt budżetu 2005 Sylwester Krystecki 2004-11-24 13:58:52 dodanie dokumentu
Budżet 2005 Sylwester Krystecki 2004-11-24 13:57:53 dodanie dokumentu
Projekt budżetu na rok 2005 Sylwester Krystecki 2004-11-24 13:56:08 dodanie dokumentu
INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY PYRZYCE na dzień 30.10.2004 Sylwester Krystecki 2004-11-24 13:03:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/208/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2004r.w sprawie skargi Pana Sylwestra Małeckiego dotyczącej działań Burmistrza Pyrzyc w związku z przydziałem lokalu mieszkal Dariusz Głowacki 2004-11-24 12:00:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XXVIII/209/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 października 2004r. w sprawie wskazania beneficjenta zadania Sylwester Krystecki 2004-11-24 09:51:05 dodanie dokumentu