Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-04-30 12:44:51 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-04-30 12:38:45 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-04-30 12:30:13 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-04-30 12:22:24 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-04-30 12:20:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1232/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2018-04-30 10:50:31 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE nr PIiD.6733.8.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku. Damian Kogut 2018-04-30 10:34:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1232/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-04-27 14:56:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1255/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1242/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11.04.2018 r. w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego "Dworzec Autobusowy", którego właścicielem lub zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego. Dawid Jędraszak 2018-04-27 10:11:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1252/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. Dawid Jędraszak 2018-04-27 10:10:08 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-04-27 08:33:03 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-04-27 08:29:47 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-04-27 08:18:32 edycja dokumentu
Zarządzenie 1257 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. Damian Kogut 2018-04-26 13:51:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie 1257 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. Damian Kogut 2018-04-26 13:50:18 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Nr PLiD.6733.7.2018 z dnia 25 kwietnia 2018 r. Damian Kogut 2018-04-26 10:29:21 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE nr PLiD.6733.9.2018 z dnia 25 kwietnia 2018r. Damian Kogut 2018-04-26 10:27:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/426/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pyrzyce na lata 2018 - 2022 Damian Kogut 2018-04-26 08:39:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/425/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zawarcia umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na okres 7 lat, działki nr 66/16 o pow. 3,3103 ha, położonej w obrębie 0001 miasta Pyrzyce z przeznaczeniem pod uprawy rolne, na rzecz Pana Roberta Tarnowskiego Damian Kogut 2018-04-26 08:37:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/424/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy części działki nr 48/3 o pow. 110 m2, położonej w obrębie 0007 miasta Pyrzyce, z przeznaczeniem na ogródek, na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Damian Kogut 2018-04-26 08:36:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/423/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na okres 7 lat, działki nr 18 o pow. 1,3968 ha, położonej w obrębie 0006 Żabów gmina Pyrzyce z przeznaczeniem pod uprawy rolne na rzecz dotychczasowego dzierżawcy Damian Kogut 2018-04-26 08:34:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/422/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pyrzyce w 2018 r. Damian Kogut 2018-04-26 08:32:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/421/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Pyrzyce na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Damian Kogut 2018-04-26 08:23:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/420/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2018-04-26 08:21:47 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVII/420/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2018-04-26 08:20:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVII/419/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018 Damian Kogut 2018-04-26 08:16:38 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVII/419/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018 Damian Kogut 2018-04-26 08:13:30 dodanie dokumentu
Uchwała  Nr XLVII/418/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania "Przebudowa urządzeń BRD wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu DW 119" Damian Kogut 2018-04-26 08:10:43 edycja dokumentu
Uchwała  Nr XLVII/418/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Zachodniopomorskiemu na realizację zadania "Przebudowa urządzeń BRD wraz z robotami towarzyszącymi w ciągu DW 119" Damian Kogut 2018-04-26 08:10:20 dodanie dokumentu
Uchwała  Nr XLVII/417/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Pyrzycach na realizację zadań "Przebudowa drogi powiatowej w Ryszewku oraz Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 1607Z na ul. Dąbrowskiego w Pyrzycach" Damian Kogut 2018-04-26 07:54:35 edycja dokumentu
Uchwała  Nr XLVII/417/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Pyrzycach na realizację zadań "Przebudowa drogi powiatowej w Ryszewku oraz Budowa miejsc postojowych w pasie drogi powiatowej nr 1607Z na ul. Dąbrowskiego w Pyrzycach" Damian Kogut 2018-04-26 07:52:12 dodanie dokumentu
Dawid Jędraszak 2018-04-25 13:35:03 edycja dokumentu
Dawid Jędraszak 2018-04-25 13:33:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1254/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. Dawid Jędraszak 2018-04-25 09:23:16 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji i ustaleniu lokalizacji cellu publiicznego Damian Kogut 2018-04-25 07:14:07 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wydaniu decyzji i ustaleniu lokalizacji cellu publiicznego Damian Kogut 2018-04-25 07:13:52 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 8 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Zawody Wędkarskie z okazji Dnia Dziecka Damian Kogut 2018-04-24 12:48:44 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-04-24 12:28:19 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-04-24 12:16:42 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-04-24 12:14:29 edycja dokumentu