Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
pysty Dariusz Głowacki 2006-02-20 14:21:51 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 584/06 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie ogłoszenia przetargu nieograniczonego i przyjęcia regulaminu Dariusz Głowacki 2006-02-20 13:08:11 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 583/06 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu Dariusz Głowacki 2006-02-20 13:07:21 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 582/06 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 24 stycznia 2006r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu. Dariusz Głowacki 2006-02-20 13:06:34 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 581/06 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 stycznia 2006r. w sprawie ogłoszenia konkursu i przyjęcia regulaminu konkursu p.n. „Pomysł na biznes” Dariusz Głowacki 2006-02-20 13:03:05 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 580/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 16 stycznia 2006r. w sprawie ogłoszenia konkursu i przyjęcia regulaminu na wybór imienia dla Stadionu Miejskiego w Pyrzycach Dariusz Głowacki 2006-02-20 12:59:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 579/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 stycznia 2006r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu Nr 4 do arkusza organizacyjnego, Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach. Dariusz Głowacki 2006-02-20 12:57:34 dodanie dokumentu
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 578/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 stycznia 2006 w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu Dariusz Głowacki 2006-02-20 12:56:48 dodanie dokumentu
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 577/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 stycznia 2006 w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu Dariusz Głowacki 2006-02-20 12:55:41 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 576/06 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 11 stycznia 2006r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu. Dariusz Głowacki 2006-02-20 12:54:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 575/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 stycznia 2006 roku w sprawie powołania członka rady Nadzorczej Pyrzyckiego Przedsiębiorstwa Mieszkaniowego sp. z o. o. w Pyrzycach Dariusz Głowacki 2006-02-20 12:52:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 574/06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06.01.2006 roku w sprawie zmiany składu Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Dariusz Głowacki 2006-02-20 12:47:06 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLI/05 z obrad XLI sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2005r. Dariusz Głowacki 2006-02-20 12:38:19 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Nr XL/05 z obrad XL sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005 r. Dariusz Głowacki 2006-02-20 12:35:49 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXIX/05 z obrad XXXIX sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. Dariusz Głowacki 2006-02-20 09:14:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 571 /2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 Dariusz Głowacki 2006-02-17 10:24:54 dodanie dokumentu
Porządek obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 23 lutego 2006 r. (czwartek) – godz. 14:15 sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Dariusz Głowacki 2006-02-17 09:59:01 dodanie dokumentu
Gmina Pyrzyce reprezentowana przez Burmistrza Pyrzyc ogłasza przetarg nieograniczony na remont, przebudowę – modernizację obiektu w miejscowości Nowielin dla potrzeb świetlicy wiejskiej Dariusz Głowacki 2006-02-16 12:28:03 dodanie dokumentu
Przetargi marzec 2006 r Dariusz Głowacki 2006-02-16 12:27:27 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne NIK – kontrola Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, w zakresie kosztów funkcjonowania administracji samorządowej w latach 2003 – 2005 (I półrocze). Dariusz Głowacki 2006-02-15 10:26:04 dodanie dokumentu
Statut Przedszkola Publicznego w Żabowie Dariusz Głowacki 2006-02-10 09:17:15 dodanie dokumentu
Dane Przedszkola Publicznego w Żabowie Dariusz Głowacki 2006-02-10 09:06:53 dodanie dokumentu
Nasz znak: RG – 7331/117/05/06 Dariusz Głowacki 2006-02-09 07:46:14 dodanie dokumentu
Nasz znak: RG – 7331/112/05/06 Dariusz Głowacki 2006-02-09 07:45:10 dodanie dokumentu
Nasz znak: RG – 7331/111/05/06 Dariusz Głowacki 2006-02-09 07:43:21 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka Dariusz Głowacki 2006-02-08 09:06:21 dodanie dokumentu
Do pobrania. Wzór oferty na zadanie publiczne Dariusz Głowacki 2006-02-08 08:50:15 dodanie dokumentu
W Y J A Ś N I E N I E do uchwały Nr XLIII/357/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. Dariusz Głowacki 2006-02-06 12:13:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/357/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach Dariusz Głowacki 2006-02-03 14:15:48 dodanie dokumentu
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Dariusz Głowacki 2006-02-03 14:13:24 dodanie dokumentu
ZAŁĄCZNIK DO DEKLARACJI DT-1 Dariusz Głowacki 2006-02-03 14:11:46 dodanie dokumentu
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH DT-1 Dariusz Głowacki 2006-02-03 14:10:27 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE Nr 3 /06 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do wydzierżawienia. Dariusz Głowacki 2006-02-03 13:24:48 dodanie dokumentu
Dariusz Głowacki 2006-02-03 13:21:25 dodanie dokumentu
Burmistrz Pyrzyc ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na dzierżawę działki nr 73 o pow. 5356 m2, położonej w obrębie 7 m. Pyrzyce przy ulicy Słowackiego. Okres dzierżawy – do 3 lat. Dariusz Głowacki 2006-02-03 13:18:20 dodanie dokumentu
Informacja nr 34/2006 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 grudnia do 15 stycznia 2006 roku. Dariusz Głowacki 2006-02-01 11:57:29 dodanie dokumentu
Nasz znak: RG – 7331/108/05/06 Dariusz Głowacki 2006-02-01 08:51:20 dodanie dokumentu
Nasz znak: RG – 7331/98/05/06 Dariusz Głowacki 2006-02-01 08:49:04 dodanie dokumentu
luty 2006 Dariusz Głowacki 2006-02-01 08:47:36 dodanie dokumentu
styczeń 2006 Dariusz Głowacki 2006-02-01 08:47:10 dodanie dokumentu