Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Burmistrz Pyrzyc ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Pyrzyce Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2005 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w s Dariusz Głowacki 2005-11-10 11:02:04 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE Nr 35/2005 z dnia 08 listopada 2005r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży. Dariusz Głowacki 2005-11-10 10:33:01 dodanie dokumentu
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:16:31 dodanie dokumentu
REJESTRACJA URODZENIA DZIECKA –SPORZĄDZANIE AKTÓW URODZENIA, WYDAWANIE ODPISÓW. Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:15:02 dodanie dokumentu
Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu, wydanie odpisów z aktu. Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:14:03 dodanie dokumentu
USTALENIE I ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:13:33 dodanie dokumentu
UZUPEŁNIENIE AKT STANU CYWILNEGO Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:11:15 dodanie dokumentu
Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:10:02 dodanie dokumentu
Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:08:11 dodanie dokumentu
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie) Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:06:55 dodanie dokumentu
Sporządzenie testamentu Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:06:13 dodanie dokumentu
Uznanie dziecka Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:05:39 dodanie dokumentu
Wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:05:05 dodanie dokumentu
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:02:56 dodanie dokumentu
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED DUCHOWNYM) Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:01:34 dodanie dokumentu
Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego) Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:00:53 dodanie dokumentu
Dokonanie zmiany imienia dziecka Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:00:15 dodanie dokumentu
Nadanie dziecku nazwiska męża matki Dariusz Głowacki 2005-11-10 07:59:27 dodanie dokumentu
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Dariusz Głowacki 2005-11-10 07:58:55 dodanie dokumentu
JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY PYRZYCE Dariusz Głowacki 2005-11-10 07:53:19 dodanie dokumentu
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY PYRZYCE Dariusz Głowacki 2005-11-10 07:51:35 dodanie dokumentu
POTWIERDZENIE AKTUALNOŚCI WPISÓW DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dariusz Głowacki 2005-11-10 07:50:05 dodanie dokumentu
UDZIELANIE INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORCACH Dariusz Głowacki 2005-11-10 07:48:11 dodanie dokumentu
WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dariusz Głowacki 2005-11-10 07:40:46 dodanie dokumentu
ZAPRZESTANIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dariusz Głowacki 2005-11-10 07:35:45 dodanie dokumentu
ZMIANA WE WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dariusz Głowacki 2005-11-10 07:32:46 dodanie dokumentu
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 listopada 2005 roku Dariusz Głowacki 2005-11-09 13:32:02 dodanie dokumentu
WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Dariusz Głowacki 2005-11-09 13:16:55 dodanie dokumentu
ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Dariusz Głowacki 2005-11-09 13:12:42 dodanie dokumentu
UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH, OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH; OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI , PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOM Dariusz Głowacki 2005-11-09 13:09:40 dodanie dokumentu
UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ Dariusz Głowacki 2005-11-09 13:07:53 dodanie dokumentu
PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY Dariusz Głowacki 2005-11-09 13:03:16 dodanie dokumentu
WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI Dariusz Głowacki 2005-11-09 13:01:33 dodanie dokumentu
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOWYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Dariusz Głowacki 2005-11-09 12:57:22 dodanie dokumentu
WYPIS I WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PYRZYCE Dariusz Głowacki 2005-11-09 12:54:07 dodanie dokumentu
SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH UŻYTKOWYCH Dariusz Głowacki 2005-11-09 12:50:14 dodanie dokumentu
SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH UŻYTKOWYCH Dariusz Głowacki 2005-11-09 12:47:55 dodanie dokumentu
UTRATA DOWODU OSOBISTEGO Dariusz Głowacki 2005-11-09 12:39:20 dodanie dokumentu
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH - UTRACONYCH Dariusz Głowacki 2005-11-09 12:36:40 dodanie dokumentu
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH - WYMIANA Dariusz Głowacki 2005-11-09 12:29:03 dodanie dokumentu