Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 572/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 05 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2006 roku w zakresie upowszechniania kultury Dariusz Głowacki 2006-01-11 14:45:10 dodanie dokumentu
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 570/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28.12.2005 r. w sprawie: wypłat wynagrodzeń w 2006 roku. W celu usprawnienia obsługi kasowej jednostek organizacyjnych Gminy zarządzam Dariusz Głowacki 2006-01-11 14:28:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 569/05 Burmistrz Pyrzyc z dnia 27 grudnia 2005r. w sprawie powołania Pyrzyckiej Rady Sportu Dariusz Głowacki 2006-01-11 14:22:37 dodanie dokumentu
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 568/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 grudnia 2005 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 282, położonej w obrębie 9 miasta Pyrzyce Dariusz Głowacki 2006-01-11 14:22:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 566 /2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 grudnia 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 Dariusz Głowacki 2006-01-11 14:15:23 dodanie dokumentu
Burmistrz Pyrzyc ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Pyrzyce. Przetarg odbędzie się w dniu 17 lutego 2006r Dariusz Głowacki 2006-01-11 12:06:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 565/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz ustalenia procedury jego aktualizacji Dariusz Głowacki 2006-01-11 11:19:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 564/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 grudnia 2005r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej w Okunicy. Dariusz Głowacki 2006-01-11 11:12:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 562/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 grudnia 2005r w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Żabowie na rok szkolny 2005/2006. Dariusz Głowacki 2006-01-11 11:05:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 561 /05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej w Mielęcinie. Dariusz Głowacki 2006-01-11 11:02:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie 560/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej w Brzesku. Dariusz Głowacki 2006-01-11 10:59:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 559/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 grudnia 2005r w sprawie: zatwierdzenia aneksu nr 4 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach. Dariusz Głowacki 2006-01-11 10:54:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 558 /05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 grudnia 2005r w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 3 do arkusza organizacyjnego, Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach. Dariusz Głowacki 2006-01-11 10:45:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 557 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 grudnia 2005r. W sprawie:przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, Dariusz Głowacki 2006-01-11 10:39:59 dodanie dokumentu
Z A R Z A D Z E N I E Nr 554/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu Dariusz Głowacki 2006-01-11 10:13:54 dodanie dokumentu
Z A R Z A D Z E N I E Nr 553/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia trzeciego przetargu i przyjęcia regulaminu Dariusz Głowacki 2006-01-11 10:11:46 dodanie dokumentu
Z A R Z A D Z E N I E Nr 552/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu Dariusz Głowacki 2006-01-11 10:10:37 dodanie dokumentu
Z A R Z A D Z E N I E Nr 551/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu Dariusz Głowacki 2006-01-11 10:09:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 550/2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 Dariusz Głowacki 2006-01-11 10:08:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 549 /05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 Dariusz Głowacki 2006-01-11 10:07:20 dodanie dokumentu
Zarządzenia nr.548/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 listopada 2005r w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę: Dariusz Głowacki 2006-01-11 10:06:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 547/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 listopada 2005r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, Dariusz Głowacki 2006-01-11 10:04:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Pyrzyc z dnia.18 listopada 205r Nr.546 w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego Dariusz Głowacki 2006-01-11 10:02:51 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 545/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Pyrzyc Nr 528/2005 z dnia 26 października 2005r. w sprawie ogłoszenia rokowań i przyjęcia Dariusz Głowacki 2006-01-11 10:01:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/348/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia, Promocji i Profilaktyki na lata 2005 – 2010 Dariusz Głowacki 2006-01-11 07:37:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 572/2006 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 05 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2006 roku w zakresie upowszechniania kultury fizyc Dariusz Głowacki 2006-01-10 13:09:55 dodanie dokumentu
pusty Dariusz Głowacki 2006-01-10 13:04:56 dodanie dokumentu
PROTOKÓŁ Nr XLIV/05 z obrad XLIV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 6 grudnia 2005 r. Dariusz Głowacki 2006-01-09 10:21:25 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLIII/05 z obrad XLIII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. Dariusz Głowacki 2006-01-09 10:18:54 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLII/05 z obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2005r. Dariusz Głowacki 2006-01-09 10:06:48 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE Nr 1/2006 z dnia 02 stycznia 2006 w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w wieczyste użytkowanie. Dariusz Głowacki 2006-01-04 15:13:36 dodanie dokumentu
Porządek obrad XLV sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 29 grudnia 2005r. godz.14,15 sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Dariusz Głowacki 2005-12-28 13:09:32 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Dariusz Głowacki 2005-12-23 13:41:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Pyrzyc Nr 556/05 z dnia 7 grudnia 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 3 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach. Dariusz Głowacki 2005-12-20 11:08:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 544 /05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16.11.2005 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego, Przedszkola Publicznego w Żabowie. Dariusz Głowacki 2005-12-20 08:50:00 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 542/05 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 14 listopada 2005 w sprawie Instrukcji Eksploatacji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce Dariusz Głowacki 2005-12-20 08:48:17 dodanie dokumentu
Odpowiedż na wystąpienie pokontrolne NIK – kontrola Urzędu Miejskiego w Pyrzycach, w zakresie kosztów funkcjonowania administracji samorządowej w latach 2003 – 2005 (I półrocze). Dariusz Głowacki 2005-12-19 14:50:58 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 541/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu Dariusz Głowacki 2005-12-19 12:26:38 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 540/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 listopada 2005r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu i przyjęcia regulaminu Dariusz Głowacki 2005-12-19 12:24:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 539/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 listopada 2005r w sprawie: zatwierdzenia Aneksu Nr 2 do arkusza organizacyjnego, Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach. Dariusz Głowacki 2005-12-19 12:22:29 dodanie dokumentu