Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Grudzień Sylwester Krystecki 2005-12-15 08:11:54 dodanie dokumentu
Burmistrz Pyrzyc ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Pyrzyce. Przetarg odbędzie się w dniu 05 stycznia 2006 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w Dariusz Głowacki 2005-12-14 08:17:50 dodanie dokumentu
Burmistrz Pyrzyc ogłasza trzeci ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Pyrzyce. Przetarg odbędzie się w dniu 05 stycznia 2006 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Dariusz Głowacki 2005-12-14 08:16:36 dodanie dokumentu
Burmistrz Pyrzyc ogłasza przetarg na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Pyrzyce. Przetarg odbędzie się w dniu 05 stycznia 2006 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr 282 (II piętro) Dariusz Głowacki 2005-12-14 08:14:49 dodanie dokumentu
Nasz znak: RG – 7331/97/05 Dariusz Głowacki 2005-12-12 12:43:15 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE Nr 37/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 grudnia 2005 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do wydzierżawienia. Dariusz Głowacki 2005-12-09 14:21:36 dodanie dokumentu
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy ulic Gabriela Narutowicza i Pod Lipami w Pyrzycach – I etap ulica G. Narutowicz Dariusz Głowacki 2005-12-09 14:15:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIV/369/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 6 grudnia 2004r. w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz Gminy Pyrzyce Dariusz Głowacki 2005-12-09 12:08:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/358/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, zwolnień od tego podatku. Dariusz Głowacki 2005-12-09 10:34:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/357/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ciążących na osobach fizycznych, osobach Dariusz Głowacki 2005-12-09 10:30:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/356/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany poboru podatków i opłat lokalnych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości Dariusz Głowacki 2005-12-09 10:25:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/355/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r.w sprawie zwolnienia z podatku rolnego Dariusz Głowacki 2005-12-09 10:24:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/354/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. o uchyleniu uchwały w sprawie obniżenia ceny 1q żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego Dariusz Głowacki 2005-12-09 10:23:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/353/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2005 rok Dariusz Głowacki 2005-12-09 10:18:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/352/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 Dariusz Głowacki 2005-12-09 10:15:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/351/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce Dariusz Głowacki 2005-12-09 10:09:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/350/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce Dariusz Głowacki 2005-12-09 10:06:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/349/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w praw Dariusz Głowacki 2005-12-09 10:05:58 dodanie dokumentu
Listopad Dariusz Głowacki 2005-12-08 13:52:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 535/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2005r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykon Dariusz Głowacki 2005-12-08 13:50:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 534/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2005r. w sprawie:przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na demont Dariusz Głowacki 2005-12-08 13:49:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 533/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2005r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wymian Dariusz Głowacki 2005-12-08 13:48:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 532/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2005r. w sprawie:przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wymia Dariusz Głowacki 2005-12-08 13:47:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie 531 /2005 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2005r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2005 Dariusz Głowacki 2005-12-08 13:46:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 530/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2005 Dariusz Głowacki 2005-12-08 13:44:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 529/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 października 2005r. w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Dariusz Głowacki 2005-12-08 13:42:47 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 528/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 października 2005r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Pyrzyc Nr 511/2005 z dnia 10 października 2005r. w sprawie ogłoszenia rokowań i przyjęci Dariusz Głowacki 2005-12-08 13:41:17 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE Nr 527/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 października 2005 roku w sprawie czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Dariusz Głowacki 2005-12-08 13:35:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 526/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 października 2005r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na budow Dariusz Głowacki 2005-12-08 13:34:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Pyrzyc Nr 525/05 z dnia 25 października 2005r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 2 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Pyrzycach. Dariusz Głowacki 2005-12-08 13:34:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Pyrzyc Nr 524/05 z dnia 25 października 2005r. w sprawie: zatwierdzenia Aneksu nr 1 do arkusza organizacyjnego, Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach. Dariusz Głowacki 2005-12-08 13:33:56 dodanie dokumentu
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 523/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 października 2005 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu działki niezabudowanej numer 263, położonej w obrębie 7 miasta Pyrzyce, przy Dariusz Głowacki 2005-12-08 13:33:32 dodanie dokumentu
Nasz znak: RG – 7331/112/2005 Dariusz Głowacki 2005-12-08 12:09:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/349/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2005r. w sprawie przystąpienia Miasta Pyrzyce do Stowarzyszenia Związku Miast Czystej Energii Dariusz Głowacki 2005-12-08 11:25:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/348/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2005r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Ochrony Zdrowia, Promocji i Profilaktyki na lata 2005 – 2010 Dariusz Głowacki 2005-12-08 11:22:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/347/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2005r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pyrzyce z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalnoś Dariusz Głowacki 2005-12-08 11:18:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/346/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2005r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie Ryszewko i Nieborowo w gminie Pyrzyce Dariusz Głowacki 2005-12-08 11:16:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLII/345/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 października 2005r. w sprawie przystąpienia Miasta Pyrzyce do Stowarzyszenia Związku Miast Czystej Energii Dariusz Głowacki 2005-12-08 11:05:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/359/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji i informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego Dariusz Głowacki 2005-12-08 10:09:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLIII/367/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 listopada 2005r. w sprawie obsługi bankowej budżetu Gminy Pyrzyce Dariusz Głowacki 2005-12-08 09:57:45 dodanie dokumentu