Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XL/323/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie uchylenia części Uchwały Nr XXXIX/313/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie sprzedaży dzi Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:22:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/322/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:20:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/321/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alk Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:20:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/320/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebów przez Gminę Pyrzyce Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:19:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/319/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach do zatwierdzenia projektów współfinansowa Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:19:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/318/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Pyrzyce oraz powołania Komisji Rady Miejskiej w Pyrzy Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:18:51 dodanie dokumentu
Sesja XL 2005 r. Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:16:55 dodanie dokumentu
OFERTA Dariusz Głowacki 2005-10-21 07:47:18 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE nr 20/04 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji W Pyrzycach z dnia 14.07.2004 r. W sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach Dariusz Głowacki 2005-10-21 07:46:38 dodanie dokumentu
REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PYRZYCACH Dariusz Głowacki 2005-10-21 07:45:09 dodanie dokumentu
Porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 27 października 2005r. (czwartek) – godz.14,15 sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Dariusz Głowacki 2005-10-20 14:28:38 dodanie dokumentu
Nasz znak: RG – 7331/98/2005 Dariusz Głowacki 2005-10-20 14:18:44 dodanie dokumentu
Nasz znak: RG – 7331/97/2005 Dariusz Głowacki 2005-10-20 14:18:16 dodanie dokumentu
Burmistrz Pyrzyc ogłasza przetarg na wykonanie przebudowy ulic Gabriela Narutowicza i Pod Lipami w Pyrzycach – I etap ulica G. Narutowicza dł. 190 m Dariusz Głowacki 2005-10-20 14:12:43 dodanie dokumentu
IMPREZY PROPONOWANE PRZEZ OsiR W OKRESIE OD CZERWCA DO GRUDNIA 2005 ROKU. Dariusz Głowacki 2005-10-20 09:16:18 dodanie dokumentu
Nasz znak: RG – 7331/89/2005 Dariusz Głowacki 2005-10-19 11:31:07 dodanie dokumentu
Nasz znak: RG – 7331/73/2005 Dariusz Głowacki 2005-10-19 11:30:31 dodanie dokumentu
Burmistrz Pyrzyc ogłasza przetarg na wykonanie zamówienia publicznego „ obsługa bankowa budżetu Gminy Pyrzyce” Dariusz Głowacki 2005-10-12 10:55:56 dodanie dokumentu
Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Pyrzyce Dariusz Głowacki 2005-10-11 14:53:42 dodanie dokumentu
Burmistrz Pyrzyc ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, nr 492/3 o powierzchni 0,2712 ha Dariusz Głowacki 2005-10-11 14:48:31 dodanie dokumentu
Burmistrz Pyrzyc ogłasza rokowania na sprzedaż działki zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce Dariusz Głowacki 2005-10-11 14:38:12 dodanie dokumentu
Formularz zgłoszeniowy imprezy do publikacji w (Kalendarzu imprez w Gminie Pyrzyce na rok 2006) Dariusz Głowacki 2005-10-11 14:30:52 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E Dariusz Głowacki 2005-10-11 14:17:36 dodanie dokumentu
Przetargi grudzień 2005r. Dariusz Głowacki 2005-10-11 14:08:01 dodanie dokumentu
INFORMACJA NR 30/2005 z bieżącej pracy Burmistrza Pyrzyc za okres od 16 sierpnia 2005 roku do 15 września 2005 roku. Dariusz Głowacki 2005-10-07 09:58:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 506/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 września 2005r. w sprawie:przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wymianę w Dariusz Głowacki 2005-10-06 14:31:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 505/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 września 2005r. w sprawie:przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na demontaż Dariusz Głowacki 2005-10-06 14:29:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 504/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 września 2005r. w sprawie:przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wymianę s Dariusz Głowacki 2005-10-06 14:28:38 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 503/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 27 września 2005r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu Dariusz Głowacki 2005-10-06 14:27:19 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 502/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 27 września 2005r. w sprawie ogłoszenia przetargu i przyjęcia regulaminu Dariusz Głowacki 2005-10-06 14:26:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Burmistrza Pyrzyc Nr 501/05 z dnia 26 września 2005r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego Dariusz Głowacki 2005-10-06 14:25:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 500/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 września 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej w Brzesku. Dariusz Głowacki 2005-10-06 14:23:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 499/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 września 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia aneksu Nr 1 do arkusza organizacyjnego, Szkoły Podstawowej w Mielęcinie. Dariusz Głowacki 2005-10-06 14:22:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 498/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 września 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Okunicy Dariusz Głowacki 2005-10-06 14:22:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 497/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 września 2005 r. w sprawie: zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej nr 2 w Pyrzycach. Dariusz Głowacki 2005-10-06 14:21:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 496/05 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 września 2005r. W sprawie:przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonani Dariusz Głowacki 2005-10-06 14:17:59 dodanie dokumentu
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „wykonanie oświetlenia zewnętrznego ul. Rolnej w Pyrzycach” Dariusz Głowacki 2005-10-06 14:02:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 495 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 września 2005r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na budowę ści Dariusz Głowacki 2005-10-06 13:53:52 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 494A/2005 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 września 2005r. w sprawie ogłoszenia rokowań i przyjęcia regulaminu Dariusz Głowacki 2005-10-06 13:51:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 494 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 września 2005r. w sprawie:.przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie oś Dariusz Głowacki 2005-10-06 13:47:33 dodanie dokumentu