Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
pusty Dariusz Głowacki 2005-11-18 11:11:17 dodanie dokumentu
Przetargi 2006 r. Dariusz Głowacki 2005-11-18 11:10:07 dodanie dokumentu
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na wymianę wykładziny podłogowej w ramach projektu pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Publiczny Dariusz Głowacki 2005-11-18 11:00:31 dodanie dokumentu
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na wykonanie oświetlenia zewnętrznego ul. Rolnej w Pyrzycach, Dariusz Głowacki 2005-11-18 11:00:07 dodanie dokumentu
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na wymianę stolarki okiennej w ramach projektu pn. „Modernizacja ciągów komunikacyjnych w Publicznym Gi Dariusz Głowacki 2005-11-18 10:59:38 dodanie dokumentu
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego na demontaż boazerii ściennej i założenie nowych tynków wraz z malowaniem ścian i sufitów w ramach projektu p Dariusz Głowacki 2005-11-18 10:59:02 dodanie dokumentu
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego p.n. „Dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby Urzędu Miejskiego w Pyrzycach” Dariusz Głowacki 2005-11-18 10:58:40 dodanie dokumentu
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 listopada 2005 roku Dariusz Głowacki 2005-11-18 10:32:10 dodanie dokumentu
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego p.n. „obsługa bankowa budżetu Gminy Pyrzyce” Dariusz Głowacki 2005-11-18 10:29:49 dodanie dokumentu
Burmistrz Pyrzyc ogłasza rokowania na sprzedaż działki zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce. Rokowania odbędą się w dniu 12 grudnia 2005 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr 282 (II Dariusz Głowacki 2005-11-17 13:41:15 dodanie dokumentu
Nasz znak: GKŚiR-7641/7/05. Dariusz Głowacki 2005-11-16 10:24:15 dodanie dokumentu
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. na budowę zewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem szafki z kurkiem odcinającym od istniejącej szafki, na budynkach mieszkalnych nr 15, 19 Dariusz Głowacki 2005-11-15 12:18:31 dodanie dokumentu
Wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. na „wykonanie docieplenia wraz z kolorystyką budynku Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach w ramach projektu pn. „Modernizacja Domu K Dariusz Głowacki 2005-11-15 12:17:54 dodanie dokumentu
Nasz znak: GKŚiR-7641/6/05 Dariusz Głowacki 2005-11-15 07:47:33 dodanie dokumentu
Nasz znak: GKŚiR-7641/5/05 Dariusz Głowacki 2005-11-15 07:46:48 dodanie dokumentu
Nasz znak: RG – 7331/96/2005 Dariusz Głowacki 2005-11-10 14:41:15 dodanie dokumentu
Obwieszczenia listopad 2005r. Dariusz Głowacki 2005-11-10 14:41:00 dodanie dokumentu
Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Pyrzyce. Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2005 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w sali nr Dariusz Głowacki 2005-11-10 11:09:01 dodanie dokumentu
Burmistrz Pyrzyc ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działek stanowiących własność Gminy Pyrzyce Przetarg odbędzie się w dniu 12 grudnia 2005 r. w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w s Dariusz Głowacki 2005-11-10 11:02:04 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE Nr 35/2005 z dnia 08 listopada 2005r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do sprzedaży. Dariusz Głowacki 2005-11-10 10:33:01 dodanie dokumentu
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:16:31 dodanie dokumentu
REJESTRACJA URODZENIA DZIECKA –SPORZĄDZANIE AKTÓW URODZENIA, WYDAWANIE ODPISÓW. Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:15:02 dodanie dokumentu
Rejestracja zgonu - sporządzenie aktu zgonu, wydanie odpisów z aktu. Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:14:03 dodanie dokumentu
USTALENIE I ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:13:33 dodanie dokumentu
UZUPEŁNIENIE AKT STANU CYWILNEGO Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:11:15 dodanie dokumentu
Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:10:02 dodanie dokumentu
Wydawanie dokumentów z ksiąg stanu cywilnego i potwierdzanie danych osobowych Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:08:11 dodanie dokumentu
Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecie) Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:06:55 dodanie dokumentu
Sporządzenie testamentu Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:06:13 dodanie dokumentu
Uznanie dziecka Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:05:39 dodanie dokumentu
Wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:05:05 dodanie dokumentu
Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:02:56 dodanie dokumentu
ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (PRZED DUCHOWNYM) Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:01:34 dodanie dokumentu
Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego) Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:00:53 dodanie dokumentu
Dokonanie zmiany imienia dziecka Dariusz Głowacki 2005-11-10 08:00:15 dodanie dokumentu
Nadanie dziecku nazwiska męża matki Dariusz Głowacki 2005-11-10 07:59:27 dodanie dokumentu
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Dariusz Głowacki 2005-11-10 07:58:55 dodanie dokumentu
JEDNORAZOWE ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ I PODAWANIE NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY PYRZYCE Dariusz Głowacki 2005-11-10 07:53:19 dodanie dokumentu
ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE MIASTA I GMINY PYRZYCE Dariusz Głowacki 2005-11-10 07:51:35 dodanie dokumentu
POTWIERDZENIE AKTUALNOŚCI WPISÓW DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dariusz Głowacki 2005-11-10 07:50:05 dodanie dokumentu