Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
UDZIELANIE INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORCACH Dariusz Głowacki 2005-11-10 07:48:11 dodanie dokumentu
WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dariusz Głowacki 2005-11-10 07:40:46 dodanie dokumentu
ZAPRZESTANIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dariusz Głowacki 2005-11-10 07:35:45 dodanie dokumentu
ZMIANA WE WPISIE DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Dariusz Głowacki 2005-11-10 07:32:46 dodanie dokumentu
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 listopada 2005 roku Dariusz Głowacki 2005-11-09 13:32:02 dodanie dokumentu
WYDANIE ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW Dariusz Głowacki 2005-11-09 13:16:55 dodanie dokumentu
ZGŁOSZENIE INSTALACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW Dariusz Głowacki 2005-11-09 13:12:42 dodanie dokumentu
UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH, OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH; OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI , PROWADZENIE SCHRONISK DLA BEZDOM Dariusz Głowacki 2005-11-09 13:09:40 dodanie dokumentu
UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA UTRZYMYWANIE PSA RASY UZNAWANEJ ZA AGRESYWNĄ Dariusz Głowacki 2005-11-09 13:07:53 dodanie dokumentu
PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY Dariusz Głowacki 2005-11-09 13:03:16 dodanie dokumentu
WYDANIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU NA PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI Dariusz Głowacki 2005-11-09 13:01:33 dodanie dokumentu
WYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGOWYPIS I WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Dariusz Głowacki 2005-11-09 12:57:22 dodanie dokumentu
WYPIS I WYRYS ZE STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PYRZYCE Dariusz Głowacki 2005-11-09 12:54:07 dodanie dokumentu
SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH UŻYTKOWYCH Dariusz Głowacki 2005-11-09 12:50:14 dodanie dokumentu
SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH UŻYTKOWYCH Dariusz Głowacki 2005-11-09 12:47:55 dodanie dokumentu
UTRATA DOWODU OSOBISTEGO Dariusz Głowacki 2005-11-09 12:39:20 dodanie dokumentu
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH - UTRACONYCH Dariusz Głowacki 2005-11-09 12:36:40 dodanie dokumentu
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH - WYMIANA Dariusz Głowacki 2005-11-09 12:29:03 dodanie dokumentu
WYDAWANIE DOWODÓW OSOBISTYCH PO RAZ PIERWSZY Dariusz Głowacki 2005-11-09 12:25:17 dodanie dokumentu
WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z AKT DOWODÓW OSOBISTYCH Dariusz Głowacki 2005-11-09 12:20:40 dodanie dokumentu
ZATRZYMANIE DOWODU OSOBISTEGO PO OTRZYMANIU NOWEGO DOWODU Dariusz Głowacki 2005-11-09 12:19:46 dodanie dokumentu
POŚWIADCZENIE ŻYCIA OSOBOM POBIERAJĄCYM RENTY ZAGRANICZNE Dariusz Głowacki 2005-11-09 12:19:02 dodanie dokumentu
DECYZJA ZMIENIAJĄCA UZNANIE ŻOŁNIERZA LUB POBOROWEGO SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY Dariusz Głowacki 2005-11-09 12:18:23 dodanie dokumentu
POKRYWANIE NALEŻNOŚCI MIESZKANIOWEJ ŻOŁNIERZOM LUB POBOROWYM SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ Dariusz Głowacki 2005-11-09 12:17:27 dodanie dokumentu
UZNANIE ŻOŁNIERZA LUB POBOROWEGO SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ ZA POSIADAJĄCEGO NA WYŁĄCZNYM UTRZYMANIU CZŁONKÓW RODZINY Dariusz Głowacki 2005-11-09 12:16:25 dodanie dokumentu
UZNANIE ŻOŁNIERZA LUB POBOROWEGO SŁUŻBY ZASTĘPCZEJ ZA SPRAWUJĄCEGO BEZPOŚREDNIĄ OPIEKĘ NAD CZŁONKIEM RODZINY Dariusz Głowacki 2005-11-09 12:13:41 dodanie dokumentu
REKLAMACJE NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W REJESTRZE WYBORCÓW Dariusz Głowacki 2005-11-09 12:11:21 dodanie dokumentu
REKLAMACJE NA NIEPRAWIDŁOWOŚCI W SPISIE WYBORCÓW Dariusz Głowacki 2005-11-09 12:10:04 dodanie dokumentu
ZGŁOSZENIE WYJAZDU ZA GRANICĘ NA POBYT CZASOWY PONAD DWA MIESIĄCE Dariusz Głowacki 2005-11-09 12:08:17 dodanie dokumentu
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY PONAD DWA MIESIĄCE Dariusz Głowacki 2005-11-09 12:04:41 dodanie dokumentu
POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE W SPRAWIE WYMELDOWANIA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO Dariusz Głowacki 2005-11-09 12:00:50 dodanie dokumentu
WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO PONAD DWA MIESIĄCE Dariusz Głowacki 2005-11-09 11:57:14 dodanie dokumentu
WYMELDOWANIE CUDZOZIEMCA Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO Dariusz Głowacki 2005-11-09 11:56:29 dodanie dokumentu
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU CZASOWEGO PONAD DWA MIESIĄCE Dariusz Głowacki 2005-11-09 11:55:40 dodanie dokumentu
WYMELDOWANIE Z MIEJSCA POBYTU STAŁEGO Dariusz Głowacki 2005-11-09 09:59:12 dodanie dokumentu
ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY DO DWÓCH MIESIĘCY Dariusz Głowacki 2005-11-09 09:53:37 dodanie dokumentu
ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT CZASOWY PONAD DWA MIESIĄCE Dariusz Głowacki 2005-11-09 09:52:47 dodanie dokumentu
ZAMELDOWANIE CUDZOZIEMCA NA POBYT STAŁY Dariusz Głowacki 2005-11-09 09:51:54 dodanie dokumentu
ZAMELDOWANIE NA POBYT CZASOWY DO DWÓCH MIESIĘCY Dariusz Głowacki 2005-11-09 09:50:55 dodanie dokumentu
ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY Dariusz Głowacki 2005-11-08 14:43:06 dodanie dokumentu