Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr XLI/340/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmiany uchwały o powołaniu Komisji Dyscyplinarnej I i II instancji Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:42:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/339/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach dnia 29 września 2005r. w sprawie nie zrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie gminy 2005r. Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:42:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/338/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach dnia 29 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie na realizację projektu pn. „Budowa ścieżki rowerowej na odci Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:39:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/337/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach dnia 29 września 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o dofinansowanie realizacji projektu p.n. „Modernizacja Domu Kultury w Pyrzyc Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:38:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/336/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach dnia 29 września 2005r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/236/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. o zabezpieczeniu środków własnych Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:38:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/335/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach dnia 29 września 2005r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXX/237/04 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 grudnia 2004r. o zabezpieczeniu środków własnych Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:37:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/334/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2005r. w sprawie zmiany regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:33:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLI/333/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2005r. w sprawie ustalenia najniższego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego i wartości jednego punktu stanowiących podstawę konst Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:32:10 dodanie dokumentu
Sesja XLI 2005 r. Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:30:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/332/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie odwołania członków Komisji Rewizyjnej Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:28:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/331/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany budżetu gminy Pyrzyce na 2005 rok Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:28:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/330/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Warnice i współdziałania w realizacji zadań w zakresie wychowania p Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:26:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/329/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Kozielice i współdziałania w realizacji zadań w zakresie wychowania Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:26:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/328/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Dolice i współdziałania w realizacji zadań w zakresie wychowania pr Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:25:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/327/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Miastem Szczecin w sprawie udzielenia dotacji na realizację zadań z zakre Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:24:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/326/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zatwierdzenia ceny sprzedaży działek numer 182 i 83/7 w obrębie 6 miasta Pyrzyce Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:24:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/325/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie sprzedaży działki numer 735 w obrębie Brzesko gmina Pyrzyce. Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:23:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/324/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste działek numer 81/7 i 30/1 w obrębie 6 miasta Pyrzyce. Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:22:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/323/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie uchylenia części Uchwały Nr XXXIX/313/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie sprzedaży dzi Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:22:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/322/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Pyrzyce Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:20:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/321/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej liczby punktów sprzedaży oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alk Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:20:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/320/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie zasad sprawiania pogrzebów przez Gminę Pyrzyce Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:19:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/319/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach do zatwierdzenia projektów współfinansowa Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:19:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XL/318/05 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 sierpnia 2005r. w sprawie przystąpienia do opracowania Programu Rewitalizacji dla Miasta Pyrzyce oraz powołania Komisji Rady Miejskiej w Pyrzy Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:18:51 dodanie dokumentu
Sesja XL 2005 r. Dariusz Głowacki 2005-10-25 11:16:55 dodanie dokumentu
OFERTA Dariusz Głowacki 2005-10-21 07:47:18 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE nr 20/04 Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji W Pyrzycach z dnia 14.07.2004 r. W sprawie: zmiany Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach Dariusz Głowacki 2005-10-21 07:46:38 dodanie dokumentu
REGULAMIN ORGANIZACYJNY OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W PYRZYCACH Dariusz Głowacki 2005-10-21 07:45:09 dodanie dokumentu
Porządek obrad XLII sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 27 października 2005r. (czwartek) – godz.14,15 sala Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Dariusz Głowacki 2005-10-20 14:28:38 dodanie dokumentu
Nasz znak: RG – 7331/98/2005 Dariusz Głowacki 2005-10-20 14:18:44 dodanie dokumentu
Nasz znak: RG – 7331/97/2005 Dariusz Głowacki 2005-10-20 14:18:16 dodanie dokumentu
Burmistrz Pyrzyc ogłasza przetarg na wykonanie przebudowy ulic Gabriela Narutowicza i Pod Lipami w Pyrzycach – I etap ulica G. Narutowicza dł. 190 m Dariusz Głowacki 2005-10-20 14:12:43 dodanie dokumentu
IMPREZY PROPONOWANE PRZEZ OsiR W OKRESIE OD CZERWCA DO GRUDNIA 2005 ROKU. Dariusz Głowacki 2005-10-20 09:16:18 dodanie dokumentu
Nasz znak: RG – 7331/89/2005 Dariusz Głowacki 2005-10-19 11:31:07 dodanie dokumentu
Nasz znak: RG – 7331/73/2005 Dariusz Głowacki 2005-10-19 11:30:31 dodanie dokumentu
Burmistrz Pyrzyc ogłasza przetarg na wykonanie zamówienia publicznego „ obsługa bankowa budżetu Gminy Pyrzyce” Dariusz Głowacki 2005-10-12 10:55:56 dodanie dokumentu
Burmistrz Pyrzyc ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki stanowiącej własność Gminy Pyrzyce Dariusz Głowacki 2005-10-11 14:53:42 dodanie dokumentu
Burmistrz Pyrzyc ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, nr 492/3 o powierzchni 0,2712 ha Dariusz Głowacki 2005-10-11 14:48:31 dodanie dokumentu
Burmistrz Pyrzyc ogłasza rokowania na sprzedaż działki zabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce Dariusz Głowacki 2005-10-11 14:38:12 dodanie dokumentu
Formularz zgłoszeniowy imprezy do publikacji w (Kalendarzu imprez w Gminie Pyrzyce na rok 2006) Dariusz Głowacki 2005-10-11 14:30:52 dodanie dokumentu