Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
CENTRALNY REJESTR UMÓW Dawid Jędraszak 2018-06-19 09:14:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1279/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. rolnictwa w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2018-06-18 14:42:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1280/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2018-06-18 14:42:17 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-18 09:55:59 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-18 09:34:54 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-18 09:22:55 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-18 09:06:26 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-18 09:02:31 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-18 08:59:55 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-18 08:49:39 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-18 08:44:55 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-18 08:37:33 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-18 08:29:12 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-18 08:26:57 edycja dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 20 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego wśród seniorów Damian Kogut 2018-06-15 14:38:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1308/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku. Dawid Jędraszak 2018-06-15 11:28:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1308/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku. Dawid Jędraszak 2018-06-15 11:26:26 dodanie dokumentu
PORZĄDEK OBRAD L Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 28 czerwca 2018r. (czwartek) - godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-06-15 08:01:16 edycja dokumentu
PORZĄDEK OBRAD L Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 28 czerwca 2018r. (czwartek) - godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-06-15 08:00:55 dodanie dokumentu
Łubiarz Wojciech Dawid Jędraszak 2018-06-14 13:51:24 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-12 14:48:22 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-12 14:43:26 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-12 14:38:59 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-12 14:32:13 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-12 14:07:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1307/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. Dawid Jędraszak 2018-06-12 13:59:25 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-12 13:57:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1306/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Rzepnowo. Dawid Jędraszak 2018-06-12 13:56:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1305/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 816/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce i przyjęcia ?Regulaminu pracy Zespołu ds. budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce?. Dawid Jędraszak 2018-06-12 13:56:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1300/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. Dawid Jędraszak 2018-06-12 13:54:52 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-12 13:49:03 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-12 13:41:42 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-12 13:31:44 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Dawid Jędraszak 2018-06-12 11:43:10 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Dawid Jędraszak 2018-06-12 11:41:23 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Dawid Jędraszak 2018-06-12 11:37:46 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-12 11:17:22 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Dawid Jędraszak 2018-06-12 11:06:16 edycja dokumentu
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY PYRZYCE Damian Kogut 2018-06-12 10:26:10 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 19 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy w formie obozu sportowo-rekreacyjnego w Darłówku Damian Kogut 2018-06-12 08:36:14 dodanie dokumentu