Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 489 /2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce. Atrur Zibrowski 2020-10-06 10:27:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 488/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2020 rok Atrur Zibrowski 2020-10-06 10:26:01 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE NR NiŚ/3/2020 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 października 2020 roku w sprawie planu polowań zbiorowych Atrur Zibrowski 2020-10-06 09:12:39 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Krystian Biliński 2020-10-05 13:42:18 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Krystian Biliński 2020-10-05 13:19:18 edycja dokumentu
USTAWA z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. Atrur Zibrowski 2020-10-05 10:46:45 dodanie dokumentu
Narodowy Spis Powszechny ludności i mieszkań 2021 (zakładka menu) Atrur Zibrowski 2020-10-05 10:44:54 dodanie pozycji menu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Krystian Biliński 2020-10-02 14:49:03 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Krystian Biliński 2020-10-02 11:54:08 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Krystian Biliński 2020-10-02 11:29:52 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Krystian Biliński 2020-10-02 11:09:04 edycja dokumentu
XXII Sesja - 23 kwietnia 2020 r. Atrur Zibrowski 2020-10-02 10:27:11 dodanie dokumentu
XXI Sesja - 16 marca 2020 r. Atrur Zibrowski 2020-10-02 10:26:50 dodanie dokumentu
XX Sesja RM - 27 lutego 2020 r. Atrur Zibrowski 2020-10-02 10:26:25 dodanie dokumentu
XIX Sesja - 23 stycznia 2020 r. Atrur Zibrowski 2020-10-02 10:25:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 495/2020 Burmistrza Pyrzyc, z dnia 02 października 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2020/2021 Atrur Zibrowski 2020-10-02 08:55:31 dodanie dokumentu
Informacja Gminnego Biura Spisowego Damian Kogut 2020-10-01 14:38:49 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie Damian Kogut 2020-10-01 14:16:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 października 2020 roku. dotyczące: " Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Pyrzyce" Damian Kogut 2020-10-01 14:04:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie z dnia 14 września z przeprowadzenia dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic 1 Maja, Jana Kilińskiego, Bankowej, Jana Henryka Dąbrowskiego, Księcia Barnima I, Krótkiej, Zabytkowej, Młyńskiej w Pyrzycach. Damian Kogut 2020-10-01 11:01:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 486/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2020/2021 Atrur Zibrowski 2020-10-01 09:25:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 481/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 września w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w czasie jego nieobecności Atrur Zibrowski 2020-10-01 09:24:41 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 479/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w Pyrzycach w roku szkolnym 2020/2021 Atrur Zibrowski 2020-10-01 09:24:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 478/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2020/2021 Atrur Zibrowski 2020-10-01 09:24:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 477/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w Pyrzycach w roku szkolnym 2020/2021 Atrur Zibrowski 2020-10-01 09:23:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 476/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nauczycielskiego Funduszu Zdrowotnego Gminy Pyrzyce i określenia regulaminu jej Pracy Atrur Zibrowski 2020-10-01 09:23:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 473/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 września 2020r. w sprawie szczególnych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji, dla których organizatorem jest Gmina Pyrzyce oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej Atrur Zibrowski 2020-10-01 09:22:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 472/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2020/2021 Atrur Zibrowski 2020-10-01 09:22:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 471/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2020/2021 Atrur Zibrowski 2020-10-01 09:22:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 469/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 września 2020 roku Atrur Zibrowski 2020-10-01 09:18:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 492/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności oraz powołania Zespołu ds. dostępności Atrur Zibrowski 2020-10-01 08:45:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 487/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Przedszkola Publicznego w Brzezinie na rok szkolny 2020/2021 oraz aneks nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola Publicznego w Brzezinie na rok szkolny 2020/2021 Atrur Zibrowski 2020-10-01 08:40:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 486/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2020/2021 Atrur Zibrowski 2020-10-01 08:37:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 485/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XXVII/193/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2020 Atrur Zibrowski 2020-10-01 08:33:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 485/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XXVII/193/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2020 Atrur Zibrowski 2020-10-01 08:33:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 484/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 września 2020 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce. Atrur Zibrowski 2020-10-01 08:21:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 483/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 września 2020 r. Atrur Zibrowski 2020-10-01 08:20:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 482/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 września w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości Atrur Zibrowski 2020-10-01 08:18:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 475/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 września 2020 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującej sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Pyrzyce i jej jednostek organizacyjnych" Atrur Zibrowski 2020-10-01 08:16:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 481/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 września w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w czasie jego nieobecności Atrur Zibrowski 2020-10-01 08:15:12 dodanie dokumentu