Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 1275/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia obowiązującego wzoru umowy najmu, umowy dzierżawy oraz porozumienia o wstąpieniu w ogół praw i obowiązków Dzierżawcy/Najemcy w Gminie Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-05-18 13:45:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1273/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie organizacji punktu przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie na rok szkolny 2018/2019. Dawid Jędraszak 2018-05-17 14:57:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1272/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej im Władysław Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2018/2019. Dawid Jędraszak 2018-05-17 14:56:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1271/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2018/2019. Dawid Jędraszak 2018-05-17 14:55:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1270/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2018/2019. Dawid Jędraszak 2018-05-17 14:55:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1269/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie organizacji szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2018/2019. Dawid Jędraszak 2018-05-17 14:54:36 dodanie dokumentu
Wroński Jerzy Dawid Jędraszak 2018-05-16 14:01:50 edycja dokumentu
Wyrodek Mirosław Dawid Jędraszak 2018-05-16 13:57:43 dodanie dokumentu
Wojtasik Jan Dawid Jędraszak 2018-05-16 13:57:05 dodanie dokumentu
Wodzińska Magdalena Dawid Jędraszak 2018-05-16 13:56:07 dodanie dokumentu
Wilman Krystyna Dawid Jędraszak 2018-05-16 13:55:25 dodanie dokumentu
Lemiesz Waldemar Dawid Jędraszak 2018-05-16 13:54:53 dodanie dokumentu
Jagiełło Dariusz Dawid Jędraszak 2018-05-16 13:54:10 dodanie dokumentu
Herman-Dziubek Roksana Dawid Jędraszak 2018-05-16 13:53:21 dodanie dokumentu
Wroński Jerzy Dawid Jędraszak 2018-05-16 13:52:35 dodanie dokumentu
Piotrowska Małgorzata Dawid Jędraszak 2018-05-16 13:51:46 dodanie dokumentu
Michalski Łukasz Dawid Jędraszak 2018-05-16 13:51:07 dodanie dokumentu
Majak Mariusz Dawid Jędraszak 2018-05-16 13:50:13 dodanie dokumentu
Ksel Iwona Dawid Jędraszak 2018-05-16 13:49:13 dodanie dokumentu
Gola Edward Dawid Jędraszak 2018-05-16 13:48:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1267/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia obowiązującego wzoru zawiadomienia o organizacji imprezy o charakterze artystyczno-rozrywkowym i sportowym niepodlegającej ustawie o imprezach masowych. Dawid Jędraszak 2018-05-16 12:01:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1263/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. Dawid Jędraszak 2018-05-16 11:59:47 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 11 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11maja 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Festyn integracyjny z okazji Dnia Dziecka Damian Kogut 2018-05-11 12:37:51 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-05-11 09:56:15 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-05-11 09:47:57 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-05-11 09:43:36 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-05-11 09:29:36 edycja dokumentu
Maduzia Michał Dawid Jędraszak 2018-05-11 09:01:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1265/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 492/8 o pow. 0,1600 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-05-10 14:41:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1266/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia drugiego naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-05-10 14:35:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1266/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia drugiego naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-05-10 14:34:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1265/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 492/8 o pow. 0,1600 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-05-10 14:32:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1264/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 maja 2018r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Prace remontowo-zabezpieczające Baszty Sowiej zlokalizowanej w Pyrzycach na działce nr 7/2 obręb 8 miasta Pyrzyce. Damian Kogut 2018-05-10 14:32:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1264/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 maja 2018r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Prace remontowo-zabezpieczające Baszty Sowiej zlokalizowanej w Pyrzycach na działce nr 7/2 obręb 8 miasta Pyrzyce. Damian Kogut 2018-05-10 14:30:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1264/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 maja 2018r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Prace remontowo-zabezpieczające Baszty Sowiej zlokalizowanej w Pyrzycach na działce nr 7/2 obręb 8 miasta Pyrzyce. Damian Kogut 2018-05-10 14:05:20 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-05-10 12:35:40 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-05-10 12:33:04 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-05-10 12:16:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1231/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Damian Kogut 2018-05-09 14:20:33 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE nr PIiD.6733.6.2018 z dnia 7 maja 2018r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego Damian Kogut 2018-05-09 09:27:02 edycja dokumentu