Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH Damian Kogut 2018-05-25 11:20:05 dodanie dokumentu
PORZĄDEK OBRAD XLIX Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 24 MAJA 2018 r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-05-24 14:58:03 edycja dokumentu
PORZĄDEK OBRAD XLIX Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 24 MAJA 2018 r. (czwartek) godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-05-24 14:57:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1290/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-05-24 14:53:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1289/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-05-24 14:52:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1239/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-05-24 07:25:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1235/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-05-24 07:25:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1285/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. Dawid Jędraszak 2018-05-23 13:05:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1268/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. Dawid Jędraszak 2018-05-23 13:02:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1266/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia drugiego naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-05-22 12:24:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1279/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. rolnictwa w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-05-22 08:29:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1279/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. rolnictwa w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-05-22 08:28:56 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 1279/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. rolnictwa w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-05-22 08:27:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1279/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. rolnictwa w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-05-22 08:27:25 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 1284/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie organizacji punktu przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2018/2019. Dawid Jędraszak 2018-05-22 07:44:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1283/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2018/2019. Dawid Jędraszak 2018-05-22 07:43:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1282/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2018/2019. Dawid Jędraszak 2018-05-22 07:42:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1281/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmiany harmonogramu budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-05-21 15:42:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1280/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-05-21 15:37:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1279/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. rolnictwa w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-05-21 15:37:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1280/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-05-21 15:35:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1279/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. rolnictwa w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-05-21 15:34:57 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 15 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Święto Jesieni" Damian Kogut 2018-05-21 14:22:45 edycja dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 15 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Święto Jesieni" Damian Kogut 2018-05-21 14:22:05 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 14 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Warsztaty plastyczne pt. "Seniorzy wzorem dla młodszego pokolenia" Damian Kogut 2018-05-21 14:21:19 edycja dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 14 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Warsztaty plastyczne pt. "Seniorzy wzorem dla młodszego pokolenia" Damian Kogut 2018-05-21 14:20:55 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 13 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Dzień dziecka" Damian Kogut 2018-05-21 14:20:07 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 12 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Aktywny Senior" Damian Kogut 2018-05-21 14:02:46 edycja dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 12 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Aktywny Senior" Damian Kogut 2018-05-21 14:02:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1278/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 566/2 o powierzchni 0,0162 ha i działka nr 566/17, położonych w obrębie geodezyjnym 0010 miasta Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-05-21 12:29:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1277/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach na 2018 rok. Dawid Jędraszak 2018-05-21 11:51:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1277/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach na 2018 rok. Dawid Jędraszak 2018-05-21 11:51:12 dodanie dokumentu
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku o wyniku pierwszego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 42 o pow. 0,0031 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 0008 miasta Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-05-21 10:15:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1276/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 155/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-05-18 13:46:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1275/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia obowiązującego wzoru umowy najmu, umowy dzierżawy oraz porozumienia o wstąpieniu w ogół praw i obowiązków Dzierżawcy/Najemcy w Gminie Pyrzyce. Dawid Jędraszak 2018-05-18 13:45:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1273/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie organizacji punktu przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie na rok szkolny 2018/2019. Dawid Jędraszak 2018-05-17 14:57:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1272/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej im Władysław Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2018/2019. Dawid Jędraszak 2018-05-17 14:56:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1271/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2018/2019. Dawid Jędraszak 2018-05-17 14:55:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1270/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2018/2019. Dawid Jędraszak 2018-05-17 14:55:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1269/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie organizacji szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2018/2019. Dawid Jędraszak 2018-05-17 14:54:36 dodanie dokumentu