Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-18 08:49:39 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-18 08:44:55 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-18 08:37:33 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-18 08:29:12 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-18 08:26:57 edycja dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 20 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury i dziedzictwa narodowego wśród seniorów Damian Kogut 2018-06-15 14:38:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1308/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku. Dawid Jędraszak 2018-06-15 11:28:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1308/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku. Dawid Jędraszak 2018-06-15 11:26:26 dodanie dokumentu
PORZĄDEK OBRAD L Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 28 czerwca 2018r. (czwartek) - godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-06-15 08:01:16 edycja dokumentu
PORZĄDEK OBRAD L Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 28 czerwca 2018r. (czwartek) - godz. 13:00, w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-06-15 08:00:55 dodanie dokumentu
Łubiarz Wojciech Dawid Jędraszak 2018-06-14 13:51:24 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-12 14:48:22 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-12 14:43:26 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-12 14:38:59 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-12 14:32:13 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-12 14:07:51 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1307/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. Dawid Jędraszak 2018-06-12 13:59:25 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-12 13:57:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1306/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Rzepnowo. Dawid Jędraszak 2018-06-12 13:56:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1305/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 816/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce i przyjęcia ?Regulaminu pracy Zespołu ds. budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce?. Dawid Jędraszak 2018-06-12 13:56:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1300/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. Dawid Jędraszak 2018-06-12 13:54:52 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-12 13:49:03 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-12 13:41:42 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-12 13:31:44 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Dawid Jędraszak 2018-06-12 11:43:10 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Dawid Jędraszak 2018-06-12 11:41:23 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Dawid Jędraszak 2018-06-12 11:37:46 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-06-12 11:17:22 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Dawid Jędraszak 2018-06-12 11:06:16 edycja dokumentu
LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY PYRZYCE Damian Kogut 2018-06-12 10:26:10 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 19 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży zamieszkałej na terenie Gminy w formie obozu sportowo-rekreacyjnego w Darłówku Damian Kogut 2018-06-12 08:36:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1301/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07.06.2018r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Prace remontowo - zabezpieczające Baszty Sowiej zlokalizowanej w Pyrzycach na działce nr 7/2 obręb 8 miasta Pyrzyce. Damian Kogut 2018-06-08 13:52:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1301/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07.06.2018r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Prace remontowo - zabezpieczające Baszty Sowiej zlokalizowanej w Pyrzycach na działce nr 7/2 obręb 8 miasta Pyrzyce. Damian Kogut 2018-06-08 13:38:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1266/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia drugiego naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-06-08 08:13:44 edycja dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 18 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Gruntowe Mistrzostwa Polski (Feeder) Damian Kogut 2018-06-07 14:55:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1304/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku. Dawid Jędraszak 2018-06-07 14:23:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1303/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-06-07 14:22:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1302/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-06-07 14:21:34 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 17 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja międzygminnych zawodów sportowo-pożarniczych Damian Kogut 2018-06-06 15:48:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1280/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. Dawid Jędraszak 2018-06-06 14:37:21 edycja dokumentu