Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 242/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2019 rok Dariusz Pigulski 2019-10-08 09:58:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 242/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2019 rok Dariusz Pigulski 2019-10-08 09:58:12 dodanie dokumentu
Obwieszczenie PIiD.6733.25.2019 z dn. 7.10.2019 Atrur Zibrowski 2019-10-08 09:48:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie NiŚ nr 22/2019 z dnia 08 października 2019 roku wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce. Atrur Zibrowski 2019-10-08 08:00:21 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE NR NiŚ/7/2019 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 3 października 2019 roku w sprawie polowań zbiorowych Dariusz Pigulski 2019-10-08 07:14:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 243/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 października 2019 r. w sprawie powołania składu Komisji mającej na celu wejście do lokalu mieszkalnego stanowiącego własnośc Gminy Pyrzyce w związku ze śmiercią najemcy Dariusz Pigulski 2019-10-07 11:59:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 223/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce Dariusz Pigulski 2019-10-07 09:15:26 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 223/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 września 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce Dariusz Pigulski 2019-10-07 09:14:34 dodanie dokumentu
Prezentacja SEJM OKW-szkolenie ogólne Atrur Zibrowski 2019-10-04 14:03:54 dodanie dokumentu
Prezentacja SEJM OKW - przykłady znaku X Atrur Zibrowski 2019-10-04 14:02:56 dodanie dokumentu
Kodeks Wyborczy Atrur Zibrowski 2019-10-04 14:02:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 210/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 2 września 2019r. Atrur Zibrowski 2019-10-04 14:01:49 dodanie dokumentu
Uchwała NR 139/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 22 sierpnia 2019r. Atrur Zibrowski 2019-10-04 14:00:54 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE Nr 21/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 października 2019 roku w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Organizacja Obchodów Dnia Białej Laski Atrur Zibrowski 2019-10-04 13:56:47 dodanie dokumentu
Informacja o składach OKW z funkcjami Atrur Zibrowski 2019-10-04 13:52:02 edycja dokumentu
Informacja o składach OKW z funkcjami Atrur Zibrowski 2019-10-04 13:51:54 usunięcie załacznika
Prezentacja SEJM OKW Atrur Zibrowski 2019-10-04 13:49:54 edycja dokumentu
Prezentacja SEJM OKW Atrur Zibrowski 2019-10-04 13:49:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/103/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania tytułu ?Honorowy Sołtys? Atrur Zibrowski 2019-10-04 13:06:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/102/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXVIII/321/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pyrzyce ? w obrębie ewidencyjnym nr 1, 2 i 5 miasta Pyrzyce oraz gminy Pyrzyce w obrębie ewidencyjnym Żabów, Młyny, Turze, Brzezin, Rzepnowo, Ryszewko gmina Pyrzyce Atrur Zibrowski 2019-10-04 13:06:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/101/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zawarcia kolejnych umów najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce Atrur Zibrowski 2019-10-04 13:05:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/100/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pyrzyce Atrur Zibrowski 2019-10-04 13:05:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/99/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Pyrzycach z siedzibą przy ul. Rejtana 6 Atrur Zibrowski 2019-10-04 13:04:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/98/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pyrzyce porozumienia w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego ? prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi Atrur Zibrowski 2019-10-04 13:04:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/97/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce Atrur Zibrowski 2019-10-04 13:03:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XV/96/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2019 Atrur Zibrowski 2019-10-04 13:02:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenia nr 21/2019 z dnia 04.10.2019r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce, przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem w drodze bezprzetargowej. Atrur Zibrowski 2019-10-04 09:21:52 dodanie dokumentu
Godziny rozpoczęcia prac Obwodowych Komisji Wyborczych Atrur Zibrowski 2019-10-04 09:16:10 dodanie dokumentu
Komunikat Urzędnika Wyborczego z dnia 3 października 2019 r. w sprawie zwołania drugiego posiedzenia obwodowej komisji wyborczej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Atrur Zibrowski 2019-10-03 14:04:22 dodanie dokumentu
Informacja o składach OKW z funkcjami Atrur Zibrowski 2019-10-02 08:24:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 239/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 września 2019 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XV/96/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 września 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2019 Dariusz Pigulski 2019-10-02 07:15:50 dodanie dokumentu
Odp. na zapytanie w spr. funkcjonowania Szkoły Podstawowej przy ul.Rejtana Atrur Zibrowski 2019-09-30 10:35:07 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE NR 289/2019 Komisarza Wyborczego w Szczecinie II z dnia 23 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Pyrzyce Atrur Zibrowski 2019-09-30 09:43:23 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2019-09-27 14:19:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 238/2019 Burmistrza Pyrzyc Z dnia 25 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. Nauczycielskiego Funduszu Zdrowotnego Gminy Pyrzyce oraz określenie regulaminu jej pracy Dariusz Pigulski 2019-09-27 13:11:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 240/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 września 2019 roku w sprawie instrukcji gospodarki kasowej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach Dariusz Pigulski 2019-09-27 13:09:39 dodanie dokumentu
Wyniki głosowań z XV Sesji RM 26.09.2019r. Atrur Zibrowski 2019-09-27 12:30:07 dodanie dokumentu
Zapytaniwe dot. odp. na wniosek złożony 28.03.2019 r. w sprawie umieszczenia tablic informacyjnych ''Miasto Monitorowane'' Atrur Zibrowski 2019-09-27 12:08:46 dodanie dokumentu
Zapytanie w spr. wydatków bieżących poniesionych na terenach poszczególnych Sołectw Gm. Pyrzyce w okresie do 01.2015 r. do końca 08.2019 r. Atrur Zibrowski 2019-09-27 12:08:25 dodanie dokumentu
Zapytanie w spr. postępów przy pracach projektowych pływalni przy ul. Rejtana Atrur Zibrowski 2019-09-27 12:08:05 dodanie dokumentu