Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-03-28 12:04:16 edycja dokumentu
DŁUG PUBLICZNY GMINY PYRZYCE za IV kwartał 2017 Damian Kogut 2018-03-28 07:08:52 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Nr PLiD.6733.3.2018 z dnia 27 marca 2018r. Damian Kogut 2018-03-27 13:15:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1221/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do wyłonienia kandydatów do Pyrzyckiej Rady Seniorów. Dawid Jędraszak 2018-03-27 11:17:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/416/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych przez inne niż Gmina Pyrzyce osoby prawne lub osoby fizyczne, trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania Damian Kogut 2018-03-27 07:37:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/415/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Pyrzyc Damian Kogut 2018-03-27 07:35:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/414/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy na okres 3 lat, na najem lokalu użytkowego o pow. 223 m2 usytuowanego na części działki nr 153/1, położonej w obrębie 0008 miasta Pyrzyce z przeznaczeniem na działalność statutową Pyrzyckiego Stowarzyszenia Klub Abstynenta KROKUS Damian Kogut 2018-03-27 07:32:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVI/414/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zawarcia kolejnej umowy na okres 3 lat, na najem lokalu użytkowego o pow. 223 m2 usytuowanego na części działki nr 153/1, położonej w obrębie 0008 miasta Pyrzyce z przeznaczeniem na działalność statutową Pyrzyckiego Stowarzyszenia Klub Abstynenta KROKUS Damian Kogut 2018-03-27 07:31:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/413/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/234/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 31 sierpnia 2016 r. Damian Kogut 2018-03-27 07:30:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/412/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2018 r.w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2018-03-27 07:29:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/411/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/339/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2018-03-27 07:26:57 edycja dokumentu
Uchwała Nr XLVI/411/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/339/17 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Pyrzyce Damian Kogut 2018-03-27 07:26:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/410/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018 Damian Kogut 2018-03-27 07:16:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/409/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Nr XLIV/370/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 roku Damian Kogut 2018-03-27 07:15:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr XLVI/408/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2018 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych Wodociągów Zachodniopomorskich Spółka z o. o. w Goleniowie Damian Kogut 2018-03-27 07:11:37 dodanie dokumentu
PORZĄDEK OBRAD XLVII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 29 MARCA 2018 r. (czwartek) godz. 10:00,w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-03-23 08:25:18 edycja dokumentu
PORZĄDEK OBRAD XLVII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 29 MARCA 2018 r. (czwartek) godz. 10:00,w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-03-23 08:25:15 usunięcie załacznika
PORZĄDEK OBRAD XLVII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 29 MARCA 2018 r. (czwartek) godz. 10:00,w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-03-23 08:24:26 edycja dokumentu
PORZĄDEK OBRAD XLVII Sesji Rady Miejskiej w Pyrzycach na dzień 29 MARCA 2018 r. (czwartek) godz. 10:00,w sali Nr 282 Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-03-23 08:22:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1220/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za 2017 rok Dawid Jędraszak 2018-03-22 11:24:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1199/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce i przyjęcia "Regulaminu pracy Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce" Dawid Jędraszak 2018-03-22 11:22:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1219/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok Dawid Jędraszak 2018-03-19 14:52:41 dodanie dokumentu
O G Ł O S Z E N I E NR 4 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 marca 2018r. w sprawie realizacji zadania publicznego pn. Upowszechnianie kultury i sztuki poprzez organizacje 10-lecia Zespołu Śpiewaczego "Pyrzyczanka" Dawid Jędraszak 2018-03-19 10:04:53 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa budynku inwentarskiego - obory dla krów mlecznych o łącznej obsadzie 140 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 31/1 obręb Pstrowice, powiat pyrzycki". Dawid Jędraszak 2018-03-16 13:58:46 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia pn: "Budowa budynku inwentarskiego - obory dla krów mlecznych o łącznej obsadzie 140 DJP wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 31/1 obręb Pstrowice, powiat pyrzycki". Dawid Jędraszak 2018-03-16 13:58:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1218/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2018r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Zabezpieczenie murów obronnych i czatowni między Basztami Sowią i Lodową w Pyrzycach Etap II Dawid Jędraszak 2018-03-15 14:58:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1218/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2018r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Zabezpieczenie murów obronnych i czatowni między Basztami Sowią i Lodową w Pyrzycach Etap II Dawid Jędraszak 2018-03-15 14:38:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1217/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 marca 2018r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie:" Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ulicy Głowackiego w Pyrzycach". Damian Kogut 2018-03-13 14:36:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1217/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ulicy Głowackiego w Pyrzycach" Dawid Jędraszak 2018-03-13 09:42:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1216/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie ponowienia naboru kandydatów na członków Pyrzyckiej Rady Seniorów Dawid Jędraszak 2018-03-13 09:40:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1151/2018 Burmistrz Pyrzyc z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Damian Kogut 2018-03-09 14:53:12 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE nr 7/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2018 roku. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. Damian Kogut 2018-03-09 14:47:42 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE nr 6/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2018 roku. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. Damian Kogut 2018-03-09 14:43:10 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE nr 5/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2018 roku. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. Damian Kogut 2018-03-09 14:39:45 dodanie dokumentu
OGŁOSZENIE nr 4/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2018 roku. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. Damian Kogut 2018-03-09 14:37:22 edycja dokumentu
OGŁOSZENIE nr 4/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 marca 2018 roku. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej wraz z udziałem w prawie własności gruntu na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. Damian Kogut 2018-03-09 14:36:59 dodanie dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-03-09 14:32:05 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-03-09 14:31:47 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-03-09 14:24:38 edycja dokumentu
CENTRALNY REJESTR UMÓW Damian Kogut 2018-03-09 14:12:34 edycja dokumentu