Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zapytanie w spr. postępów przy pracach projektowych pływalni przy ul. Rejtana Atrur Zibrowski 2019-09-27 12:08:05 dodanie dokumentu
Zapytanie w spr. planów związanych z utworzeniem trasy rowerowej Atrur Zibrowski 2019-09-27 12:07:44 dodanie dokumentu
Zapytanie w spr. inwestycji szklarniowych w gminie Atrur Zibrowski 2019-09-27 12:07:18 dodanie dokumentu
Zapytanie dot. spotkania Prezesa PPK z Zarządcami Wspólnot i Spółdzielni Mieszkaniowych Atrur Zibrowski 2019-09-27 12:06:55 dodanie dokumentu
Zapytanie dot. odpowiedzi na interp. złożoną 28.03.2019 r. w spr. budowy oświetlenia ulicznego na ul. Podgrodzie Atrur Zibrowski 2019-09-27 12:06:35 dodanie dokumentu
Zapytanie dot. odp. na interpelację z dnia 30.05.2019 r. dotyczącej przebudowy ul. Podgrodzie Atrur Zibrowski 2019-09-27 12:06:11 dodanie dokumentu
Zapytanie dot. braku odp. na złożony i przyjęty wniosek z dn. 30.05.2019 r. w spr. umieszczenia tablic z nazwami ulic Atrur Zibrowski 2019-09-27 12:05:38 dodanie dokumentu
Interpelacja w spr. kosztów funkcjonowania Rady Nadzorczej PPK Sp. z o.o. oraz kosztów reklam PPK Sp z o.o. w mediach Atrur Zibrowski 2019-09-27 12:05:15 dodanie dokumentu
Interpelacja dot. poprawy bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców ul. Warszawskiej Atrur Zibrowski 2019-09-27 12:04:57 dodanie dokumentu
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 września 2019 roku o wyniku pierwszego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 283/2 o pow. 0,0045 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 0007 miasta Pyrzyce. Atrur Zibrowski 2019-09-27 12:03:09 dodanie dokumentu
I N F O R M A C J A Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 września 2019 roku o wyniku pierwszego przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 283/1 o pow. 0,0089 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 0007 miasta Pyrzyce. Atrur Zibrowski 2019-09-27 12:02:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 238/2019 Burmistrza Pyrzyc Z dnia 25 września 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. Nauczycielskiego Funduszu Zdrowotnego Gminy Pyrzyce oraz określenie regulaminu jej pracy Dariusz Pigulski 2019-09-25 10:13:40 dodanie dokumentu
odp. na zapyt. w spr. wydatków inwestycyjnych poniesionych na terenach poszczególnych Sołectw Gm. Pyrzyce w okresie od 01.2015 r. do 06.2019 r. Atrur Zibrowski 2019-09-25 07:06:53 dodanie dokumentu
Zapytanie w spr. inwestycji przy ul. Warszawskiej Atrur Zibrowski 2019-09-24 12:50:51 dodanie dokumentu
Zapytanie w spr. funkcjonowania Szkoły Podstawowej przy ul.Rejtana Atrur Zibrowski 2019-09-24 12:50:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Nr 20 z dnia 24 września 2019 roku o naborze wniosków na udzielenie spółkom wodnym dotacji z budżetu Gminy Pyrzyce w 2019 roku Atrur Zibrowski 2019-09-24 10:26:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 236/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 września 2019 r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: ,,Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Pyrzyce i jej jednostek organizacyjnych" Dariusz Pigulski 2019-09-24 09:53:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 237/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach podczas jego nieobecności Dariusz Pigulski 2019-09-24 09:51:41 dodanie dokumentu
UJEDNOLICONY TEKST STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PYRZYCE Atrur Zibrowski 2019-09-24 07:49:03 edycja dokumentu
UJEDNOLICONY TEKST STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PYRZYCE Atrur Zibrowski 2019-09-24 07:46:02 dodanie dokumentu
UJEDNOLICONY TEKST STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PYRZYCE Atrur Zibrowski 2019-09-24 07:42:22 usunięcie dokumentu
Plan szkoleń Atrur Zibrowski 2019-09-24 07:14:38 dodanie dokumentu
Komunikat Urzędnika Wyborczego 24 Września Atrur Zibrowski 2019-09-24 07:13:43 dodanie dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 roku Dariusz Pigulski 2019-09-23 14:16:59 edycja dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 roku Dariusz Pigulski 2019-09-23 13:41:33 edycja dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 roku Dariusz Pigulski 2019-09-23 13:41:17 edycja dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 roku Dariusz Pigulski 2019-09-23 13:14:57 edycja dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 roku Dariusz Pigulski 2019-09-23 13:09:22 edycja dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 roku Dariusz Pigulski 2019-09-23 13:08:45 edycja dokumentu
Informacja o wykonaniu budżetu za I półrocze 2019 roku Dariusz Pigulski 2019-09-23 13:08:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 229/2019 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 17 września 2019 r. Dariusz Pigulski 2019-09-23 08:12:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 235/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17.09. 2019r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie ? w trybie zaprojektuj i wybuduj. Dariusz Pigulski 2019-09-23 08:11:45 edycja dokumentu
ObwieszczeniePIiD.6733.24.2019 z dnia 19.09.2019r. Atrur Zibrowski 2019-09-20 12:14:14 dodanie dokumentu
Obwieszczenie AP- 3.746.41.7.2019.KJ Atrur Zibrowski 2019-09-20 12:13:20 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o zgromadzeniu Damian Kogut 2019-09-20 10:57:04 dodanie dokumentu
Ochotnicza Straż Pożarna w Żabowie przeprowadza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabowie. Damian Kogut 2019-09-20 10:53:44 edycja dokumentu
Ochotnicza Straż Pożarna w Żabowie przeprowadza postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa fabrycznie nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń z napędem 4x4 dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Żabowie. Damian Kogut 2019-09-20 10:53:16 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 236/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 września 2019 r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: ? Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Pyrzyce i jej jednostek organizacyjnych? Atrur Zibrowski 2019-09-20 10:28:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 236/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 września 2019 r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: ,,Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Pyrzyce i jej jednostek organizacyjnych" Atrur Zibrowski 2019-09-20 10:26:58 dodanie dokumentu
XV PORZĄDEK obrad 26 WRZEŚNIA 2019r Atrur Zibrowski 2019-09-20 07:22:47 dodanie dokumentu