Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Czerwiec

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE nr 1087/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji parków miejskich w Pyrzycach. 2013-08-13 14:19:54
dokument Zarządzenie Nr 1089/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pyrzyce 2013-07-31 13:41:04
dokument Zarządzenie Nr 1088/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 czerwca 2013r. zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na 2013 rok, 2013-07-04 14:28:40
dokument Zarządzenie Nr 1087./2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących rewitalizacji parków miejskich w Pyrzycach. 2013-06-28 15:04:22
dokument Zarządzenie Nr 1086/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie powołania gminnego pełnomocnika ds. konsultacji społecznych 2013-06-27 14:36:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 1085/2013 BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 25 czerwca 2013 ROKU w sprawie ustalenia ceny gruntu nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo - parkowym stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 18/30 o pow. 6,6252 ha położona w obrębie Krzemlin, przeznaczonej do sprzedaży w drodze rokowań. 2013-06-27 14:36:05
dokument ZARZĄDZENIE NR 1084/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 25 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia rokowań na sprzedaż nieruchomości zabudowanej zespołem pałacowo - parkowym stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 18/30 o pow. 6,6252 ha położona w obrębie Krzemlin 2013-06-27 14:35:43
dokument Zarządzenie Nr 1083/13 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany organizacji oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie na rok szkolny 2013/2014 2013-06-27 14:35:21
dokument Zarządzenie Nr 1082/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 czerwca 2013r. W sprawie:: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: "Remont świetlicy wiejskiej wraz z podstawowym wyposażeniem w miejscowości Letnin w Gminie Pyrzyce w ramach zadania "Wzrost atrakcyjności obszaru LGR oraz aktywności społeczno-gospodarczej poprzez remonty świetlic wiejskich wraz z podstawowym wyposażeniem w miejscowości : Stróżewo, Nieborowo, Okunica, Letnin, Ryszewko w Gminie Pyrzyce" 2013-06-24 15:08:49
dokument Zarządzenie Nr 1081/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 czerwca 2013r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: "Remont świetlicy wiejskiej wraz z podstawowym wyposażeniem w miejscowości Nieborowo i Ryszewko w Gminie Pyrzyce w ramach zadania "Wzrost atrakcyjności obszaru LGR oraz aktywności społeczno-gospodarczej poprzez remonty świetlic wiejskich wraz z podstawowym wyposażeniem w miejscowości : Stróżewo, Nieborowo, Okunica, Letnin Ryszewko w Gminie Pyrzyce" 2013-06-24 15:08:05
dokument ZARZĄDZENIE nr 1080/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-06-24 09:58:49
dokument Zarządzenie Nr 1079/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2013 do uchwały Nr LXI/404/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 czerwca 2013 roku 2013-06-24 15:07:11
dokument Zarządzenie Nr 1078/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wysokości kosztów wezwania skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem postępowania sądowego, egzekucji administracyjnej należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pyrzyce. 2013-06-24 09:52:22
dokument Zarządzenie Nr 1077/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19.06.2013.r. W sprawie:: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Remont świetlicy wiejskiej wraz z podstawowym wyposażeniem w miejscowości Stróżewo i Okunica w Gminie Pyrzyce w ramach zadania " Wzrost atrakcyjności obszaru LGR oraz aktywności społeczno-gospodarczej poprzez remonty świetlic wiejskich wraz z podstawowym wyposażeniem w miejscowości : Stróżewo, Nieborowo, Okunica, Letnin Ryszewo w Gminie Pyrzyce" 2013-06-21 08:48:33
dokument Zarządzenie Nr 1076/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19.06.2013 r. W sprawie:: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: "Renowacja XIV wiecznych Pyrzyckich murów obronnych obejmująca fragment muru przy Baszcie Mnisiej i przy Bramie Bańskiej zlokalizowanych na działce nr 47/4 obręb 8 miasta Pyrzyce" 2013-06-21 08:47:29
dokument Zarządzenie Nr 1075/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19.06.2013 r. W sprawie:: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: "Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w ramach zadania "Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach" 2013-06-21 08:46:18
dokument Zarządzenie Nr 1074/2013 Burmistrza Gminy Pyrzyce z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2013 2013-06-24 09:49:35
dokument ZARZĄDZENIE NR 1071/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 czerwca 2013 w sprawie ogłoszenia piątego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-06-21 08:41:45
dokument ZARZĄDZENIE nr 1070/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-06-21 08:41:18
dokument ZARZĄDZENIE nr 1069/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 czerwca 2013r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-06-21 08:40:39
dokument Zarządzenie Nr 1068 /2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1013/2013 roku Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie powołania i zasad działania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2013-06-24 09:48:44
dokument Zarządzenie Nr 1067/13 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Pyrzycach na rok szkolny 2013/2014 2013-06-13 13:39:25
dokument Zarządzenie Nr 1066/13 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2013/2014 2013-06-12 12:29:52
dokument Zarządzenie Nr 1065/2013 Burmistrza Gminy Pyrzyce z dnia 11 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy na rok 2013 2013-06-24 09:46:26
dokument Zarządzenie Nr 1064/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury 2013-06-12 13:14:50
dokument Zarządzenie Nr 1063/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 czerwca 2013 roku w sprawie odwołania pełniącej obowiązki dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach 2013-06-12 13:14:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1062/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2013-06-11 12:54:50
dokument Zarządzenie Nr 1061/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10.06.2013.r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Doposażenie placu zabaw w miejscowości Mechowo, z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 2013-06-12 12:28:54
dokument Zarządzenie Nr 1060/13 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2012/2013 2013-06-14 14:44:58
dokument Zarządzenie Nr 1059/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 czerwca 2013r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na 2013 rok 2013-06-12 12:27:26
dokument Zarządzenie Nr 1058/13 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie organizacji oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2013/2014 2013-06-11 12:54:03
dokument Zarządzenie Nr 1057 /2013 Burmistrza Pyrzyce z dnia 04 czerwca 2013 r. w sprawie: przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2013-06-05 10:51:20