Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sierpień

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1156 /2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia do użytku plan obrony cywilnej gminy Pyrzyce. 2013-09-26 09:14:48
dokument Zarządzenie Nr 1155/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Gimnazium Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach. 2013-09-11 14:09:36
dokument Zarządzenie Nr 1154/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Pyrzyce. 2013-09-11 12:33:35
dokument Zarządzenie Nr 1153/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na 2013r. 2013-09-11 12:30:37
dokument Zarządzenie Nr 1152/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej Gminy Pyrzyce na 2014 rok. 2013-09-13 14:15:15
dokument Zarządzenie Nr 1151/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2013-09-06 13:12:32
dokument Zarządzenie Nr 1150/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Pyrzyce" 2013-08-27 14:35:37
dokument Zarządzenie Nr 1149/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 sierpnia 2013r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na 2013 rok. 2013-08-26 09:30:49
dokument Zarządzenie Nr 1148/ 2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 sierpnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: "Wyłączność do wykonywania odbioru nieczystości stałych z Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce". 2013-08-27 14:32:52
dokument Zarządzenie Nr1147/2013 Burmistrza Pyrzyce z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2013-09-11 15:05:30
dokument Zarządzenie Nr 1146/2013 Burmistrza Pyrzyce z dnia 21 sierpnia 2013r. w sprawie: przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2013-08-26 09:27:41
dokument Zarządzenie Nr 1145 /13 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2013-08-27 13:32:05
dokument ZARZĄDZENIE nr 1144/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-08-26 09:18:29
dokument ZARZĄDZENIE nr 1143/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-08-26 09:14:22
dokument ZARZĄDZENIE nr 1142/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-08-26 09:08:33
dokument Zarządzenie Nr 1141/2013 r. Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Mistrzostwa sportowego w Pyrzycach. 2013-08-20 12:43:58
dokument Zarządzenie 1140/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 sierpnia 2013 r. w sprawie: zmiany składu Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2013-08-16 10:25:12
dokument Zarządzenie Nr 1139/2013 r. Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2013-08-20 12:31:00
dokument Zarządzenie Nr 1138/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach. 2013-08-27 13:29:11
dokument Zarządzenie Nr 1137/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na 2013 rok. 2013-08-20 12:18:39
dokument Zarządzenie Nr 1136/2013r Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego zdawczo - odbiorczego w kasie Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2013-08-13 12:18:16
dokument ZARZĄDZENIE NR 1135/2013 BURMISTRZA PYRZYC Z DNIA 09 SIERPNIA 2013 ROKU w sprawie ustalenia ceny gruntu nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 92/3 o pow. 0,2788 ha oraz nr 92/4 o pow. 0,2787 ha położone w obrębie geodezyjnym Giżyn, przeznaczone do sprzedaży w drodze rokowań. 2013-08-13 12:16:52
dokument ZARZĄDZENIE nr 1134/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 9 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia czwartego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: działka nr 178/89 o pow. 0,0022 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85, działka nr 178/90 o pow. 0,0031 ha wraz z udziałem w działce nr 178/85, położone w obrębie geodezyjnym 6 miasta Pyrzyce ul. Ks. Bogusława. 2013-08-13 12:15:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 1133/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 09 SIERPNIA 2013 w sprawie ogłoszenia rokowań i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki: nr 92/3 o pow. 0,2788 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn, nr 92/4 o pow. 0,2787 ha położona w obrębie geodezyjnym Giżyn. 2013-08-13 12:14:40
dokument Zarządzenie Nr 1132/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na 2013 rok 2013-08-13 12:12:41
dokument Zarządzenie Nr 1131/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany składu Komisji Konkursowej do rozstrzygnięcia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach powołanej Zarządzeniem Nr 1115/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lipca 2013r. 2013-08-09 10:20:14
dokument ZARZĄDZENIE nr 1130/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 05 sierpnia 2013r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2013-08-09 10:18:56
dokument ZARZĄDZENIE nr 1129/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 2 sierpnia 2013r. w sprawie odstąpienia od zastosowania Zarządzenia 919/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkowaniem w Gminie Pyrzyce kwoty stanowiącej równowartość od 3000 do 14 000 euro. 2013-08-13 14:12:20