Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Grudzień

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1291/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2013. 2014-01-17 10:24:23
dokument Zarządzenie Nr 1290/13 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i maksymalnych kwot dofinansowania opłat z tym związanych w Gminie Pyrzyce w 2014 roku. 2014-01-08 08:02:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1289/13 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2013/2014. 2014-01-08 08:00:20
dokument Zarządzenie Nr 1288/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2013. 2014-01-15 11:46:56
dokument Zarządzenie Nr 1286/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski Pyrzyce oraz jednostki organizacyjne Gminy Pyrzyce. 2014-02-18 11:00:35
dokument Zarządzenie Nr 1285/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową. 2014-02-18 10:55:54
dokument Zarządzenie Nr 1284/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 grudnia 2013 w sprawie "Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych". 2014-01-15 14:40:11
dokument Zarządzenie Nr 1283/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 grudnia 2013 w sprawie : przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową i ustalenia instrukcji inwentaryzacyjnej w Gminie Pyrzyce. 2014-01-15 14:36:17
dokument Zarządzenie Nr 1282/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 grudnia 2013 w sprawie : przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową i ustalenia instrukcji w sprawie gospodarki kasowej w Gminie Pyrzyce. 2014-01-15 14:30:32
dokument Zarządzenie Nr 1281/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadania pn. " Sprzedaż energii elektrycznej na potrzeby grupy zakupowej utworzonej na podstawie udzielonych pełnomocnictw, które upoważniają Gmine Pyrzyce do roli Zamawiającego" 2013-12-24 11:19:22
dokument Zarządzenie Nr 1279/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2013. 2014-01-15 11:42:25
dokument Zarządzenie Nr 1278/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia terminu wypłat wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce w 2014 roku. 2014-02-18 10:47:59
dokument Zarządzenie Nr 1277/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2014-01-17 09:27:33
dokument Zarządzenie Nr 1276/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie planu kontroli na 2014 rok. 2014-01-17 09:21:55
dokument Zarządzenie Nr 1275/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2013. 2014-01-15 11:40:43
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1274/13 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2013/2014. 2014-01-08 07:58:41
dokument Zarządzenie Nr 1273/13 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2013/2014. 2014-01-08 07:57:00
dokument Zarządzenie Nr 1272/2013r Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2014-01-08 07:54:58
dokument Zarządzenie Nr 1271/2013 Burmistrza Pyrzyce z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie: przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2014-01-08 07:53:06
dokument Zarządzenie Nr 1270/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2013. 2014-01-08 07:43:24
dokument Zarządzenie Nr 1269/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2013 do uchwały Nr LI/478/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2013 roku. 2014-01-08 07:38:47
dokument Zarządzenie Nr 1268/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2013. 2014-01-08 07:36:45
dokument Zarządzenie Nr 1267/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2013. 2013-12-20 09:14:11
dokument Zarządzenie Nr 1266/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2013-12-20 08:58:00
dokument Zarządzenie Nr 1265/13 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie powołania składu osobowego Pyrzyckiej Rady Oświatowej. 2013-12-19 16:28:03
dokument Zarządzenie Nr 1264/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2013. 2013-12-20 08:44:18
dokument Zarządzenie Nr 1263/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2013. 2013-12-20 08:42:36
dokument Zarządzenie Nr 1262/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2013. 2013-12-20 08:40:08
dokument Zarządzenie Nr 1261/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2013. 2013-12-20 08:38:03
dokument Zarządzenie Nr 1260/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na wybór rzeczoznawcy majątkowego do wykonania wycen nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Pyrzyce. 2014-01-03 08:49:38
dokument Zarządzenie Nr 1259/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2014-01-15 11:35:47
dokument Zarządzenie Nr 1258/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 grudnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Zagospodarowanie terenu świetlicy wiejskiej w Giżynie, Gmina Pyrzyce budowa części chodnika przed budynkiem świetlicy. 2013-12-11 12:42:54
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1257/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie zmian dni pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w 2013 r. 2013-12-10 15:16:24
dokument Zarządzenie Nr 1256/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2013. 2014-01-08 07:34:01
dokument ZARZĄDZENIE NR 1255/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 05 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy. 2013-12-11 12:40:13
dokument Zarządzenie Nr 1254/13 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2013/2014. 2013-12-06 15:09:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1253/13 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2013/2014. 2013-12-06 15:08:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1252/13 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2013/2014. 2013-12-06 15:06:57
dokument Zarządzenie Nr 1251/13 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej ? Curie w Pyrzycach w roku szkolnym 2013/2014. 2013-12-06 15:05:42
dokument Zarządzenie Nr 1250/13 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2013/2014. 2013-12-06 15:04:07
dokument Zarządzenie Nr 1249/13 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany organizacji Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach w roku szkolnym 2013/2014. 2013-12-06 15:01:37
dokument Zarządzenie Nr 1248/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 grudnia 2013 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: "Pełnienie funkcji inspektora nadzoru nad realizacją zadania: budowy ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Ciepłowniczej w Pyrzycach do granicy gminy Pyrzyce w miejscowości Brzesko" 2013-12-11 12:36:49
dokument Zarządzenie Nr 1247/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2013 do uchwały Nr L/475/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 3 grudnia 2013 roku. 2013-12-11 12:35:05
dokument Zarządzenie Nr 1246/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03.12.2013 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: "BUDOWA ALTANY NA PLACU REKREACYJNO - WYPOCZYNKOWEGO W MIEJSCOWOŚCI: BRZEZIN GMINA PYRZYCE" 2013-12-11 12:33:24
dokument Zarządzenie Nr 1245/2013 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem. 2013-12-06 14:00:19
dokument Zarządzenie Nr 1244/2013r Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2013-12-11 12:31:24