Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Styczeń

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1320/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2014 r.w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014. 2014-02-13 11:46:16
dokument Zarządzenie Nr 1319/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31.01.2014 r. w sprawie odstąpienia od zastosowania Zarządzenia nt 919/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 stycznia 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkowaniem w Gminie Pyrzyce kwoty stanowiącej równowartość od 3.000 do 14.000 euro netto. 2014-02-03 15:21:50
dokument Zarządzenie Nr 1318/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014. 2014-02-13 11:43:42
dokument Zarządzenie Nr 1317/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie wybory przedstawiciela załogi pracowniczej reprezentującego przed pracodawcą pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach oraz jego kompetencji. 2014-02-17 13:47:10
dokument Zarządzenie Nr 1316/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2014 do uchwały Nr LII/493/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 23 stycznia 2014 roku. 2014-02-13 11:41:47
dokument Zarządzenie nr 1315 /2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku. 2014-01-22 15:11:30
dokument Zarządzenie Nr 1314/14 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w roku szkolnym 2013/2014. 2014-02-13 11:39:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1313/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2013/2014. 2014-02-13 11:38:22
dokument ZARZĄDZENIE nr 1312/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2014-01-30 15:05:39
dokument ZARZĄDZENIE NR 1311/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia ceny gruntów stanowiących działki niezabudowane nr 566/2 o pow. 0,0162 ha oraz nr 566/3 o pow. 0,0385 ha położone w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce przeznaczone do sprzedaży w drodze drugiego przetargu. 2014-01-30 15:04:38
dokument ZARZĄDZENIE nr 1310/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2014-01-30 15:02:28
dokument ZARZĄDZENIE nr 1309/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2014-01-30 15:01:12
dokument Zarządzenie Nr 1308/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014. 2014-02-13 11:35:44
dokument Zarządzenie Nr 1307/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. 2014-01-17 10:48:14
dokument Zarządzenie Nr 1306/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Pyrzyc ds. etyki. 2014-01-17 10:47:18
dokument Zarządzenie Nr 1305/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika Burmistrza Pyrzyc ds. etyki. 2014-01-17 10:46:19
dokument Zarządzenie Nr 1304/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie odwołania Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością. 2014-01-17 10:45:17
dokument Zarządzenie Nr 1303/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany organizacji oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2013/2014. 2014-02-18 11:53:34
dokument Zarządzenie Nr 1302/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie powołania zespołu do kontroli i oceny realizacji zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w 2013 roku. 2014-02-18 11:50:56
dokument Zarządzenie Nr 1301/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku. 2014-02-18 11:46:20
dokument Zarządzenie Nr 1300/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014. 2014-01-30 14:56:23
dokument Zarządzenie Nr 1299/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie określenia planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2014 do uchwały Nr L/476/13 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2013 roku. 2014-01-30 14:53:37
dokument Zarządzenie Nr 1298/2014 Burmistrza Pyrzyce z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego zdawczo-odbiorczego środków trwałych, wyposażenia w Świetlicach Wiejskich, w części Rad Sołeckich, Świetlic Środowiskowych na terenie Gminy Pyrzyce celem przekazania w ramach nieodpłatnego korzystania dla Pyrzyckiego Domu Kultury. 2014-01-08 10:40:46
dokument Zarządzenie Nr 1297/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie : zasad udzielania i rozliczania zaliczek w 2014 roku. 2014-01-16 13:16:51
dokument Zarządzenie Nr 1296/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie : przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień do do zaciągania zobowiązań w 2014 roku. 2014-01-16 13:15:04
dokument Zarządzenie Nr 1295/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 stycznia 2014 r. w sprawie : zasad przekazywania i rozliczenia dotacji podmiotowej z budżetu Gminy Pyrzyce dla samorządowych instytucji kultury. 2014-01-16 13:10:52
dokument Zarządzenie Nr 1294/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02.01.2014 r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: ?Modernizacja instalacji co., zimnej i ciepłej wody w budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w ramach zadania "Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach". 2014-01-30 14:51:56
dokument Zarządzenie Nr 1293/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 2 stycznia 2014r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2014 roku. 2014-01-02 14:57:34
dokument Zarządzenie Nr 1292/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie wysokości kosztów wezwania skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem postępowania sądowego, egzekucji administracyjnej należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pyrzyce. 2014-01-02 14:26:34