Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Maj

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1459/ 2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014 2014-06-17 08:45:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1458/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Mielęcinie w roku szkolnym 2014/2015 2014-06-17 08:44:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1457/14 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2013/2014 2014-06-17 08:43:19
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1456/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie organizacji Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzyce w roku szkolnym 2014/2015 2014-06-17 08:42:37
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1455/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzyce w roku szkolnym 2014/ 2014-06-17 08:23:13
dokument Zarządzenie Nr 1454/2014 Burmistrza Pyrzyce z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie: przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2014-06-17 08:22:23
dokument ZARZĄDZENIE nr 1453/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 28 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa i będącej przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Pyrzyce oraz własności budynku 2014-06-17 08:21:27
dokument Zarządzenie Nr 1452/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014 2014-06-17 08:20:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1451/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach w roku szkolnym 2014/2015 2014-05-29 14:15:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1450/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie organizacji Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach w roku szkolnym 2014/2015 2014-05-29 14:15:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1449/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie organizacji Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pyrzycach w roku szkolnym 2014/2015 2014-05-29 14:14:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1448/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie organizacji Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej w Mielęcinie w roku szkolnym 2014/2015 2014-05-29 14:12:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1447/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie organizacji Punktu Przedszkolnego w Mielęcinie w roku szkolnym 2014/2015 2014-05-29 14:10:25
dokument Zarządzenie Nr 1446/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie wzoru karty zgłoszenia dziecka do dyżurującego przedszkola lub punktu przedszkolnego 2014-05-29 14:09:39
dokument Zarządzenie Nr 1445/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Gminy Pyrzyce 2014-06-10 11:06:45
dokument Zarządzenie Nr 1444/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2014 do uchwały Nr LIX/528/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 maja 2014 roku 2014-06-10 11:03:07
dokument Zarządzenie Nr 1443/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014 2014-06-10 11:01:22
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1442/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego w Żabowie w roku szkolnym 2014/2015 2014-05-29 14:08:11
dokument Zarządzenie Nr 1441/2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego w Brzezinie w roku szkolnym 2014/2015. 2014-06-10 10:59:05
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1440 /14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach w roku szkolnym 2014/2015 2014-05-29 14:06:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1439/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach w roku szkolnym 2014/2015 2014-05-29 14:05:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1438/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Żabowie w roku szkolnym 2014/2015 2014-05-29 14:04:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1437/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2014/2015 2014-05-29 14:03:14
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1436/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2014/2015 2014-05-29 14:02:29
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1435/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie organizacji Oddziału Przedszkolnego przy Szkoły Podstawowej w Żabowie w roku szkolnym 2014/2015 2014-05-29 13:59:56
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1434/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie organizacji Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Brzesku w roku szkolnym 2014/2015 2014-05-29 13:59:20
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1433/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie organizacji Punktu Przedszkolnego w Brzesku w roku szkolnym 2014/2015 2014-05-29 13:58:40
dokument Zarządzenie Nr 1432/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 maja 2014r. w sprawie: zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Pyrzycach 2014-05-22 16:12:04
dokument Zarządzenie Nr 1431/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21.05.2014r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Budowa placu zabaw dla dzieci we wsi Mielęcin oraz doposażenie placu zabaw w miejscowości Ryszewko, z zakresu małych projektów w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 2014-05-29 13:56:44
dokument Zarządzenie Nr 1430/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014 2014-05-29 13:54:56
dokument Zarządzenie Nr 1429/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2014 do uchwały Nr LVIII/519/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 14 maja 2014 roku 2014-05-29 13:53:10
dokument Zarządzenie Nr 1428/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014 2014-05-29 13:49:31
dokument Zarządzenie Nr 1427/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014 2014-05-29 13:05:29
dokument Zarządzenie Nr 1426/2014r Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2014-05-29 13:04:01
dokument Zarządzenie Nr 1425/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Szkole Podstawowej w Okunicy 2014-06-10 10:53:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1424/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie przedłużenia okresu powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach 2014-05-29 12:58:07
dokument Zarządzenie Nr 1423/2014r. Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 maja 2014 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie 2014-05-29 13:47:39
dokument Zarządzenie nr 1422/2014r Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 maja 2014r. w sprawie powołania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach 2014-05-29 13:46:29
dokument Zarządzenie Nr 1421/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2014-05-29 12:48:59
dokument ZARZĄDZENIE nr 1420/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2014-05-13 12:52:12
dokument ZARZĄDZENIE nr 1419/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2014-05-13 12:51:35
dokument ZARZĄDZENIE nr 1418/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 maja 2014r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2014-05-13 12:50:58
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E N r 1417/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 maja 2014 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2014-05-13 12:50:17
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1416/14 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w czasie jego nieobecności 2014-05-15 13:07:13
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1415/14 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w czasie jego nieobecności 2014-05-15 13:06:26
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1414/14 Burmistrza Pyrzyc dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pyrzycach w czasie jego nieobecności 2014-05-15 13:03:21
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1413/14 Burmistrza Pyrzyc dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Publicznego w Brzezinie w czasie jego nieobecności 2014-05-15 13:01:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1412/14 Burmistrza Pyrzyc dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach w czasie jego nieobecności 2014-05-15 12:58:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1411/14 Burmistrza Pyrzyc dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Publicznego w Żabowie w czasie jego nieobecności 2014-05-15 12:57:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1410/14 Burmistrza Pyrzyc dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach w czasie jego nieobecności 2014-05-15 12:55:40
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1409/14 Burmistrza Pyrzyc dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej w Okunicy w czasie jego nieobecności 2014-05-15 12:54:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1408/14 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w czasie jego nieobecności 2014-05-15 12:53:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1407/14 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 maja 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach w czasie jego nieobecności 2014-05-15 12:51:11
dokument Zarządzenie Nr 1406/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 maja 2014 r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Modernizacja instalacji oświetlenia wewnętrznego w budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach w ramach zadania ?Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Pyrzycach. 2014-05-13 12:38:21
dokument Zarządzenie Nr 1405/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 13 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. 2014-05-13 12:37:40
dokument Zarządzenie Nr 1404/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 12 w Krzemlinie dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. 2014-05-13 12:33:27
dokument Zarządzenie Nr 1403/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 11 w Mielęcinie dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. 2014-05-13 12:32:27
dokument Zarządzenie Nr 1402/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 10 w Brzesku dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. 2014-05-13 12:31:54
dokument Zarządzenie Nr 1401/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 9 w Okunicy dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. 2014-05-13 12:31:24
dokument Zarządzenie Nr 1400/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 8 w Żabowie dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. 2014-05-13 12:30:48
dokument Zarządzenie Nr 1399/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 7 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. 2014-05-13 12:30:09
dokument Zarządzenie Nr 1398/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. 2014-05-13 12:29:31
dokument Zarządzenie Nr 1397/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 5 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r 2014-05-13 12:29:00
dokument Zarządzenie Nr 1396/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 4 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. 2014-05-13 12:28:21
dokument Zarządzenie Nr 1395/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 3 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. 2014-05-13 12:27:49
dokument Zarządzenie Nr 1394/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. 2014-05-13 12:27:12
dokument Zarządzenie Nr 1393/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 maja 2014r. w sprawie powołania Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Pyrzycach dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 25 maja 2014 r. 2014-05-13 12:26:24