Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lipiec

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1512/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014 2014-08-28 09:33:01
dokument ZARZĄDZENIE nr 1515/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu 2014-08-05 14:29:51
dokument ZARZĄDZENIE NR 1514/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu 2014-08-05 14:29:02
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1513/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie powierzenia obowiązków Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Pyrzycach, udzielenia upoważnień do wydawania decyzji administracyjnych oraz udzielenia pełnomocnictwa 2014-08-01 09:40:31
dokument Zarządzenie Nr 1511/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-01 14:36:42
dokument Zarządzenie Nr 1510/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-01 14:35:38
dokument Zarządzenie Nr 1509/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-01 14:34:34
dokument Zarządzenie Nr 1508/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-01 14:26:04
dokument Zarządzenie Nr 1507/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-01 14:25:14
dokument Zarządzenie Nr 1506/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-01 14:12:26
dokument Zarządzenie Nr 1505/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-01 14:06:02
dokument Zarządzenie Nr 1504/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-01 13:56:49
dokument Zarządzenie Nr 1503/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2014-08-01 13:55:37
dokument Zarządzenie Nr 1502/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 lipca 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 1375/2014 z dnia 22.04.2014 w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkowaniem w Gminie Pyrzyce kwot o wartości nie przekraczającej 30.000 euro netto 2014-07-31 10:25:27
dokument Zarządzenie Nr 1501/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2014-07-29 14:43:50
dokument Zarządzenie Nr 1500/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Konkursowej zgodnie z Zarządzeniem Nr 1488/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2014-07-30 08:41:52
dokument Zarządzenie Nr 1499/2014 Burmistrza Pyrzyc w dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2014-07-29 14:41:44
dokument Zarządzenie Nr 1498/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014 2014-08-05 12:37:27
dokument Zarządzenie Nr 1497/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2014-07-28 09:32:24
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1496/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat działki nr 66/16 o pow. 3,3103 ha, położonej w obrębie 0001 miasta Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce z przeznaczeniem pod uprawy rolne oraz w części jako nieużytki 2014-07-25 14:46:11
dokument Zarządzenie Nr 1495 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 lipca 2014r W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Prace konserwatorskie i zabezpieczające murów obronnych i czatowni między basztami Sowią i Lodową w Pyrzycach 2014-08-05 12:35:36
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1494/14 Burmistrza Pyrzyc dnia 17 lipca 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach w czasie jego nieobecności 2014-07-28 10:26:11
dokument Zarządzenie Nr 1493/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014 2014-07-28 09:29:16
dokument Zarządzenie Nr 1492/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014 2014-08-05 12:30:01
dokument Zarządzenie Nr 1491/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2014r. w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2014-08-05 12:32:22
dokument ZARZĄDZENIE nr 1490/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 09 lipca 2014r. w sprawie ogłoszenia negocjacji w przedmiocie zakupu nieruchomości lokalowych mieszkalnych na rzecz Gminy Pyrzyce na potrzeby uzupełnienia komunalnego zasobu mieszkaniowego 2014-07-11 07:58:33
dokument Zarządzenie Nr 1489/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Wydziale Nieruchomości i Rolnictwa 2014-07-11 14:39:11
dokument Zarządzenie Nr 1488/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2014-07-09 11:55:34
dokument ZARZĄDZENIE NR 1487/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego Najemcy 2014-07-11 08:07:45
dokument Zarządzenie Nr 1486/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 lipca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014 2014-07-11 09:21:42
dokument Zarządzenie Nr 1485 /2014 Burmistrza Pyrzyce z dnia 3 lipca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Biurze Rady Miejskiej 2014-07-14 14:57:30
dokument Zarządzenie Nr 1484 /2014 Burmistrza Pyrzyce z dnia 2 lipca 2014 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli w Wydziale Infrastruktury Komunalnej i Ochrony Środowiska 2014-07-14 14:55:39
dokument Zarządzenie Nr 1483 /2014 Burmistrza Pyrzyce z dnia 1 lipca 2014 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1013/2013 roku Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 maja 2013 roku w sprawie powołania i zasad działania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2014-07-11 07:42:25