Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Październik

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1593/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany organizacji Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach w roku szkolnym 2014/2015 2014-11-03 12:22:19
dokument Zarządzenie Nr 1592/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014 2014-11-07 14:35:17
dokument Zarządzenie Nr 1591/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014 2014-11-05 11:06:47
dokument Zarządzenie Nr 1590 /2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014 2014-11-04 13:27:01
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1589/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2014/2015 2014-10-31 10:40:18
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1588/14 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Publicznego Przedszkola Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach w czasie jego nieobecności 2014-10-31 10:38:50
dokument Zarządzenie Nr 1587/14 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmiany organizacji oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie na rok szkolny 2014/2015 2014-10-31 10:36:41
dokument Zarządzenie Nr 1586/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 października 2014 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2014 do uchwały Nr LXIV/561/14 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 października 2014 roku 2014-11-04 13:24:36
dokument ZARZĄDZENIE NR 1585/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 października 2014r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu 2014-10-31 10:34:24
dokument ZARZĄDZENIE NR 1584/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 października 2014 roku w sprawie ustalenia ceny nieruchomości zabudowanej stanowiącej działkę nr 311/10 o pow. 0,1485 ha położonej w obrębie geodezyjnym nr 7 miasta Pyrzyce przy ul. Juliusza Słowackiego przeznaczonej do sprzedaży w drodze trzeciego przetargu na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat 2014-10-31 10:32:53
dokument ZARZĄDZENIE nr 1583/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 23 października 2014r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego gruntu w działce nr 16/46 o pow. 0,0706 ha położonego w obrębie 6 miasta Pyrzyce w udziale wynoszącym 862/1000 części stanowiącego własność Skarbu Państwa i będącej przedmiotem użytkowania wieczystego Gminy Pyrzyce oraz prawa własności lokalu użytkowego nr 2, ul. Dworcowa 4 2014-10-28 14:56:49
dokument Zarządzenie Nr 1582/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014 2014-10-28 14:55:52
dokument Zarządzenie Nr 1581/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014 2014-10-28 14:55:04
dokument Zarządzenie Nr 1580 /2014r Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2014-10-28 14:54:11
dokument Zarządzenie Nr 1579/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014 2014-10-28 14:52:29
dokument Zarządzenie Nr 1578/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014 2014-10-28 14:51:32
dokument Zarządzenie Nr 1577/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014 2014-10-28 14:50:40
dokument Zarządzenie Nr 1576/2014r Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2014-10-21 12:24:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1575/14 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 9 października 2014 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzyce w roku szkolnym 2014/2015 2014-10-21 12:22:34
dokument Zarządzenie Nr 1574/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 października 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014 2014-10-21 12:21:19
dokument ZARZĄDZENIE nr 1573/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 09 października 2014r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2014-10-21 12:18:11
dokument Zarządzenie Nr 1572/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 października 2014 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: " Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie" 2014-10-31 10:56:31
dokument ZARZĄDZENIE nr 1571/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 7 października 2014r. w sprawie ogłoszenia drugich negocjacji w przedmiocie zakupu nieruchomości lokalowych mieszkalnych na rzecz Gminy Pyrzyce na potrzeby uzupełnienia komunalnego zasobu mieszkaniowego 2014-10-21 09:27:00
dokument ZARZĄDZENIE nr 1570/2014 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 października 2014r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2014-10-21 09:26:22
dokument Zarządzenie Nr 1569/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2014 2014-10-21 12:16:47
dokument Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 1568/2014 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 października 2014 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2014-10-21 09:25:32