Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Marzec

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE Nr 114/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2014/2015 2015-04-17 13:39:49
dokument Zarządzenie Nr 113/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie informacji o stanie realizacji planu kontroli w 2014 roku 2015-04-17 13:38:08
dokument Zarządzenie Nr 112/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-04-15 14:10:40
dokument Zarządzenie Nr 111/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-04-17 14:27:49
dokument ZARZĄDZENIE Nr 110/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie 2015-04-01 12:14:27
dokument Zarządzenie Nr 109/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 marca 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 27/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości 2015-04-03 12:16:04
dokument Zarządzenie Nr 108/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 marca 2015 r. w sprawie zmiany planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2015 do uchwały Nr VI/38/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 marca 2015 roku 2015-04-01 12:13:23
dokument Zarządzenie nr 107/15 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie zmiany w załączniku do Zarządzenia Nr 77/15 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach 2015-03-27 07:20:45
dokument Zarządzenie Nr 106 /2015r Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2015-04-13 08:43:17
dokument Zarządzenie Nr 105/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-04-01 12:11:33
dokument Zarządzenie Nr 104 /2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 marca 2015r. W sprawie:: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: "Kompleksowe sprzątanie w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach (Ratusz) Plac Ratuszowy 1 i terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego" 2015-04-03 12:10:51
dokument Zarządznie Nr 103/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnienie informacji publicznej 2015-04-03 12:03:28
dokument Zarządzenie Nr 102/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie procedury udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2015-04-03 12:01:30
dokument ZARZĄDZENIE Nr 101/15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum w Pyrzyce w roku szkolnym 2014/2015 2015-04-01 12:09:46
dokument Zarządzenie Nr 100/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie odwołania Bożeny Masternak ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia 2015-03-18 11:21:20
dokument Zarządzenie Nr 99/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-03-18 14:56:55
dokument Zarządzenie Nr 98/2015r Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2015-04-01 12:08:57
dokument Zarządzenie Nr 97/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie: przeprowadzenia Eliminacji Gminnych Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej ?Młodzież Zapobiega Pożarom? i powołania Komisji Konkursowej 2015-03-18 14:55:21
dokument Zarządzenie Nr 96/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Zarządzania Systemem Informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych 2015-04-03 11:58:18
dokument Zarządzenie Nr 95/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-03-18 14:49:37
dokument Zarządzenie nr 94 /2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 marca 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury 2015-03-18 14:47:45
dokument Zarządzenie Nr 93/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-03-18 14:45:34
dokument Zarządzenie Nr 92/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 marca 2015r. o zmianie zarządzenia w sprawie wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich w Sołectwach Gminy Pyrzyce 2015-03-10 10:19:07
dokument ZARZĄDZENIE nr 91/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 marca 2015r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu 2015-03-10 10:17:31
dokument Zarządzenie Nr 90/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-03-10 10:12:08
dokument Zarządzenie Nr 89/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie wzoru wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola, publicznej innej formy wychowania przedszkolnego 2015-03-10 10:10:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr 88 /15 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie zmiany organizacji Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pyrzycach w roku szkolnym 2014/2015 2015-03-10 10:09:24
dokument Zarządzenie Nr 87/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powierzenia obowiązków dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Pyrzycach 2015-04-03 11:53:50
dokument Zarządzenie Nr 86/2015 r. Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie wysokości kosztów wezwania skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem postępowania sądowego, egzekucji administracyjnej należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Gminie Pyrzyce 2015-04-03 11:50:35
dokument Zarządzenie Nr 85 /2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2015 2015-03-10 10:08:29
dokument ZARZĄDZENIE NR 84/2015 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 2 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad oddawania w użyczenie lub dzierżawę pasa drogowego dróg wewnętrznych, będących we władaniu Gminy Pyrzyce oraz zasad ustalania wysokości czynszu z tytułu oddawania w najem lub dzierżawę pasa drogowego dróg wewnętrznych 2015-03-11 13:19:30