Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Styczeń

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument ZARZĄDZENIE nr 486/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-02-03 13:45:49
dokument ZARZĄDZENIE nr 485/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia drugiego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2016-02-03 13:35:56
dokument ZARZĄDZENIE nr 484/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2016-02-03 13:19:04
dokument ZARZĄDZENIE nr 483/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego wykonania uchwały w sprawie trybu udzielania i ozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych przez inne niż Gmina Pyrzyce osoby fizyczne lub osoby prawne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu ich rozliczania 2016-02-03 13:17:17
dokument ZARZĄDZENIE nr 482/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie harmonogramu oraz szczegółowych terminów i czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2016-02-03 13:14:05
dokument ZARZĄDZENIE nr 481/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 stycznia 2016r. w sprawie zmiany w budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-02-03 13:09:24
dokument ZARZĄDZENIE nr 480/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie zmiany w budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016. 2016-02-03 12:59:14
dokument ZARZĄDZENIE nr 479/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu. 2016-01-22 13:01:21
dokument Zarządzenie Nr 478/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie kontroli zgodności danych wykazanych we wniosku o udzielenie dotacji, miesięcznej informacji o liczbie uczniów i rozliczeniach dotacji - na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania w Przedszkolu Niepublicznym "Bąbel" w Pyrzycach. 2016-01-22 08:38:01
dokument Zarządzenie Nr 477/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnzajum im. Marii Skłodowskiej Curie w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2016-01-22 08:31:39
dokument Zarządzenie Nr 476/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Żabowie w roku szkolnym 2015/2016 2016-01-22 08:27:13
dokument Zarządzenie Nr 475/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2015/2016 2016-01-22 08:23:39
dokument Zarządzenie Nr 474/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2016-01-22 08:20:30
dokument Zarządzenie Nr 473/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-01-22 08:13:04
dokument Zarządzenie Nr 470/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 stycznia 2016 r.w sprawie określenia planu finansowego Gminy Pyrzyce na rok 2016 do uchwały Nr XVI/131/15 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2015 roku 2016-01-22 08:06:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 472/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na bezgotówkowy zakup paliw na potrzeby pojazdów oraz spalinowych urządzeń eksploatowanych przez Gminę Pyrzyce w 2016 r. 2016-01-18 14:18:45
dokument ZARZĄDZENIE Nr 471/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 18 stycznia 2016 r. o uchyleniu zarządzenia w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na bezgotówkowy zakup paliw na potrzeby pojazdów oraz spalinowych urządzeń eksploatowanych przez Gminę Pyrzyce w 2016r. 2016-01-18 13:48:07
dokument ZARZĄDZENIE Nr 469/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 stycznia 2016 r.w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach w roku szkolnym 2015/2016 2016-01-18 13:38:35
dokument ZARZĄDZENIE Nr 468/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 stycznia 2016 r.w sprawie stawek za wynajem świetlic wiejskich na terenie Gminy Pyrzyce 2016-01-12 14:51:55
dokument ZARZĄDZENIE Nr 467/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 8 stycznia 2016 r.w sprawie: zasad udzielania i rozliczania zaliczek w 2016r 2016-01-11 15:29:59
dokument ZARZĄDZENIE Nr 466/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 8 stycznia 2016 r.w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2016r 2016-01-11 15:26:10
dokument ZARZĄDZENIE Nr 465/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 7 stycznia 2016 r.w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na bezgotówkowy zakup paliw na potrzeby pojazdów oraz spalinowych urządzeń eksploatowanych przez Gminę Pyrzyce w 2016r. 2016-01-08 16:10:07