Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wrzesień

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 709/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-10-10 10:40:22
dokument Zarządzenie nr 708/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-10-10 10:37:37
dokument Zarządzenie nr 707/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oodziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-10-10 10:36:01
dokument Zarządzenie nr 706/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pyrzyce 2016-10-10 10:32:48
dokument Zarządzenie nr 705/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-10-10 10:29:07
dokument Zarządzenie nr 704/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2016 r.w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-10-04 14:20:10
dokument Zarządzenie Nr 703/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29.09.2016r w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XXVII/244/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 września 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016. 2016-10-04 14:10:54
dokument Zarządzenie Nr 702/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28.09.2016r w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-10-04 14:05:30
dokument Zarządzenie Nr 701/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26.09.2016r w sprawie powołania Komisji ds. Nauczycielskiego Funduszu Zdrowotnego Gminy Pyrzyce i określa regulamin jej pracy. 2016-09-28 08:47:03
dokument Zarządzenie Nr 700/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26.09.2016r w sprawie zmiany organizacji oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-28 08:45:15
dokument Zarządzenie Nr 699/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26.09.2016r w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Mielęcinie w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-28 08:42:18
dokument Zarządzenie Nr 698/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26.09.2016r w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-28 08:40:39
dokument Zarządzenie Nr 697/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26.09.2016r w sprawie zmiany organizacji Oddziałów Przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-28 08:36:52
dokument Zarządzenie Nr 696/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26.09.2016r w sprawie zmiany organizacji Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-28 08:33:26
dokument Zarządzenie Nr 695/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26.09.2016r w sprawie zmiany organizacji Szkoły POdstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-28 08:31:07
dokument Zarządzenie Nr 694/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26.09.2016r w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego w Żabowie w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-28 08:28:55
dokument Zarządzenie Nr 693/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26.09.2016r w sprawie zmian w budżecie oraz zmian planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-09-27 14:53:38
dokument Zarządzenie Nr 691/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14.09.2016r w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-09-27 14:49:39
dokument Zarządzenie Nr 692/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 września 2016r.w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa drogi gminnej w m. Obromino na terenie działek 208, 90. 2016-09-27 14:09:08
dokument Zarządzenie Nr 690/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14.09.2016r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji spisu z natury. 2016-09-22 13:58:19
dokument Zarządzenie Nr 689/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14.09.2016r w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016. 2016-09-22 13:56:11
dokument Zarządzenie Nr 688/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12.09.2016r w sprawie zmiany w budżecie oraz zmiany w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-09-13 09:40:43
dokument Zarządzenie Nr 687/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.09.2016r w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-13 09:39:00
dokument Zarządzenie Nr 686/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.09.2016r w sprawie zmiany oragnizacji Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-13 09:36:21
dokument Zarządzenie Nr 685/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.09.2016r w sprawie zmiany organizacji Gimnzajum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-13 09:34:05
dokument Zarządzenie Nr 684/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.09.2016r w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Mielęcinie w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-13 09:30:10
dokument Zarządzenie Nr 683/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.09.2016r w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-13 09:28:17
dokument Zarządzenie Nr 682/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.09.2016r w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Purzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-13 09:26:51
dokument Zarządzenie Nr 681/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.09.2016r w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-13 09:24:32
dokument Zarządzenie Nr 680/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.09.2016r w sprawie zmiany zarządzenia 435/2015 z dnia 04 grudnia 2015r. w sprawie wprowadzenia instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynku administracyjno - biurowego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Plac Ratuszowy 1. 2016-09-13 09:08:10
dokument Zarządzenie Nr 679/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.09.2016r w sprawie zmiany w budżecie Gminy Pyrzyce 2016-09-09 09:31:48
dokument Zarządzenie nr 676/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 464/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 grudnia 2015 r.w sprawie programu likwidacji barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) na terenie Gminy Pyrzyce zmienionego zarządzeniem nr 625/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 czerwca 2016 r. oraz zmienionego zarządzeniem 635/2016 z dnia 11 lipca 2016 r. w sprawie programu likwidacji barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) na terenie Gminy Pyrzyce 2016-09-09 09:29:53
dokument Zarządzenie Nr 678/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06.09.2016r w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-07 14:43:25
dokument Zarządzenie Nr 677/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06.09.2016r w sprawie: przyjecia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Zmiana sposobu użytkowania budynku dworca kolejowego na cele mieszkalne, położonego w m. Pyrzyce przy ul. Dworcowej 2016-09-07 14:41:01
dokument Zarządzenie Nr 675/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 września 2016 r. w sprawie sposobu postępowania przy załatwianiu spraw z zakresu działalności lobbingowej. 2016-09-07 14:38:10
dokument Zarządzenie Nr 674/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 września 2016 r. w sprawie zmiany organizacji oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-09-07 14:35:57