Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Grudzień

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 786/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 673/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2016 roku w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowych 2017-01-19 14:43:07
dokument Zarządzenie nr 784/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2017-01-19 14:38:07
dokument Zarządzenie nr 781/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2016 roku zmieniające Zarządzenie Nr 27/2010 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia zasad ( polityki) rachunkowości 2017-01-19 14:33:12
dokument Zarządzenie nr 783/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2017-01-12 15:01:06
dokument Zarządzenie nr 782/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2017-01-04 14:01:29
dokument Zarządzenie nr 780/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie określenia wzoru umowy w sprawie udzielenia i roliczenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub lkub dziecięcy na terenie Gminy Pyrzyce 2017-01-04 13:46:48
dokument Zarządzenie nr 779/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XXX/270/16 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2016. 2017-01-04 13:37:07
dokument Zarządzenie Nr 778/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2017-01-04 13:34:34
dokument Zarządzenie Nr 775/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2017-01-04 13:29:26
dokument Zarządzenie Nr 777/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany składu osobowego Pyrzyckiej Rady Oświatowej. 2016-12-27 15:02:00
dokument Zarządzenie Nr 776/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia w roku 2017 terminów wypłat wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych Gminy Pyrzyce 2016-12-27 14:58:34
dokument Zarządzenie Nr 774/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i ośrodków w Gminie Pyrzyce od 9 stycznia 2017 roku do 22 grudnia 2017 roku, w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych. 2016-12-27 14:55:11
dokument Zarządzenie Nr 773/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Kompleksowe sprzątanie w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach (Ratusz) Plac Ratuszowy 1 i terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego. 2016-12-27 14:52:38
dokument Zarządzenie Nr 772/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie wzorów wniosku, informacji, sprawozdania kwartalmego, rozliczenia rocznego w zakresie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Pyrzyce 2016-12-27 14:49:36
dokument Zarządzenie Nr 771/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 grudnia 2016 r.w sprawie zmiany w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-12-27 08:41:10
dokument Zarządzenie Nr 770/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 19 grudnia 2016 r.w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-12-27 08:32:31
dokument Zarządzenie Nr 769/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 16 grudnia 2016 r.w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnajzum im. Marii Skłodowskiej-Curie w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2016-12-27 08:30:19
dokument Zarządzenie Nr 768/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 16 grudnia 2016 r.w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2016-12-19 10:42:49
dokument Zarządzenie Nr 767/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 16 grudnia 2016 r.w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 614/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17.06.2016r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji spisu z natury. 2016-12-19 10:40:43
dokument Zarządzenie Nr 766/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 grudnia 2016 r.w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-12-16 14:33:49
dokument Zarządzenie Nr 765/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 grudnia 2016 r.w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2016/2017 2016-12-16 14:32:03
dokument Zarządzenie Nr 764/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 grudnia 2016 r.w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. jana pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2016/2017 2016-12-16 14:29:54
dokument Zarządzenie Nr 762/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 15 grudnia 2016 r.w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2016-12-16 14:02:01
dokument Zarządzenie Nr 761/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 14 grudnia 2016 r.w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 712/2016 z dnia 07 października 2016r w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2016-12-16 13:59:40
dokument Zarządzenie Nr 760/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 14 grudnia 2016 r.w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016. 2016-12-16 13:09:32
dokument Zarządzenie Nr 759/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 13 grudnia 2016 r.w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2016-12-16 13:04:05
dokument Zarządzenie Nr 758/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 13 grudnia 2016 r.w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016 2016-12-16 13:00:14
dokument Zarządzenie Nr 757/2016 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 12 grudnia 2016 r.w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli i ośrodków w Gminie Pyrzyce od 2 stycznia 2017 roku do 22 grudnia 2017 roku. 2016-12-14 12:16:45
dokument Zarządzenie Nr 756/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7.12.2016 w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2016. 2016-12-14 12:10:32