Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Marzec

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 861/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 563/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09.05.2016r w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji spisu z natury. 2017-04-12 14:55:00
dokument Zarządzenie nr 860/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 562/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09.05.2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji spisu z natury. 2017-04-12 14:52:07
dokument Zarządzenie nr 859/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 544/2016 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20.04.2016r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji spisu z natury 2017-04-12 14:31:15
dokument Zarządzenie nr 858/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-04-11 14:56:23
dokument Zarządzenie nr 856/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-04-03 15:18:18
dokument Zarządzenie nr 855/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2017. 2017-04-03 15:14:51
dokument Zarządzenie nr 854/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2017-04-03 15:12:21
dokument Zarządzenie nr 853/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za 2016 rok. 2017-04-03 15:09:31
dokument Zarządzenie nr 852/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie programu likwidacji barszczu Sosnowskiego ( Heracleum sosnowskyi) na terenie Gminy Pyrzyce 2017-04-03 15:07:01
dokument Zarządzenie nr 849/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XXXIV/293/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian budżet i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017. 2017-04-03 15:02:44
dokument Zarządzenie Nr 857/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 marca 2017 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2017/2018 do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innej formy wychowania przedszkolnego oraz do klas pierwszych, oddziałów mistrzostwa sportowego szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pyrzyce. 2017-03-31 15:07:00
dokument Zarządzenie Nr 851/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pyrzycach. 2017-03-30 15:01:04
dokument Zarządzenie Nr 850/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie zmian dni pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w 2017r. 2017-03-30 14:46:23
dokument Zarządzenie Nr 848/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2017-03-30 14:42:06
dokument Zarządzenie Nr 847/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2017-03-30 14:40:23
dokument Zarządzenie Nr 846/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 839/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji spisu z natury. 2017-03-30 14:36:27
dokument Zarządzenie Nr 845/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie: zmiany zarządzenia nr 156/2015 w sprawie wprowadzenia obowiązującego wzoru aneksu do Umowy najmu i dzierżawy umowy najmu, umowy dzierżawy nieruchomości oraz porozumienia o wstąpieniu w ogół praw i obowiązków Dzierżawcy/ Najemcy w Gminie Pyrzyce. 2017-03-29 15:57:35
dokument Zarządzenie Nr 844/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 155/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce. 2017-03-29 15:53:33
dokument Zarządzenie Nr 843/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2017 roku w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy. 2017-03-29 15:50:25
dokument Zarządzenie Nr 842/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach. 2017-03-28 15:04:32
dokument Zarządzenie Nr 841/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-03-28 15:01:20
dokument Zarządzenie Nr 839/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2017-03-27 10:33:32
dokument Zarządzenie Nr 838/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-03-27 10:31:34
dokument Zarządzenie Nr 840/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem na okres 3 lat lokalu użytkowego o pow 18.70 m. kwadratowych, połozonego w obrębie 0006 miasta Pyrzyce, na działce nr 190/5, stanowiącego własność Gminy Pyrzyce z przeznaczeniem na cele składowe lub rehabilitacyjne. 2017-03-23 15:34:05
dokument Zarządzenie Nr 837/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie przyjęcie treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie "Zarządzanie nieruchomościami zabudowanymi budynkami mieszkalnymi i lokalami mieszkalnymi wraz z pomieszczeniami przynależnymi do tych lokali stanowiącymi własność Gminy Pyrzyce położonych w budynkach komunalnych Wspólnot Mieszkaniowych oraz zasobach Pyrzyckiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Pyrzycach." 2017-03-22 15:26:48
dokument Zarządzenie Nr 836/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 marca 2017r. w sprawie określenia terminu składania wniosków przez rodziców o przyjęcie uczniów do klasy IV lub VII w roku szkolnym 2017/2018 - 2021/2022 do Szkoły Podstawowej w Pyrzycach przy ul. T. Rejtana 6 2017-03-22 15:24:41
dokument Zarządzenie Nr 835/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Brzezinie 2017-03-17 14:26:02
dokument Zarządzenie Nr 834/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego w Żabowie 2017-03-17 14:24:08
dokument Zarządzenie Nr 833/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku 2017-03-17 14:08:09
dokument Zarządzenie Nr 830/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2017r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finasowego Pyrzyckiego Domu Kultury za 2016 rok. 2017-03-17 11:00:36
dokument Zarządzenie Nr 829/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-03-17 10:58:13
dokument Zarządzenie Nr 832/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: " Utrzymanie zieleni miejskiej, bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników, placów na terenie miasta Pyrzyce, bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej oraz odbiór odpadów z terenu miasta i gminy Pyrzyce" 2017-03-16 14:37:29
dokument Zarządzenie Nr 831/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2017-03-15 15:56:03
dokument Zarządzenie Nr 828/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2017-03-08 15:06:37
dokument Zarządzenie Nr 827/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 marca 2017r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Mielęcinie w roku szkolnym 2016/2017 2017-03-08 15:03:03
dokument Zarządzenie Nr 826/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 marca 2017r. w sprawie wysokości kosztów wezwania skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem postępowania sądowego, egzekucji administracyjnej należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pyrzyce 2017-03-07 15:07:26
dokument Zarządzenie nr 824/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 marca 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2017-03-03 15:18:19
dokument Zarządzenie nr 823/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 marca 2017 r. dotyczące wykonania uchwały w sprawie trybu działania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół prowadzonych przez inne niż Gmina Pyrzyce osoby fizyczne lub osoby prawne, trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania i sposbu ich rozliczania. 2017-03-03 15:15:51
dokument Zarządzenie nr 825/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 marzec 2017 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nabycia nieruchomości wartości nakładów poniesionych na remont i modernizację budynków, usytuowanych na działce nr 94/4 o pow. 0,3820 ha, położonej w obrębie 003 Ryszewko gmina Pyrzyce 2017-03-02 15:10:55