Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Maj

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 901/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.05.2017 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości 2017-11-03 15:20:00
dokument Zarządzenie Nr 939/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmiann w planie wykonawczym budzetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-06-05 13:45:00
dokument Zarządzenie Nr 938/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia oceny i wyceny składników rzeczowych majątku ruchomego. 2017-06-01 12:57:43
dokument Zarządzenie Nr 937/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie organizacji Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mielęcinie w roku szkolnym 2017/2018 2017-06-01 12:55:43
dokument Zarządzenie Nr 936/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie organizacji Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Brzesku w roku szkolnym 2017/2018 2017-06-01 12:54:14
dokument Zarządzenie Nr 935/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego w Brzezinie w roku szkolnym 2017/2018 2017-06-01 12:51:18
dokument Zarządzenie Nr 934/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego w Żabowie w roku szkolnym 2017/2018 2017-06-01 12:49:52
dokument Zarządzenie Nr 933/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego nr 4 w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 2017-06-01 12:48:33
dokument Zarządzenie Nr 932/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 2017-06-01 12:45:51
dokument Zarządzenie Nr 931/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2017/2018 2017-05-30 15:24:15
dokument Zarządzenie Nr 930/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2017/2018 2017-05-30 15:23:04
dokument Zarządzenie Nr 929/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida teligii w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 2017-05-30 15:21:37
dokument Zarządzenie Nr 928/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2017/2018 2017-05-30 15:13:35
dokument Zarządzenie Nr 927/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 2017-05-30 15:12:04
dokument Zarządzenie Nr 926/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2017/2018 2017-05-30 15:10:25
dokument Zarządzenie Nr 925/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-05-30 14:56:07
dokument Zarządzenie Nr 924/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pyrzycach. 2017-05-30 14:54:04
dokument Zarządzenie Nr 923/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności i wyceny składników majątku ruchomego - 5 autobusów. 2017-05-30 14:51:14
dokument Zarządzenie Nr 922/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 852/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 marca 2017r. w sprawie programu likwiadacji barszczu Sosnowskiego ( Heracleum sosnowskyi) na terenie Gminy Pyrzyce 2017-05-30 14:48:59
dokument Zarządzenie Nr 920/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XXXVI/310/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 maja 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017r 2017-05-30 14:44:14
dokument Zarządzenie Nr 921/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury w Pyrzycach 2017-05-26 10:55:37
dokument Zarządzenie Nr 919/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia wzoru karty do głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce 2017-05-26 10:49:34
dokument Zarządzenie Nr 918/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce 2017-05-26 10:47:32
dokument Zarządzenie Nr 917/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmin w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-05-26 10:45:12
dokument Zarządzenie Nr 916/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2016/2017 2017-05-26 10:42:58
dokument Zarządzenie Nr 915/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów Zastępcy Sołtysa Sołectwa Rzepnowo. 2017-05-23 14:35:35
dokument Zarządzenie Nr 914/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Rzepnowo. 2017-05-23 14:33:54
dokument Zarządzenie Nr 913/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-05-23 14:32:13
dokument Zarządzenie Nr 912/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2017-05-23 14:30:33
dokument Zarządzenie Nr 911/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie odwołania Komisji do szacowania strat w pasiece spowodowanych rozbojem 2017-05-23 14:29:18
dokument Zarządzenie Nr 910/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2017-05-16 14:53:09
dokument Zarządzenie Nr 909/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Publicznego Gimnazjum im. Marii Skłodowskiej - Curie w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2017-05-16 14:40:48
dokument Zarządzenie Nr 908/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2017-05-16 14:38:52
dokument Zarządzenie Nr 907/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach 2017-05-16 14:36:50
dokument Zarządzenie Nr 906/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2017-05-15 15:54:01
dokument Zarządzenie Nr 905/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2016/2017 2017-05-15 15:51:39
dokument Zarządzenie Nr 904/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-05-15 15:49:14
dokument Zarządzenie Nr 903/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie przyjęcia harmonogramu budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce 2017-05-12 14:32:23
dokument Zarządzenie Nr 899/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 maja 2017 r. w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Rzepnowo 2017-05-12 14:27:00
dokument Zarządzenie Nr 898/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 maja 2017 r. w sprawie zmian w budzecie oraz zmian w planie wykonawczym budzetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-05-12 14:24:24
dokument Zarządzenie Nr 897/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Planu sprawdzeń na rok 2017 z zakresu przestrzegania zasad ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2017-05-12 14:15:00
dokument Zarządzenie Nr 902/2017 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 maja 2017r w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Utrzymanie zieleni miejskiej, bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników, placów na terenie miasta Pyrzyce oraz, bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej. 2017-05-11 14:06:41
dokument Zarządzenie Nr 896/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Pyrzycach 2017-05-09 15:28:39
dokument Zarządzenie Nr 895/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 maja 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach 2017-05-09 15:15:00