Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Czerwiec

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 974/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Pyrzyce 2017-07-07 15:57:17
dokument Zarządzenie nr 973/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-07-07 15:54:37
dokument Zarządzenie nr 972/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-07-07 15:23:37
dokument Zarządzenie nr 971/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach 2017-07-07 15:21:30
dokument Zarządzenie nr 970/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie warunków świadczonej opieki przez Żłobek "Bajeczka" przy ul. Rejtana 6 w Pyrzycach 2017-07-07 15:19:20
dokument Zarządzenie nr 969/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie powołania na stanowisko dyrektora Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach 2017-06-30 16:52:33
dokument Zarządzenie nr 968/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XXXVIII/325/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 czerwca 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017. 2017-06-30 16:05:09
dokument Zarządzenie nr 967/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2017-06-30 15:56:29
dokument Zarządzenie nr 966/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy. 2017-06-30 15:54:57
dokument Zarządzenie nr 965/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Rzepnowo 2017-06-30 15:52:33
dokument Zarządzenie nr 964/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Pyrzyckiego Domu Kultury 2017-06-30 15:50:12
dokument Zarządzenie nr 693/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2017-06-30 15:48:25
dokument Zarządzenie nr 962/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-06-30 15:43:48
dokument Zarządzenie nr 960/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia wzoru Regulaminu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2017-06-30 15:43:37
dokument Zarządzenie nr 959/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-06-30 15:40:35
dokument Zarządzenie nr 958/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 852/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 marca 2017r. w sprawie programu likwidacji barszczu Sosnowskiego ( Heracleum sosnowskyi) na terenie Gminy Pyrzyce zmienionego zarządzeniem nr 922/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 maja 2017r. w sprawie programu likwidacji barszczu Sosnowskiego ( Heracleum sosnowskyi) na terenie Gminy Pyrzyce 2017-06-30 15:24:08
dokument Zarządzenie nr 957/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2017. 2017-06-30 15:18:15
dokument Zarządzenie Nr 943 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.06.2017r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie". 2017-06-30 09:54:01
dokument Zarządzenie Nr 942/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 czerwca 2017 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rewitalizacji terenu przy murach obronnych na działce nr 6/3 obręb 8 miasta Pyrzyce 2017-06-30 09:51:56
dokument Zarządzenie Nr 961/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie: ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 3 lat działki nr 492/17 o pow. 2,2844 ha, położonej w obrębie 0010 miasta Pyrzyce, stanowiącej własność Gminy Pyrzyce z przeznaczeniem w części na cele rolnicze, jako pastwiska i łąki oraz nieużytki. 2017-06-27 11:24:50
dokument Zarządzenie Nr 956/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w zarządzeniu Nr 947/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach. 2017-06-20 11:12:26
dokument Zarządzenie Nr 955/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Żabowie 2017-06-20 11:08:24
dokument Zarządzenie Nr 954/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach 2017-06-20 11:05:45
dokument Zarządzenie Nr 953/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Brzezinie 2017-06-20 11:04:01
dokument Zarządzenie Nr 952/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku 2017-06-20 10:59:11
dokument Zarządzenie Nr 951/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 712/2016 z dnia 07 października 2016r w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Nr 761/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 712/2016 z dnia 07 października 2016r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2017-06-20 10:55:16
dokument Zarządzenie Nr 950/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XXXVII/320/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017. 2017-06-20 10:43:34
dokument Zarządzenie Nr 949/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa ulicy Słowackiego w Pyrzycach". 2017-06-19 12:25:30
dokument Zarządzenie Nr 948/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2017-06-19 12:22:29
dokument Zarządzenie Nr 947/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Gimnazjum Mistrzostwa Sportowego w Pyrzycach. 2017-06-19 12:20:34
dokument Zarządzenie Nr 946/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie 2017-06-19 12:18:00
dokument Zarządzenie Nr 945/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Młodszego referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2017-06-09 10:54:39
dokument Zarządzenie Nr 944/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Inspektora w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2017-06-09 10:52:31
dokument Zarządzenie Nr 941/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 czerwca 2017 r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 923 /2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 maja 2017r. w sprawie powołania Komisji do oceny przydatności i wyceny składników majątku ruchomego - 5 autobusów. 2017-06-09 10:50:53
dokument Zarządzenie Nr 940/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mechowo, Gmina Pyrzyce. 2017-06-09 10:45:01