Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lipiec

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1009/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budzetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-08-09 10:16:50
dokument Zarządzenie Nr 1008/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 lipca 2017r. o zmianie zarządzenia Nr 997/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce 2017-08-01 16:48:10
dokument Zarządzenie Nr 1007/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 978/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 lipca 2017r w sprawie ogłoszeni naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2017-08-01 16:44:59
dokument Zarządzenie Nr 1006/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 988/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11.07.2017r w sprawie ustalenia wysokości i rozliczenia opłat za korzystanie z szaletu miejskiego. 2017-08-01 16:42:21
dokument Zarządzenie Nr 1005/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie zarządzania wyborów Sołtysa Sołectwa Giżyn oraz wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Giżyn 2017-08-01 16:35:23
dokument Zarządzenie Nr 1004/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Brzesko 2017-08-01 16:32:59
dokument Zarządzenie Nr 1003/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lipca 2017r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-08-01 16:29:42
dokument Zarządzenie Nr 1002/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2017. 2017-08-01 16:25:55
dokument Zarządzenie Nr 1001/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-08-01 16:23:58
dokument Zarządzenie Nr 1000/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lipca 2017r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-08-01 16:22:02
dokument Zarządzenie Nr 999/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2017-07-25 15:14:01
dokument Zarządzenie Nr 998/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 lipca 2017r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Pyrzycach 2017-07-25 15:11:43
dokument Zarządzenie Nr 996/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 lipca 2017r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2017-07-25 15:09:22
dokument Zarządzenie nr 990/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XXXIX/334/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 12 lipca 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017. 2017-07-25 14:54:04
dokument ZARZĄDZENIE Nr 997/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 lipca 2017r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce 2017-07-21 15:57:48
dokument Zarządzenie Nr 995/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 lipca 2017r. w sprawie programu likwidacji barszczu Sosnowskiego ( Haracleum sosnowskyi) na terenie Gminy Pyrzyce 2017-07-19 12:47:39
dokument Zarządzenie Nr 994/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie wyznaczenia punktów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2017-07-19 12:22:05
dokument Zarządzenie Nr 993/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie sprzedaży mienia komunalnego stanowiącego własność Gminy Pyrzyce 2017-07-13 15:22:49
dokument Zarządzenie Nr 992/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia ustego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczoneych w ewidencji gruntów jako działka: nr 92/4 - pow 0,2787 ha, nr 92/5 - pow 0,2787 ha, nr 92/6 - pow. 0,2790 ha, nr 92/7 - pow 0,2789 ha, nr 92/8 - pow 0,2789 ha, położonych w obrębie geodezyjnym 0002 Giżyn. 2017-07-13 15:20:01
dokument Zarządzenie Nr 991/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 536/12 o powierzchni 0,0122 ha, położona w obrębie geodezyjnym 0017 Letnin 2017-07-13 15:10:08
dokument Zarządzenie Nr 989/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. informatyki w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2017-07-13 14:57:21
dokument Zarządzenie Nr 987/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Brzesko 2017-07-13 14:55:38
dokument Zarządzenie Nr 986/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2017-07-13 14:53:30
dokument Zarządzenie Nr 985/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2017-07-13 14:51:47
dokument Zarządzenie Nr 984/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-07-13 14:50:13
dokument Zarządzenie Nr 983/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-07-13 14:48:19
dokument Zarządzenie Nr 982/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. konsultacji społecznych dotyczących koncepcji rewitalizacji terenu przy murach obronnych na działce nr 6/3 obręb 8 miasta Pyrzyce 2017-07-13 14:44:01
dokument Zarządzenie Nr 981/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2017r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa ulicy Słowackiego w Pyrzycach. 2017-07-13 14:41:03
dokument Zarządzenie Nr 980/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2017r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Mechowo, Gmina Pyrzyce. 2017-07-13 14:39:58
dokument Zarządzenie Nr 988/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 lipca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości i rozliczenia opłat za korzystanie z szaletu miejskiego 2017-07-12 15:02:10
dokument Zarządzenie Nr 979/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok. 2017-07-07 16:14:00
dokument Zarządzenie Nr 978/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Referenta w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2017-07-07 16:12:40
dokument Zarządzenie nr 977/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 lipca 2017 r. w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2017-07-07 16:11:19
dokument Zarządzenie nr 976/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 72/3 o powierzchni 0,2629 ha, położona w obrębie geodezyjnym Okunica. 2017-07-07 16:04:39
dokument Zarządzenie nr 975/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 306 o powierzchni 0,0081 ha, położona w obrębie geodezyjnym 0007 miasta Pyrzyce 2017-07-07 16:01:18