Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Grudzień

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1145/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2017 roku zmieniające Zarządzenie Nr 901/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.05.2017 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości. 2018-01-10 11:34:41
dokument Zarządzenie Nr 1143/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy na 2017 rok 2018-01-10 11:28:04
dokument Zarządzenie Nr 1136/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2018-01-10 11:25:43
dokument Zarządzenie Nr 1144/2017 Burmistrz Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-01-03 07:04:20
dokument Zarządzenie Nr 1142/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XLIV/372/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2017 2018-01-02 14:30:50
dokument Zarządzenie nr 1141/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-12-29 13:59:02
dokument Zarządzenie Nr 1140/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 2017-12-27 12:33:05
dokument Zarządzenie Nr 1139/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2017-12-27 12:30:35
dokument Zarządzenie Nr 1138/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 1106/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2017-12-22 14:14:31
dokument Zarządzenie Nr 1137/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie:ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem na okres 3 lat lokalu grażowego o pow. 18,00 m2, położonego w obrębie 0006 miasta Pyrzyce, na działce nr 178/76, stanowiącego własność Gminy Pyrzyce 2017-12-21 14:49:49
dokument Zarządzenie Nr 1135/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-12-21 14:01:22
dokument Zarządzenie Nr 1130/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-12-21 13:57:20
dokument Zarządzenie Nr 1129/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2017 2017-12-21 13:54:00
dokument Zarządzenie Nr 1126/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury 2017-12-21 13:48:26
dokument Zarządzenie Nr 1128/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 2017-12-20 16:26:47
dokument Zarządzenie Nr 1127/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2017-12-20 16:23:35
dokument Zarządzenie Nr 1125/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 2017-12-20 16:20:27
dokument Zarządzenie Nr 1134/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2017-12-19 15:55:19
dokument Zarządznie Nr 1133/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości budżetowej szkół i przedszkoli w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2017-12-19 15:51:20
dokument Zarządzenie Nr 1132/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. ksiegowości budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2017-12-19 15:48:51
dokument Zarządzenie Nr 1131/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. sprzedaży nieruchomości i lokali komunalnych w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2017-12-19 15:46:11
dokument Zarządzenie Nr 1124/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-12-15 14:18:10
dokument Zarządzenie Nr 1123/2017 Burmistrza Pyrzyce z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprwie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-12-15 14:15:17
dokument Zarządzenie Nr 1122/17 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-12 15:00:54
dokument Zarządzenie Nr 1121/17 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-12 14:59:04
dokument Zarządzenie Nr 1120/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2017-12-12 14:57:32
dokument Zarządzenie Nr 1119/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego w Brzezinie w roku szkolnym 2017/2018 2017-12-12 14:55:44
dokument Zarządzenie Nr 1118/2017 Burmistrza Pyrzyce z dnia 11 grudnia 2017 r.w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2017-12-11 16:12:12
dokument Zarządzenie Nr 1117/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2017 rok 2017-12-11 16:05:31
dokument Zarządzenie Nr 1116 /2017r Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 grudnia 2017r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: " Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym oraz usług kurierskich w obrocie krajowym na potrzeby Gminy Pyrzyce" 2017-12-08 16:27:37
dokument Zarządzenie nr 1115/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 2017-12-07 15:08:58
dokument Zarządzenie Nr 1114/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych i przedszkoli w Gminie Pyrzyce od 2 stycznia 2018 roku do 21 grudnia 2018 roku w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych oraz dowozów uczniów ze szkół podstawowych i przedszkoli w Gminie Pyrzyce w celu realizacji zadań statutowych w tych jednostkach. 2017-12-04 15:52:32