Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Styczeń

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1186/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności rekrutacyjnych oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2018/2019 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzownych przez Gminę Pyrzyce. 2018-02-05 11:10:48
dokument Zarządzenie Nr 1185/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i maksymalnych kwot dopłat z tym związanych w Gminie Pyrzyce w 2018 roku. 2018-02-05 09:28:16
dokument Zarządzenie Nr 1183/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-02-05 09:25:32
dokument Zarządzenie Nr 1182/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-02-05 09:23:36
dokument Zarządzenie Nr 1181/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do Uchwały Nr XLIV/400/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 strycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018 2018-02-05 09:21:15
dokument Zarządzenie Nr 1179/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25.01.2018 r. w sprawie określenia kwoty na realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego 2018-02-05 09:17:57
dokument Zarządzenie Nr 1178/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25.01.2018 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce. 2018-02-05 09:14:50
dokument Zarządzenie Nr 1176/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie powołania Komisji ds. Nauczycielskiego Funduszu Zdrowotnego Gminy Pyrzyce i określa regulamin jej pracy. 2018-02-05 09:12:02
dokument Zarządzenie Nr 1165/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zmian dni pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2018-02-05 09:06:39
dokument Zarządzenie Nr 1184/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2018-01-30 14:53:31
dokument Zarządzenie Nr 1175/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-01-26 15:32:01
dokument Zarządzenie Nr 1172/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Brzesko 2018-01-26 15:28:52
dokument Zarządzenie Nr 1162/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2018 do uchwały Nr XLIV/370/17 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 grudnia 2017 roku. 2018-01-26 15:26:29
dokument Zarządzenie Nr 1180/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 stycznia 2018 roku 2018-01-26 10:39:42
dokument Zarządzenie Nr 1177/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Planowania Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-01-24 15:12:00
dokument Zarządzenie Nr 1171/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury. 2018-01-19 09:35:12
dokument Zarządzenie Nr 1170/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury. 2018-01-19 09:33:21
dokument Zarządzenie Nr 1169/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2018-01-19 09:31:57
dokument Zarządzenie Nr 1168/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2018-01-19 09:27:50
dokument Zarządzenie Nr 1167/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia spisu z natury 2018-01-19 09:25:52
dokument Zarządzenie Nr 1166/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia obowiązującego wzoru umowy-zlecenia dla osób fizycznych zawieranych umowę z Gminą Pyrzyce. 2018-01-18 13:32:19
dokument Zarządzenie Nr 1164/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 2018-01-18 13:27:19
dokument Zarządzenie Nr 1163/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 stycznia 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2017/2018. 2018-01-18 13:25:27
dokument Zarządzenie Nr 1161/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. 2018-01-18 12:36:54
dokument Zarządzenie Nr 1160/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. 2018-01-18 12:34:47
dokument Zarządzenie Nr 1159/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. 2018-01-18 12:32:21
dokument Zarządzenie Nr 1158/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. 2018-01-18 12:30:14
dokument Zarządzenie Nr 1165/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie zmian dni pracy w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach w 2018 r. 2018-01-18 10:26:03
dokument Zarządzenie Nr 1156/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018r w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Inspektora w Wydziale Planowania Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-01-11 15:44:19
dokument Zarządzenie Nr 1155/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-01-11 15:42:10
dokument Zarządzenie Nr 1157/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 stycznia 2018r w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędznicze Referenta w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-01-11 15:41:17
dokument Zarządzenie Nr 1154/2018 Burmistrz Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. informatyki w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-01-11 15:39:01
dokument Zarządzenie Nr 1152/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji powołanej Zarządzeniem Nr 1132/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach i Zarządzeniem Nr 1148/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-01-11 13:50:27
dokument Zarządzenie Nr 1153/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany komisji powołanej Zarządzeniem Nr 1134/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach i Zarządzeniem Nr 1149/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-01-10 14:53:20
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1151/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.01.2018r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-01-08 15:57:39
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1150/2018 Burmistrz Pyrzyc z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie unieważnienia ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach opublikowanego Zarządzeniem Nr 1144/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego Referenta ds. księgowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-01-08 15:48:33
dokument Zarządzenie Nr 1149/2018 Burmistrz Pyrzyc z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji powołanej Zarządzeniem Nr 1134/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. ksiuegowości podatkowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-01-08 15:45:00
dokument Zarządzenie Nr 1148/2018 Burmistrz Pyrzyc z dnia 08 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany składu komisji powołanej Zarządzeniem Nr 1132/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. księgowości w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-01-08 15:40:32