Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Luty

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1199/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce i przyjęcia "Regulaminu pracy Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce" 2018-03-22 11:22:51
dokument Zarządzenie Nr 1208/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-03-07 09:18:35
dokument Zarządzenie Nr 1206/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 919/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie przyjęcia wzoru karty do głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce. 2018-03-06 10:11:36
dokument Zarządzenie Nr 1205/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 817/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2017 roku w sprawie przyjęcia wzoru wniosku zgłaszania zadania oraz listy poparcia dla zadania realizowanego w ramach Budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce. 2018-03-06 10:09:54
dokument Zarządzenie Nr 1207/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 lutego 2018 w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym do klasy IV i VII szkoły podstawowej powstałej z przekształcenia gimnazjum - na rok szkolny 2018/2019 prowadzonej przez Gminę Pyrzyce. 2018-03-01 10:43:49
dokument Zarządzenie Nr 1204/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2018 w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018. 2018-03-01 10:41:54
dokument Zarządzenie Nr 1203/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lutego 2018 w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XLVI/410/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018. 2018-03-01 10:40:06
dokument Zarządzenie Nr 1202/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lutego 2018 w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XLVI/409/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018. 2018-03-01 10:38:43
dokument Zarządzenie Nr 1194/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 lutego 2018 w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok 2018-03-01 10:37:19
dokument Zarządzenie Nr 1201/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 lutego 2018 w sprawie odwołania i powołania Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2018-02-23 11:31:45
dokument Zarządzenie Nr 1200/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie zmiany budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok 2018-02-22 14:57:35
dokument Zarządzenie Nr 1197/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. księgowości podatkowej - wymiar podatków w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-02-22 14:48:35
dokument Zarządzenie Nr 1196/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenie naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. planowania budżetu i księgowości budżetowej w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-02-22 14:46:38
dokument Zarządzenie Nr 1195/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce 2018-02-22 14:37:22
dokument Zarządzenie Nr 1193/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie ponowienia naboru kandydatów na członków Pyrzyckiej Rady Seniorów 2018-02-22 14:30:58
dokument Zarządzenie Nr 1198/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie rezygnacji prawa pierwokupu 2018-02-20 09:19:50
dokument Zarządzenie Nr 1192/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia obowiązującego wzoru umowy o korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Pyrzyce. 2018-02-13 10:41:17
dokument Zarządzenie Nr 1191/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 lutego 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-02-13 10:35:04
dokument Zarządzenie Nr 1190/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07.02.2018r w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie:" Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ulicy Głowackiego w Pyrzycach". 2018-02-13 10:31:24
dokument Zarządzenie Nr 1189/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia spisu dokumentów, pieczęci oraz kluczy na stanowisku pracy byłego pracownika Urzędu. 2018-02-13 10:28:17
dokument Zarządzenie Nr 1188/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 lutego 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzce na rok 2018 2018-02-13 10:25:57
dokument Zarządzenie Nr 1187/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 lutego 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018. 2018-02-05 09:35:17