Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Marzec

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1230/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-04-06 14:38:03
dokument Zarządzenie Nr 1229/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2017/2018. 2018-04-04 10:53:30
dokument Zarządzenie Nr 1228/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2017/2018. 2018-04-04 10:52:09
dokument Zarządzenie Nr 1227/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018. 2018-04-04 10:50:23
dokument Zarządzenie Nr 1223/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018. 2018-04-04 10:48:55
dokument Zarządzenie Nr 1222/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XLVII/419/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018. 2018-04-04 10:47:39
dokument Zarządzenie Nr 1226/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na rok 2019. 2018-03-29 16:52:42
dokument Zarządzenie Nr 1225/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie wyznaczenia punktów do głosowania w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na 2019 rok. 2018-03-29 16:48:46
dokument Zarządzenie Nr 1224/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Pyrzyce, dotyczących planów modernizacji Stadionu Miejskiego im. Leszka Słoninki w Pyrzycach na działce nr 31 obręb miasta 12. 2018-03-29 14:35:49
dokument Zarządzenie Nr 1221/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 marca 2018 roku w sprawie powołania Komisji do wyłonienia kandydatów do Pyrzyckiej Rady Seniorów. 2018-03-27 11:17:28
dokument Zarządzenie Nr 1220/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pyrzyckiego Domu Kultury za 2017 rok 2018-03-22 11:24:47
dokument Zarządzenie Nr 1219/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok 2018-03-19 14:52:41
dokument Zarządzenie Nr 1218/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 marca 2018r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Zabezpieczenie murów obronnych i czatowni między Basztami Sowią i Lodową w Pyrzycach Etap II 2018-03-15 14:58:09
dokument Zarządzenie Nr 1217/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ulicy Głowackiego w Pyrzycach" 2018-03-13 09:42:38
dokument Zarządzenie Nr 1216/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 marca 2018 roku w sprawie ponowienia naboru kandydatów na członków Pyrzyckiej Rady Seniorów 2018-03-13 09:40:36
dokument Zarządzenie Nr 1215/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 marca 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 2018-03-09 10:49:17
dokument Zarządzenie Nr 1212/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie wysokości kosztów wezwania skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem postępowania sądowego, egzekucji administracyjnej należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Pyrzyce. 2018-03-06 10:18:24
dokument Zarządzenie Nr 1211/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie organizacji punktu przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2017/2018 2018-03-06 10:16:42
dokument Zarządzenie Nr 1210/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2017/2018 2018-03-06 10:15:45
dokument Zarządzenie Nr 1209/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 1 marca 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018 2018-03-06 10:14:10