Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kwiecień

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1259/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-05-07 12:39:25
dokument Zarządzenie Nr 1258/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-05-07 12:38:12
dokument Zarządzenie Nr 1256/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XLVIII/427/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018. 2018-05-07 12:35:55
dokument Zarządzenie Nr 1255/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1242/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11.04.2018 r. w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego "Dworzec Autobusowy", którego właścicielem lub zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego. 2018-04-27 10:11:25
dokument Zarządzenie Nr 1252/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-04-27 10:10:08
dokument Zarządzenie 1257 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. Ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2018-04-26 13:50:18
dokument Zarządzenie Nr 1254/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 kwietnia 2018 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2018-04-25 09:23:16
dokument Zarządzenie Nr 1253/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach. 2018-04-23 15:13:42
dokument Zarządzenie Nr 1250/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-04-23 09:42:35
dokument Zarządzenie Nr 1247/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz zmian w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-04-23 09:41:30
dokument Zarządzenie Nr 1249/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Prace remontowo-zabezpieczające Baszty Sowiej zlokalizowanej w Pyrzycach na działce nr 7/2 obręb 8 miasta Pyrzyce. 2018-04-17 14:03:26
dokument Zarządzenie Nr 1248/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Zabezpieczenie murów obronnych i czatowni między Basztami Sowią i Lodową w Pyrzycach Etap II. 2018-04-17 12:09:26
dokument Zarządzenie Nr 1246/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia obowiązującego wzoru umowy na prace geodezyjne w Gminie Pyrzyce. 2018-04-13 11:52:00
dokument Zarządzenie Nr 1245/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2018-04-13 11:50:56
dokument Zarządzenie Nr 1244/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 kwietnia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. 2018-04-13 10:27:37
dokument Zarządzenie Nr 1243/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia obowiązującego wzoru umowy-zlecenia dla osób fizycznych zawieranych umowę z Gminą Pyrzyce. 2018-04-13 10:25:22
dokument Zarządzenie Nr 1238/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-04-13 10:24:17
dokument Zarządzenie Nr 1242/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia przystanku komunikacyjnego "Dworzec Autobusowy", którego właścicielem lub zarządzającym nie jest jednostka samorządu terytorialnego. 2018-04-11 12:23:27
dokument Zarządzenie Nr 1241/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 kwietnia 2018 roku w sprawie programu likwidacji barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) na terenie Gminy Pyrzyce. 2018-04-11 12:21:39
dokument Zarządzenie Nr 1240/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018. 2018-04-11 12:19:45
dokument Zarządzenie Nr 1239/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach. 2018-04-09 15:27:31
dokument Zarządzenie Nr 1237/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania członków Pyrzyckiej Rady Seniorów. 2018-04-09 13:13:59
dokument Zarządzenie Nr 1236/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 kwietnia 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018. 2018-04-06 14:44:22
dokument Zarządzenie Nr 1235/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyrzycach. 2018-04-06 14:43:12
dokument Zarządzenie Nr 1234/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Pyrzyckiej Biblioteki Publicznej za 2017 rok. 2018-04-06 14:41:38
dokument Zarządzenie Nr 1233/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 42 o powierzchni 0,0031 ha, położona w obrębie geodezyjnym 0008 miasta Pyrzyce. 2018-04-05 14:24:21
dokument Zarządzenie Nr 1232/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-04-05 11:10:50
dokument Zarządzenie Nr 1231/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 kwietnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-04-05 11:09:52