Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Maj

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1300/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-06-12 13:54:52
dokument Zarządzenie Nr 1299/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. 2018-05-29 12:19:19
dokument Zarządzenie Nr 1298/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach w roku szkolnym 2018/2019. 2018-05-29 12:17:52
dokument Zarządzenie Nr 1297/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego w Żabowie w roku szkolnym 2018/2019. 2018-05-29 12:16:28
dokument Zarządzenie Nr 1296/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach w roku szkolnym 2018/2019. 2018-05-29 12:14:53
dokument Zarządzenie Nr 1295/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie organizacji Przedszkola Publicznego w Brzezinie w roku szkolnym 2018/2019. 2018-05-29 12:13:41
dokument Zarządzenie Nr 1294/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2017/2018. 2018-05-29 12:12:08
dokument Zarządzenie Nr 1288/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XLIX/434/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018. 2018-05-29 12:11:02
dokument Zarządzenie Nr 1293/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach. 2018-05-28 09:24:00
dokument Zarządzenie Nr 1292/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach. 2018-05-28 09:23:02
dokument Zarządzenie Nr 1291/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku. 2018-05-25 14:39:49
dokument Zarządzenie Nr 1287/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2018-05-25 14:38:49
dokument Zarządzenie Nr 1290/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach. 2018-05-24 14:53:29
dokument Zarządzenie Nr 1289/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach. 2018-05-24 14:52:22
dokument Zarządzenie Nr 1285/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2018-05-23 13:05:29
dokument Zarządzenie Nr 1268/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-05-23 13:02:08
dokument Zarządzenie Nr 1284/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie organizacji punktu przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2018/2019. 2018-05-22 07:44:32
dokument Zarządzenie Nr 1283/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2018/2019. 2018-05-22 07:43:44
dokument Zarządzenie Nr 1282/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 maja 2018 roku w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2018/2019. 2018-05-22 07:42:58
dokument Zarządzenie Nr 1281/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zmiany harmonogramu budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce. 2018-05-21 15:42:59
dokument Zarządzenie Nr 1280/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-05-21 15:35:45
dokument Zarządzenie Nr 1279/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta ds. rolnictwa w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-05-21 15:34:57
dokument Zarządzenie Nr 1278/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 566/2 o powierzchni 0,0162 ha i działka nr 566/17, położonych w obrębie geodezyjnym 0010 miasta Pyrzyce. 2018-05-21 12:29:52
dokument Zarządzenie Nr 1277/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie zatwierdzenia Planu kontroli wewnętrznej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach na 2018 rok. 2018-05-21 11:51:12
dokument Zarządzenie Nr 1276/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 155/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce. 2018-05-18 13:46:28
dokument Zarządzenie Nr 1275/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia obowiązującego wzoru umowy najmu, umowy dzierżawy oraz porozumienia o wstąpieniu w ogół praw i obowiązków Dzierżawcy/Najemcy w Gminie Pyrzyce. 2018-05-18 13:45:45
dokument Zarządzenie Nr 1273/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie organizacji punktu przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie na rok szkolny 2018/2019. 2018-05-17 14:57:25
dokument Zarządzenie Nr 1272/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej im Władysław Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2018/2019. 2018-05-17 14:56:33
dokument Zarządzenie Nr 1271/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2018/2019. 2018-05-17 14:55:48
dokument Zarządzenie Nr 1270/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2018/2019. 2018-05-17 14:55:14
dokument Zarządzenie Nr 1269/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie organizacji szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2018/2019. 2018-05-17 14:54:36
dokument Zarządzenie Nr 1267/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia obowiązującego wzoru zawiadomienia o organizacji imprezy o charakterze artystyczno-rozrywkowym i sportowym niepodlegającej ustawie o imprezach masowych. 2018-05-16 12:01:14
dokument Zarządzenie Nr 1263/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-05-16 11:59:47
dokument Zarządzenie Nr 1266/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia drugiego naboru na stanowisko urzędnicze Inspektora ds. ochrony danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2018-05-10 14:34:13
dokument Zarządzenie Nr 1265/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 maja 2018 roku w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 492/8 o pow. 0,1600 ha położona w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Pyrzyce. 2018-05-10 14:32:43
dokument Zarządzenie Nr 1264/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 maja 2018r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Prace remontowo-zabezpieczające Baszty Sowiej zlokalizowanej w Pyrzycach na działce nr 7/2 obręb 8 miasta Pyrzyce. 2018-05-10 14:30:54
dokument Zarządzenie Nr 1262/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2018-05-07 12:41:18
dokument Zarządzenie Nr 1261/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 maja 2018 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2018-05-07 12:40:38
dokument Zarządzenie Nr 1260/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 maja 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach. 2018-05-02 15:12:44