Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Czerwiec

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1323 A/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce. 2018-07-11 14:44:56
dokument Zarządzenie Nr 1323/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce. 2018-07-11 14:53:08
dokument Zarządzenie Nr 1322/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru Umowy powierzenia danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2018-06-29 12:21:01
dokument Zarządzenie Nr 1321/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-07-11 14:43:35
dokument Zarządzenie Nr 1320/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej na okoliczność zmiany Sołtysa w Sołectwie Rzepnowo. 2018-06-29 11:03:51
dokument Zarządzenie Nr 1319/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2018-06-29 10:58:41
dokument Zarządzenie Nr 1318/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. 2018-06-29 10:56:12
dokument Zarządzenie Nr 1317/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr L/442/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018. 2018-07-11 14:41:52
dokument Zarządzenie Nr 1316/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku. 2018-06-28 09:58:32
dokument Zarządzenie Nr 1315/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-06-29 12:18:28
dokument Zarządzenie Nr 1314/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2018-06-26 13:26:57
dokument Zarządzenie Nr 1313/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 czerwca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zadania inwestycyjnego do "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyrzyce na lata 2015-2020" 2018-06-22 11:23:30
dokument Zarządzenie Nr 1312/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Pyrzyce na lata 2018-2020. 2018-06-22 14:49:26
dokument Zarządzenie Nr 1311/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości bazowej stawki czynszu za 1m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Pyrzyce. 2018-06-22 11:22:29
dokument Zarządzenie Nr 1310/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 1241/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie programu likwidacji barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi) na terenie Gminy Pyrzyce. 2018-06-20 14:33:11
dokument Zarządzenie Nr 1309/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-06-26 13:26:11
dokument Zarządzenie Nr 1308/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku. 2018-06-15 11:26:26
dokument Zarządzenie Nr 1307/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2018-06-12 13:59:25
dokument Zarządzenie Nr 1306/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysa Sołectwa Rzepnowo. 2018-06-12 13:56:49
dokument Zarządzenie Nr 1305/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 816/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 lutego 2017 roku w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce i przyjęcia ?Regulaminu pracy Zespołu ds. budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce?. 2018-06-12 13:56:02
dokument Zarządzenie Nr 1304/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku. 2018-06-07 14:23:00
dokument Zarządzenie Nr 1303/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach. 2018-06-07 14:22:04
dokument Zarządzenie Nr 1302/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 czerwca 2018 roku w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach. 2018-06-07 14:21:34
dokument Zarządzenie Nr 1301/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07.06.2018r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Prace remontowo - zabezpieczające Baszty Sowiej zlokalizowanej w Pyrzycach na działce nr 7/2 obręb 8 miasta Pyrzyce. 2018-06-08 13:52:18