Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Lipiec

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1342/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2018-11-13 11:51:29
dokument Zarządzenie Nr 1341/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr LI/452/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018 2018-11-13 11:50:19
dokument Zarządzenie Nr 1340/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących inicjatywy Honorowych Obywateli Gminy Pyrzyce posadowiania pomnika upamiętniającego Budowniczych Pyrzyc w przestrzeni publicznej miasta Pyrzyce 2018-07-26 18:42:57
dokument Zarządzenie 1339/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 lipiec 2018 r. w sprawie przyjęcia wzoru karty do głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce oraz wzoru zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo osoby małoletniej w etapie głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce 2018-07-26 18:39:15
dokument Zarządzenie Nr 1338/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok 2018-11-13 11:37:56
dokument Zarządzenie Nr 1337/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonym, na zadanie: "Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Żabowie" 2018-11-13 11:36:01
dokument Zarządzenie Nr 1336/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 lipca 2018 roku w sprawie kontroli prawidłowości danych zawartych we wnioskach o udzielenie dotacji miesięcznych oraz wykorzystania i rozliczenia dotacji zgodnie z przepisami prawa w niepublicznych przedszkolacj dotowanych przez Gminę Pyrzyce 2018-11-13 11:32:09
dokument Zarządzenie Nr 1335/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lipca 2018r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: "Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej wraz z przebudową nawierzchni ulicy Głowackiego w Pyrzycach" 2018-07-17 12:54:02
dokument Zarządzenie Nr 1334/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok. 2018-11-13 11:29:21
dokument Zarządzenie Nr 1333/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2018-07-13 13:23:10
dokument Zarządzenie Nr 1332/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2018-07-13 13:22:42
dokument Zarządzenie Nr 1331/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2018-07-13 13:22:08
dokument Zarządzenie Nr 1330/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-07-13 12:39:30
dokument Zarządzenie Nr 1329/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Referenta w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2018-07-13 12:38:41
dokument Zarządzenie Nr 1328/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawiezmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok 2018-11-13 11:27:47
dokument Zarządzenie Nr 1327/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 lipca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2018-07-11 14:55:36
dokument Zarządzenie Nr 1326/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 lipca 2018 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Sołeckiej Sołectwa Rzepnowo. 2018-07-11 14:54:24
dokument Zarządzenie Nr 1325/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zasad przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Pyrzycach środków ochrony indywidualnej i odzieży roboczej, wypłaty ekwiwalentu oraz zasady wyposażania strażników Straży Miejskiej w Pyrzycach w umundurowanie, czasokres jego używalności i wypłaty ekwiwalentu. 2018-07-04 13:09:00
dokument Zarządzenie Nr 1324/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Prace remontowo-zabezpieczające Baszty Sowiej zlokalizowanej w Pyrzycach na działce nr 7/2 obręb 8 miasta Pyrzyce. 2018-07-04 13:08:06