Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sierpień

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 1372/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia obowiązującego wzoru umowy dotyczącej zwrotu kosztów dowozu dziecka niepełnosprawnego do najbliższej szkoły podstawowej i ponadpodstawowej umożliwiając spełnianie obowiązku szkolnego. 2018-09-06 14:47:14
dokument Zarządzenie Nr 1371/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2018 r w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1339/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie przyjęcia wzoru karty do głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce oraz wzoru zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo osoby małoletniej w etapie głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce. 2018-09-06 14:45:18
dokument Zarządzenie nr 1370 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok 2018-09-06 15:25:04
dokument Zarządzenie Nr 1369/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1158/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. 2018-09-06 14:23:59
dokument Zarządzenie Nr 1368/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1160/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. 2018-09-06 14:23:02
dokument Zarządzenie Nr 1367/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 sierpnia 2018 roku w sprawie założeń i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do Wieloletniej Prognozy Finansowej i uchwały budżetowej Gminy Pyrzyce na 2019 rok 2018-11-13 12:37:23
dokument Zarządzenie NR 1366/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 sierpnia 2018 W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmująca sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Pyrzyce i jej jednostek organizacyjnych 2018-11-08 13:35:55
dokument Zarządzenie Nr 1365/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 712/2016 z dnia 07 października 2016r. w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2018-11-13 12:33:47
dokument Zarządzenie Nr 1364/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1352/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 sierpnia 2018 |w sprawia ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Informatyka w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2018-10-04 16:09:47
dokument Zarządzenie nr 1363 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok 2018-09-06 14:20:29
dokument Zarządzenie Nr 1362/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 sierpnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2018-11-13 12:29:58
dokument ZARZĄDZENIE Nr 1361/2018 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: ?Zwiększenie skuteczności działania Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Pyrzyce w niesieniu pomocy ofiarom wypadków lub przestępstw 2018-11-08 13:33:48
dokument Zarządzenie Nr 1360/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu. 2018-08-17 07:29:39
dokument Zarządzenie Nr 1359/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1161/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2018 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego. 2018-08-17 07:28:23
dokument Zarządzenie NR 1358/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 sierpnia 2018 roku W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej w Żabowie 2018-11-08 13:30:32
dokument Zarządzenie nr 1357 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr LI/452/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018 2018-08-17 07:35:34
dokument Zarządzenie Nr 1356/18 Burmistrza Pyrzyc z dnia 8 sierpnia 2018 r. w sprawie organizacji Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnie w Pyrzycach w roku szkolnym 2018/2019 2018-08-13 11:52:10
dokument Zarządzenie Nr 1355/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 sierpnia 2018 w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2018-08-08 13:03:21
dokument Zarządzenie nr 1354 /2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok 2018-08-13 10:08:47
dokument Zarządzenie Nr 1353 2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 sierpnia 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w rejonie ulicy Stargardzkiej w Pyrzycach 2018-08-10 12:27:48
dokument Zarządzenie Nr 1352/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 sierpnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Informatyka w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2018-11-13 11:55:26
dokument Zarządzenie Nr 1351/18 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-08-13 10:31:10
dokument Zarządzenie Nr 1350/2018 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-08-13 10:30:42
dokument Zarządzenie Nr 1349/2018 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-08-13 10:30:17
dokument Zarządzenie Nr 1348/2018 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-08-13 10:29:54
dokument Zarządzenie Nr 1347/2018 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-08-13 10:29:22
dokument Zarządzenie Nr 1346/2018 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-08-13 10:28:56
dokument Zarządzenie Nr 1345/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-08-13 10:28:21
dokument Zarządzenie Nr 1344/2018 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 02 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2018-08-13 10:27:52
dokument Zarządzenie Nr 1343/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 01 sierpnia 2018 roku w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2018-11-13 11:53:18