Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Grudzień

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 32/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany składu komisji konkursowej w Zarządzeniu Nr 16/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-12-31 13:07:21
dokument Zarządzenie nr 31/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok 2019-01-07 10:16:44
dokument Zarządzenie Nr 30/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury 2019-01-04 07:13:03
dokument Zarządzenie Nr 29/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: przeprowadzenia spisu z natury 2019-01-07 10:01:58
dokument Zarządzenie Nr 28/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2018/2019 2018-12-28 13:12:09
dokument Zarządzenie Nr 27/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie w roku szkolnym 2018/2019 2018-12-28 13:11:42
dokument Zarządzenie Nr 26/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2018/2019 2018-12-28 13:11:15
dokument Zarządzenie Nr 25/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2018/2019 2018-12-28 13:10:49
dokument Zarządzenie Nr 24/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 grudnia 2018 roku zmieniające Zarządzenie Nr 901/2017 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.05.2017r. w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości 2019-01-07 10:28:47
dokument Zarządzenie nr 23/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok 2019-01-03 07:25:58
dokument Zarządzenie Nr 22/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie utworzenia komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach oraz ustalenia jej regulaminu pracy. 2019-01-07 09:44:55
dokument Zarządzenie Nr 21/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr III/12/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2018 2019-01-07 09:27:34
dokument Zarządzenie Nr 20/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. zamówień publicznych w Wydziale Planowania, Inwestycji i Drogownictwa Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-12-20 13:48:16
dokument Zarządzenie Nr 19/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 grudnia 2018 roku w sprawie ustalania Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-12-19 12:06:07
dokument Zarządzenie Nr 18/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2018-12-17 13:29:55
dokument Zarządzenie Nr 17/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok 2019-01-07 09:19:49
dokument Zarządzenie Nr 16/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2018-12-17 08:56:27
dokument Zarządzenie Nr 15/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 grudnia 2018 roku w sprawie zatwierdzenia wzoru Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2018-12-15 11:04:23
dokument Zarządzenie Nr 14/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13.12.2018r w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie " Odbiór odpadów komunlanych od właścicieli nieruchomości zamieszkałycha na terenie Gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie". 2019-01-07 09:13:18
dokument Zarządzenie Nr 13/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany organizacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2018/2019 2018-12-12 11:45:37
dokument Zarządzenie Nr 12/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz i odwóz do szkół podstawowych, przedszkoli i ośrodków w Gminie Pyrzyce od 2 stycznia 2019 roku do 21 czerwca 2019 roku w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych oraz przewozów uczniów ze szkół podstawowych, przedszkoli i ośrodków w Gminie Pyrzyce w celu realizacji ich zadań statutowych w tych jednostkach. 2018-12-11 15:50:03
dokument Zarządzenie Nr 11/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok 2019-01-07 09:11:27
dokument Zarządzenie Nr 10/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie organizacji Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I Stopnia w Pyrzycach w roku Szkolnym 2018/2019 2018-12-10 10:36:41
dokument Zarządzenie Nr 9/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 grudnia 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1336/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 lipca 2018 roku ws. kontroli prawidłowości danych zawartych we wnioskach o udzielenie dotacji miesięcznych oraz wykorzystania i rozliczenia dotacji zgodnie z przepisami prawa w niepublicznych przedszkolach dotowanych przez Gminę Pyryce, zmienionego Zarządzeniem nr 1382/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 września 2018 roku ws. kontroli prawidłowości danych zawartych we wnioskach o udzielenie dotacji miesięcznych oraz wykorzystania i rozliczenia dotacji zgodnie z przepisami prawa w niepublicznych przedszkolach dotowanych przez Gminę Pyrzyce, zmienionego Zarządzeniem nr 1408/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 października 2018 roku ws. kontroli prawidłowości danych zawartych we wnioskach o udzielenie dotacji miesięcznych oraz wykorzystania i rozliczania dotacji zgodnie z przepisami prawa w niepublicznych przedszkolach dotowanych przez Gminę Pyrzyce. 2018-12-10 10:35:23
dokument Zarządzenie Nr 8/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 grudnia 2018 roku W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa ulicy Słowackiego w Pyrzycach w trybie zaprojektuj i wybuduj - II etap 2018-12-04 14:33:35