Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Styczeń

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia podpziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnych kwot dopłat z tym związanych w Gminie Pyrzyce w 2019 roku 2019-01-31 16:26:06
dokument Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie [rzyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce i ich zagospodarowania". 2019-10-24 09:39:25
dokument Zarządzenie nr 52/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie określenia wzorów wniosku, informacji, sprawozdania kwartalnego, rozliczenia rocznego oraz umowy w zakresie doracji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziesięcy na terenie Gminy Pyrzyce 2019-02-13 13:52:57
dokument Zarządzenie nr 51/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok 2019-02-11 08:32:40
dokument Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 stycznia 2019 roku w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: "Kompleksowe sprzątanie w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach (Ratusz) Plac Ratuszowy 1 i terenu wokół budynku Urzędu Miejskiego". 2019-01-29 13:42:14
dokument Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 stycznia 2019 roku w sprawie powołania składu Społecznej Komisji Mieszkaniowej 2019-01-31 10:28:52
dokument Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pyrzyce. 2019-01-31 10:27:02
dokument Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany składu komisji powołanej Zarządzeniem Nr 35/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia II naboru na stanowisko urzędnicze Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2019-01-23 08:24:44
dokument Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu regulowanego za lokale mieszkalne wchodzące w skład zasobu gminy Pyrzyce (tj. Dz. .U z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432, 2500), na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz art. 7 i 8 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1234, 1496) oraz zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. 1 Uchwały nr XLVII/426/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 marca 2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Pyrzyce na lata 2018-2022 (Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego poz. 2047 z dnia 25.04.2018 r., poz. 2553 z dnia 25.05.2018 r.) zarządza się co następuje: 2019-01-21 09:53:05
dokument Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie powołania Komisji ds. Nauczycielskiego Funduszu Zdrowotnego Gminy Pyrzyce o określa regulamin jej pracy 2019-01-21 09:30:08
dokument Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2019 roku w sprawie treningowego uruchamiania syreny alarmowej na terenie Gminy Pyrzyce, w dniu 19 stycznia 2019r 2019-01-18 17:18:24
dokument Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia planu dofinansowania zawodowego nauczycieli szkół i maksymalnych kwot dopłat w tym związanych w Gminie Pyrzyce w 2019 roku 2019-01-21 09:29:24
dokument Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 stycznia 2019 roku w sprawie zmiany organizacji Przedszkola Publicznego nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach w roku szkolnym 2018/2019 2019-01-21 09:02:06
dokument Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr IV/20/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2019 2019-01-31 10:23:03
dokument Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2019 roku 2019-01-21 09:01:21
dokument Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 stycznia 2019 roku w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek w 2019 roku w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2019-01-21 08:59:53
dokument Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2019 do Uchwały Nr III/10/18 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 20 grudnia 2018 roku. 2019-01-23 10:03:10
dokument Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 stycznia 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich Gminy Pyrzyce 2019-01-09 08:54:49
dokument Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia II naboru na stanowisko urzędnicze Kierownika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2019-01-08 14:52:13
dokument Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 stycznia 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzędnicze Młodszego referenta w Wydziale Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2019-01-08 14:50:24
dokument Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 stycznia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2019-01-08 11:36:30