Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Marzec

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 104/19 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce na rok 2019 2019-04-01 11:20:04
dokument Zarządzenie Nr 103/19 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce i przyjęcia ,,Regulaminu pracy Zespołu ds. budżetu obywatelskiego Gminy Pyrzyce" 2019-04-01 11:16:33
dokument Zarządzenie Nr 102/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce 2019-10-23 11:32:15
dokument Zarządzenie nr 101/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2019 rok 2019-04-05 09:39:42
dokument Zarządzenie nr 100/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr VII/48/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 28 marca 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2019 2019-04-02 09:55:53
dokument Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zmiany organizaji Przedszkola Publicznego w Żabowie w roku szkolnym 2018/2019 2019-10-23 11:29:36
dokument Zarządzenie Nr 98/19 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie organizacji Szkoły Podstawowej w Pyrzycach w roku szkolnym 2018/2019 2019-03-26 09:54:49
dokument Zarządzenie Nr 97/19 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany w organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2018/2019 2019-03-26 09:53:16
dokument Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany w organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2018/2019 2019-03-26 09:24:07
dokument Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie zmiany w organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2018/2019 2019-03-26 09:17:45
dokument Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 marca 2019r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2019-03-25 11:50:49
dokument Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej 2019-03-25 14:10:21
dokument Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej ds. stypendium motywacyjnego 2019-03-25 14:07:56
dokument Zarządzenie nr 91/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 marca 2019r. w sprawie powołania przedstawiciela załogi ds. BHP w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2019-03-25 10:52:17
dokument Zarządzenie nr 90/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 marca 2019r. w sprawie powołania przedstawiciela załogi go komisji antymobingowej w Urzędzie Miesjkim w Pyrzycach 2019-03-25 11:32:48
dokument Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 105/2011 Burmistrza Pyrzyc z dnia 6 kweitnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykau akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego 2019-10-23 11:27:36
dokument Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 marca 2019r. w sprawie przeprowadzenie spisu inwentaryzacyjnego 2019-03-21 14:28:11
dokument Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 marca 2019r. w sprawie przeprowadzenie spisu inwentaryzacyjnego 2019-03-21 14:27:30
dokument Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 marca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1339/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie przyjęcia wzoru karty do głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce oraz wzoru zgody rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo osoby małoletniej w etapie głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce. 2019-03-21 14:34:53
dokument Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu przekazywania dokumentacji spraw zakończonych do Archiwum Zakładowego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2019-03-21 14:22:28
dokument Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 marca 2019r. w sprawie powołania przedstawiciela załogi do komisji antymobbingowej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2019-03-21 14:19:31
dokument Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 marca 2019r. w sprawie powołania przedstawiciela załogi ds BHP w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2019-03-21 14:16:39
dokument Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie "Zarządzanie gminnym zasobem nieruchomości miasta i Gminy Pyrzyce 2019-10-23 11:26:42
dokument Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania kimisji do skompletowania dokumentów w celu sporządzania informacji z wykonania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w roku 2018 2019-10-23 11:25:50
dokument Zarządzenie nr 80/2019 w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 155/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce. 2019-03-19 11:46:01
dokument Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: "Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie 2019-10-24 08:32:55
dokument Zarządzenie nr 78/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2018 rok 2019-03-25 09:04:56
dokument Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2019-10-23 11:24:50
dokument Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Pyrzyce 2019-10-23 11:23:50
dokument Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 marca 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1205/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2018 roku w sprawie przyjęcia wzoru wniosku zgłoszenia zadania oraz listy poparcia dla zadania realizowanego w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce. 2019-03-19 07:26:01
dokument Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 marca 2019r. w sprawie powołania delegata Gminy Pyrzyce do reprezentowania w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania na czas trwania kadencji samorządu 2018-2023 2019-03-14 12:33:28
dokument Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 marca 2019r. w sprawie zmiany w organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2018/2019 2019-03-12 11:52:27
dokument Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia harmonogramu Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce 2019-03-15 13:28:38
dokument Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07 marca 2019 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr VI/39/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 07 marca 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2019 2019-03-13 12:11:56
dokument Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 05 marca 2019 roku w sprawie określenia zasad godpodarowania drewnem pozyskanym z nieruchomości będących własności Gminy Pyrzyce 2019-03-08 11:58:05
dokument Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 marca 2019r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/innej formy wychowania przedszkolnego. 2019-03-04 10:51:24