Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Czerwiec

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 182/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zadań inwestycyjnych do ,,Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Pyrzyce na lata 2015 - 2020". 2019-07-03 09:13:25
dokument Zarządzenie Nr 181/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 czerwca 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2019 rok. 2019-07-15 07:30:58
dokument Zarządzenie Nr 180/2019 Burmistrza Purzyc z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały Nr XII/87/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2019 2019-07-03 09:03:32
dokument Zarządzenie Nr 179/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2019-10-23 11:33:15
dokument ZARZĄDZENIE Nr 178/2019 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz i odwóz do szkół podstawowych, przedszkoli i ośrodków w Gminie Pyrzyce od 2 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych oraz przewozów uczniów ze szkół podstawowych, przedszkoli i ośrodków w Gminie Pyrzyce w celu realizacji ich zadań statutowych w tych jednostkach. 2019-06-28 10:06:43
dokument Zarządzenie Nr 177/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 czerwca 2019r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Prace remontowo-zabezpieczające Baszty Sowiej zlokalizowanej w Pyrzycach na działce nr 7/2 obręb 8 miasta Pyrzyce. 2019-06-25 12:49:23
dokument Zarządzenie Nr 176/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2019-06-26 08:58:12
dokument Zarządzenie Nr 175/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 czerwca 2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego 2019-06-21 13:50:48
dokument Zarządzenie Nr 174/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 czerwca 2019r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Przebudowa ulicy Słowackiego w Pyrzycach w trybie zaprojektuj i wybuduj ? II etap?. 2019-06-18 11:45:53
dokument Zarządzenie Nr 173/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 czerwca 2019 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 1086/2013 z dnia 25 czerwca 2013 roku w sprawie powołania gminnego pełnomocnika ds. konsultacji społecznych 2019-06-24 08:25:41
dokument Zarządzenie Nr 172/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2019 rok 2019-06-26 08:26:17
dokument Zarządzenie Nr 171/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany składu komisji powołanej Zarządzeniem Nr 154/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko Kierownika Wydziału Nieruchomości i Środowiska Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2019-06-10 15:35:12
dokument Zarządzenie Nr 170/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 czerwca 2019 rok w sprawie skrócenia czasu pracy Urzędu Miejskiego w Pyrzycach na okres upałów 2019-06-10 15:25:48
dokument ZARZĄDZENIE Nr 169/2019 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz i odwóz do szkół podstawowych, przedszkoli i ośrodków w Gminie Pyrzyce od 2 września 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych oraz przewozów uczniów ze szkół podstawowych, przedszkoli i ośrodków w Gminie Pyrzyce w celu realizacji ich zadań statutowych w tych jednostkach. 2019-06-11 13:11:00
dokument ZARZĄDZENIE nr 168/2019 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 566/3 o powierzchni 0,0474 ha, położona w obrębie geodezyjnym 0010 miasta Pyrzyce. 2019-06-06 13:48:22
dokument ZARZĄDZENIE NR 167/2019 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 06 czerwca 2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w drodze bezprzetargowej i udzielenia bonifikaty na rzecz dotychczasowego najemcy lokalu mieszkalnego 2019-06-06 13:47:33
dokument Zarządzenie Nr 166/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 czerwca 2019 roku w sprawie zmiany Regulaminy Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach 2019-06-04 15:03:45
dokument Zarządzenie Nr 165/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 czerwca 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 117/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12.04.2019 roku w sprawie regulaminu Programu ,,Koperta Życia". 2019-06-26 09:13:33
dokument Zarządzenie Nr 164/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 czerwca 2019r. w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pyrzyce 2019-06-03 12:19:19