Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Sierpień

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 221/2019 Burmistrza Pyrzyc w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2019 rok 2019-09-06 12:22:22
dokument Zarządzenie Nr 220/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powowłania Komisji Stypendialnej ds. stypendium motywacyjnego 2019-08-30 13:43:33
dokument Zarządzenie Nr 219/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie założenia i wytycznych do opracowania materiałów planistycznych do Wieloletniej Prognozy Finansowej i Uchwały budżetowej Gminy Pyrzyce na 2020 rok 2019-10-23 11:37:10
dokument Zarządzenie Nr 218/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2019-08-28 09:30:00
dokument Zarządzanie Nr 217/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2019 rok 2019-09-04 07:17:36
dokument Zarządzanie Nr 216/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 sierpnia 2019r. w sprawie zmian do budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2019 rok. 2019-09-04 07:16:02
dokument Zarządzenie Nr 215/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 sierpnia 2019 roku zmieniające Zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach 2019-08-28 07:22:16
dokument Zarządzenie Nr 214/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-27 09:41:48
dokument Zarządzenie Nr 213A/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1339/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 lipca 2018 roku, zmienionym Zarządzeniem Nr 86/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 maraca 2019 roku w sprawie przyjęcia wzoru karty do głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce oraz wzoru zgody rodziaca/opiekuna prawnego na uczestnistwo osoby małoletniej w etapie głosowania Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce. 2019-08-27 11:34:58
dokument Zarządzenie Nr 213/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 sierpnia 2019 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2019-08-23 14:40:19
dokument Zarządzenie Nr 212/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 sierpnia 2019r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie ? w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2019-08-21 12:43:52
dokument Zarządzenie Nr 211/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 sierpnia 2019r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Remont świetlicy wiejskiej w Stróżewie ( w tym adaptacja pomieszczenia na łazienki) i pomieszczenia gospodarczego. 2019-08-21 14:33:07
dokument Zarządzenie Nr 210/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 sierpnia 2019r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Prace remontowo-zabezpieczające Baszty Sowiej zlokalizowanej w Pyrzycach na działce nr 7/2 obręb 8 miasta Pyrzyce. 2019-08-21 12:18:18
dokument Zarządzenie Nr 209/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2019-08-21 13:05:25
dokument ZARZĄDZENIE Nr 208/2019 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie terminu składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2019/2020 2019-08-28 08:09:16
dokument Zarządzenie Nr 207/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania Gminnej Komisji Stypendialnej 2019-08-28 08:06:33
dokument Zarządzenie nr 206)2019 z dnia 13.08.2019r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na dzierżawę na okres 6 lat nieruchomości usytuowanej na działce nr 72 z obrębu 0010 miasta Pyrzyce w skład której wchodzi budynek biurowo socjalny, budynek warsztatowy (hala) oraz kanał naprawczy z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej. 2019-08-13 13:29:19
dokument Zarządzenie nr 205/2019 z dnia 13.08.2019r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na najem na okres 3 lat lokalu garażowego o pow. 16,25m2, położonego w obrębie 0009 miasta Pyrzyce na działce nr 346/2, stanowiącego własność Gminy Pyrzyce. 2019-08-13 13:28:26
dokument Zarządzenie nr 204/2019 z dnia 13.08.2019r. w sprawie wykreślenia obiektów z Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Pyrzyce. 2019-08-13 09:17:14
dokument Zarządzenie 203/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07.08.2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania składu Komisji Mieszkaniowej 2019-08-07 13:58:24
dokument Zarządzenie 202/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 07.08.2019 roku w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego. 2019-08-16 10:26:37
dokument ZARZĄDZENIE nr 201/2019 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 07 sierpnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia ustnych przetargów ograniczonych i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż części nieruchomości niezabudowanych stanowiących własność Gminy Pyrzyce, tj. oznaczonych w ewidencji gruntów jako działka nr 283/1 i działka nr 283/2 położonych w obrębie geodezyjnym 0007 miasta Pyrzyce. 2019-08-07 10:53:43
dokument Zarządzenie Nr 200/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 sierpnia 2019 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2019-08-06 09:46:50
dokument ZARZĄDZENIE Nr 199/2019 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 sierpnia 2019 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2019-08-06 09:46:05