Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Styczeń

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 334/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie: podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli i maksymalnych kwot dopłat z tym związanych w Gminie Pyrzyce w 2020 r. 2020-02-03 14:42:10
dokument Zarządzenie Nr 333/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2019 rok 2020-02-06 13:07:32
dokument Zarządzenie Nr 332/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2020-01-31 13:55:21
dokument Zarządzenie Nr 331/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2020/2021 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pyrzyce. 2020-01-31 07:17:27
dokument Zarządzenie Nr 330/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie Powołania Komisji ds. Nauczycielskiego Funduszu Zdrowotnego Gminy Pyrzyce oraz określenia regulaminu jej pracy 2020-01-31 13:53:40
dokument Zarządzenie Nr 329/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2020 rok 2020-02-03 08:08:36
dokument Zarządzenie Nr 328/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania zaliczek w 2020 roku w Urzędzie Miejskich w Pyrzycach 2020-01-31 13:51:21
dokument Zarządzenie Nr 327/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 stycznie 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 320/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzorów wniosku, informacji, sprawozdania kwartalnego, rozliczenia rocznego w zakresie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Pyrzyce 2020-01-14 11:30:06
dokument Zarządzenie Nr 326/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany składu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2020-01-14 11:25:51
dokument Zarządzenie Nr 325/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia: Procedur audytu wewnętrznego, Karty audytu wewnętrznego, oraz Kodeksu Etyki Audytora Wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2020-01-14 11:11:21
dokument Zarządzenie Nr 324/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13.01.2020r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie ? w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2020-01-13 13:40:42
dokument Zarządzenie Nr 323/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach 2020-01-13 08:16:54
dokument Zarządzenie Nr 322/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 stycznia 2020 r.w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2020 do Uchwaly nr XVIII/128/19 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 19 grudnia 2019 r. 2020-01-31 11:35:19
dokument Zarządzenie Nr 321/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 stycznia 2020 r. w sprawie: przekazania jednostkom organizacyjnym uprawnień do zaciągania zobowiązań w 2020 roku 2020-01-14 11:33:43
dokument Zarządzenie Nr 320/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie określenia wzorów wniosku, informacji, sprawozdania kwartalnego, rozliczenia rocznego w zakresie dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Pyrzyce 2020-01-07 12:36:00