Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Wrzesień

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 492/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia Koordynatora ds. dostępności oraz powołania Zespołu ds. dostępności 2020-10-01 08:45:29
dokument Zarządzenie Nr 491/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30.09.2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach 2020-09-30 14:47:44
dokument Zarządzenie nr 489 /2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pyrzyce. 2020-10-06 10:27:37
dokument Zarządzenie nr 488/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2020 rok 2020-10-06 10:26:01
dokument Zarządzenie Nr 487/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Przedszkola Publicznego w Brzezinie na rok szkolny 2020/2021 oraz aneks nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola Publicznego w Brzezinie na rok szkolny 2020/2021 2020-10-01 08:40:00
dokument Zarządzenie Nr 486/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2020/2021 2020-10-01 08:37:25
dokument Zarządzenie Nr 485/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 24 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XXVII/193/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 24 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2020 2020-10-01 08:33:08
dokument Zarządzenie Nr 484/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 września 2020 r. w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów i zastępców dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Pyrzyce. 2020-10-01 08:21:25
dokument Zarządzenie Nr 483/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 września 2020 r. 2020-10-01 08:20:08
dokument Zarządzenie Nr 482/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 września w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2020-10-01 08:18:29
dokument Zarządzenie Nr 481/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 września w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w czasie jego nieobecności 2020-10-01 08:15:12
dokument Zarządzenie Nr 480/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 września w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Przedszkola Publicznego Nr 4 w Pyrzycach w roku szkolnym 2020/2021 oraz aneks nr 1 do arkusza organizacji Przedszkola Publicznego Nr 4 na rok szkolny 2020/2021 2020-10-01 08:12:18
dokument Zarządzenie Nr 479/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w Pyrzycach w roku szkolnym 2020/2021 2020-10-01 08:10:34
dokument Zarządzenie Nr 478/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku w roku szkolnym 2020/2021 2020-10-01 08:08:38
dokument Zarządzenie Nr 477/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły podstawowej im. Janusza Korczaka w Pyrzycach w roku szkolnym 2020/2021 2020-10-01 08:07:13
dokument Zarządzenie Nr 476/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji ds. Nauczycielskiego Funduszu Zdrowotnego Gminy Pyrzyce i określenia regulaminu jej Pracy 2020-10-01 08:03:41
dokument Zarządzenie Nr 475/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 września 2020 r. w sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: "Kompleksowa dostawa energii elektrycznej obejmującej sprzedaż energii elektrycznej i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Pyrzyce i jej jednostek organizacyjnych" 2020-10-01 08:01:14
dokument Zarządzenie Nr 474/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Przedszkola Publicznego w Żabowie w roku szkolnym 2020/2021 2020-10-01 07:43:02
dokument Zarządzenie Nr 473/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 września 2020r. w sprawie szczególnych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji, dla których organizatorem jest Gmina Pyrzyce oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej 2020-10-01 07:40:24
dokument Zarządzenie Nr 472/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2020/2021 2020-10-01 07:36:27
dokument Zarządzenie Nr 471/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 września 2020 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2020/2021 2020-10-01 07:31:41
dokument Zarządzenie Nr 470/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14.09.2020 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Gminy Pyrzyce na lata 2020-2022 2020-09-29 13:13:58
dokument Zarządzenie Nr 469/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 września 2020 roku 2020-10-01 07:28:18
dokument Zarządzenie Nr 468/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 10 września 2020 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2020 rok 2020-10-01 07:17:04
dokument Zarządzenie Nr 482/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 września 2020 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2020-09-29 07:48:16
dokument Zarządzenie Nr 467/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pyrzce na lata 2015 - 2025. 2020-09-14 15:11:06
dokument Zarządzenie Nr 466/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04 września 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Pyrzyce na lata 2021 - 2026 2020-09-07 08:45:22
dokument ZARZĄDZENIE nr 465./2020 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 03 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce 2020-09-04 13:14:25
dokument ZARZĄDZENIE nr 464/2020 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 03 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce. 2020-09-04 13:13:57
dokument ZARZĄDZENIE nr 463/2020 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 03 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Pyrzyce. 2020-09-04 13:12:32
dokument ZARZĄDZENIE nr 462/2020 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 03 września 2020 r.w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego i przyjęcia treści regulaminu na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Okunicy nr 41, stanowiącego własność Gminy Pyrzyce wraz z udziałem 6953/48083 w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu. 2020-09-04 13:11:59
dokument Zarządzenia Nr 461/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02 września 2020 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 358/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce i przyjęcia ?Regulaminu pracy Zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego Gminy Pyrzyce? 2020-09-02 13:40:19
dokument Zarządzenie Nr 460 Burmistrza Pyrzyc z dnia 02.09.2020r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Termomodernizacja budynku Szkoły Muzycznej w Pyrzycach ? w trybie zaprojektuj i wybuduj (termomodernizacja budynków użyteczności publicznej) 2020-09-03 12:25:21