Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Styczeń

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 593/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnych kwot dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz formy i specjalności kształcenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pyrzyce w 2021 roku 2021-02-03 09:54:43
dokument Zarządzenie Nr 592/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 1218 /2013 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 listopada 2013 roku dotyczącego powołania składu osobowego Stałej Komisji ds. Wyceny Nadwyżek Inwentaryzacyjnych. 2021-02-02 09:47:47
dokument Zarządzenie Nr 591/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 stycznia 2021 w sprawie wprowadzenia procedury udzielania zamówień publicznych związanych z wydatkowaniem w Gminie Pyrzyce kwot o wartości poniżej 130 000,00 zł netto 2021-01-29 15:55:56
dokument Zarządzenie nr 590 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 stycznia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie oraz w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2021 rok 2021-02-04 14:06:19
dokument Zarządzenie Nr 589 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w drodze spisu z natury w związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej materialnie 2021-01-29 07:56:22
dokument Zarządzenie NR 588/2021 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Pyrzyce 2021-01-26 14:32:46
dokument Zarządzenie Nr 587/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 stycznia 2021 r. . w sprawie wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego i utworzenia Gminnego Biura Spisowego w Gminie Pyrzyce 2021-01-29 07:25:49
dokument Zarządzenie 586/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących aktualizacji Strategii Rozwoju Gimny Pyrzyce na lata 2015-2025 - "diagnoza strategiczna" 2021-01-22 19:01:08
dokument Zarządzenie 585/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 stycznia 2021 roku w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Pyrzyce. 2021-01-22 18:40:15
dokument Zarządzenie Nr 584/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Przedszkola Publicznego w Brzezinie w roku szkolnym 2020/2021 2021-01-22 18:38:53
dokument Zarządzenie Nr 583/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2021 r w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Żabowie w roku szkolnym 2020/2021 2021-01-22 18:37:48
dokument Zarządzenie Nr 582/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2021 roku w sprawie rezygnacji z prawa pierwokupu 2021-01-18 17:30:12
dokument Zarządzenie nr 581/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 18 stycznia 2021 roku. w sprawie powołania Zespołu zadaniowego ds. wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz jednostkach Organizacyjnych Gminy Pyrzyce 2021-01-18 17:28:37
dokument Zarządzenie Nr 580/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie określenia formy sporządzenia sprawozdań w zakresie operacji finansowych 2021-06-29 08:30:36
dokument Zarządzenie nr 579/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Pyrzyc 2021-01-15 07:41:56
dokument Zarządzenie nr 578/2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie cofnięcia upoważnienia do wykonywania funkcji delegata Gminy Pyrzyce w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2021-01-15 07:43:52
dokument Zarządzenie nr 577/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 11 stycznia 2021 roku. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu Gminy Pyrzyce na rok 2021 do Uchwały Nr XXXI /222/20 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 21 grudnia 2020 roku. 2021-01-18 08:34:19
dokument Zarządzenie nr 576/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08.01.2021 r. w sprawie odwołania Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz rozwiązania Gminnego Biura Spisowego w gminie Pyrzyce 2021-01-11 10:40:35
dokument Zarządzenie nr 575/2021 z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pyrzycach 2021-01-12 14:22:11
dokument Zarządzenie nr 574/2020 Burmistrza Pyrzyce z dnia 07 stycznia 2021 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Problemów Alkoholowych w Pyrzycach 2021-01-11 10:37:40
dokument Zarządzenie Nr 573/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 04.01.2020r w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza. 2021-01-05 07:22:49