Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Luty

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie nr 614 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2021 rok 2021-03-08 07:47:00
dokument Zarządzenie Nr 613/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie: ogłoszenia o konsultacjach projektu Aktualizacji Strategii Rozwoju Gminy Pyrzyce na lata 2015-2025 2021-02-25 13:25:07
dokument Zarządzenie nr 612 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XXXIII/235/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 25 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2021 2021-03-08 07:45:26
dokument Zarządzenie Nr 611/2021 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 24 luty 2021 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego Kompleksowe sprzątanie w budynku Urzędu Miejskiego w Pyrzycach Plac Ratuszowy 1, budynków Archiwum Zakładowego oraz terenów przyległych. 2021-02-25 11:31:59
dokument Zarządzenie nr 610/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 2021-02-26 10:50:10
dokument Zarządzenie Nr 609/2021 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych, przedszkoli w Gminie Pyrzyce oraz do OREW w Nowielinie od 01 kwietnia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, w oparciu o komunikację regularną na podstawie biletów miesięcznych oraz dowozów uczniów ze szkół podstawowych i przedszkoli w Gminie Pyrzyce w celu realizacji zadań statutowych w tych jednostkach. 2021-02-18 16:01:59
dokument Zarządzenie Nr 608/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej w Okunicy w roku szkolnym 2020/2021 2021-02-17 14:56:30
dokument Zarządzenie Nr 607/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia zmian w arkuszu organizacji Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi im. Leonida Teligi w Pyrzycach w roku szkolnym 2020/2021 2021-02-17 14:55:53
dokument Zarządzenie nr 606/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-02-18 07:13:03
dokument Zarządzenie nr 605/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 12 lutego 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2021 rok 2021-02-18 09:01:20
dokument Zarządzenie Nr 604/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 567/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2020 roku dotyczącego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-02-09 12:37:20
dokument Zarządzenie Nr 603/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2021-02-10 07:31:48
dokument Zarządzenie Nr 602/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2021-02-10 07:31:13
dokument Zarządzenie Nr 601/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie powołania zespołu spisowego w celu przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej w drodze spisu z natury w związku ze zmianą osoby odpowiedzialnej materialnie. 2021-02-09 12:32:14
dokument Zarządzenie Nr 600 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 525/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 października 2020 roku w dotyczącego powołania Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2021-02-09 12:01:50
dokument Zarządzenie Nr 599 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 452/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 sierpnia 2020 roku dotyczącego powołania Komisji ds. Sprzedaży i oceny przydatności składników rzeczowych majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2021-02-09 12:00:32
dokument Zarządzenie Nr 598/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 1416/2018 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 października 2018 roku dotyczącego powołania Komisji Likwidacyjnej składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach oraz regulaminu jej działania. 2021-02-09 11:59:31
dokument Zarządzenie nr 597/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 5 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Inspektora ds. księgowości- kasa w Wydziale Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-02-05 14:18:48
dokument Zarządzenie nr 596/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. płac i księgowości w jednostkach oświatowych Wydziału Budżetu i Finansów Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-02-04 16:20:23
dokument Zarządzenie Nr 595/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 z Oddziałem Integracyjnym w Pyrzycach podczas jego nieobecności 2021-02-03 11:06:13
dokument Zarządzenie Nr 594/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 2 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. auczycielskiego Funduszu Zdrowotnego Gminy Pyrzycei określenia regulamin jej pracy 2021-02-02 13:22:43