Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Pyrzycach
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Kwiecień

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 660/2021 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia przerwy wakacyjnej w funkcjonowaniu przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz punktów przedszkolnych w roku szkolnym 2020/2021, dla których organem prowadzącym jest Gmina Pyrzyce 2021-04-30 14:33:20
dokument Zarządzenie Nr 659/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 kwietnia 2021r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: Budowa fontanny na działce nr 148/2 obręb 8 m. Pyrzyce wraz z infrastrukturą towarzyszącą ? w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2021-05-04 11:39:46
dokument Zarządzenie Nr 658/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2021-04-30 12:18:57
dokument Zarządzenie nr 657/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2021 rok 2021-05-06 10:03:07
dokument Zarządzenie Nr 656/2021 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ?Utrzymanie zieleni miejskiej i parków, bieżące utrzymanie czystości ulic, chodników, placów i wiat przystankowych oraz wałów i ścieżki rowerowej na terenie miasta i gminy Pyrzyce?. 2021-04-30 14:41:55
dokument Zarządzenie nr 655/2021Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie ustalenia planu wykonawczego do uchwały nr XXXVI/257/21 Rady Miejskiej w Pyrzycach z dnia 29 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Pyrzyce na rok 2021 2021-06-17 13:08:27
dokument Zarządzenie Nr 654/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania na delegata Gminy Pyrzyce do reprezentowania w Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania 2021-04-23 13:29:34
dokument Zarządzenie nr 653/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. gospodarki mieszkaniowej w Wydziale Planowania Nieruchomości i Gospodarki Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-04-23 13:30:49
dokument Zarządzenie Nr 652/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia stanowiska dyrektora Pyrzyckiej Szkoły Muzycznej I stopnia w Pyrzycach. 2021-04-21 09:59:26
dokument Zarządzenie Nr 651/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia spisu inwentaryzacyjnego 2021-06-17 14:00:12
dokument Zarządzenie Nr 650/2021 BURMISTRZA PYRZYC z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Pyrzyce i ich zagospodarowanie. 2021-04-22 17:21:02
dokument Zarządzenie Nr 649/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie. 2021-04-19 08:48:47
dokument Zarządzenie Nr 648/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Brzesku. 2021-04-19 08:48:10
dokument Zarządzenie Nr 647/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernik w Żabowie. 2021-04-19 08:47:09
dokument Zarządzenie Nr 646/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie przedłużenia powierzenia pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Okunicy. 2021-04-19 08:46:36
dokument Zarządzenie nr 645/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 15 kwietnia 2021 roku w sprawie zmian w budżecie oraz planu wykonawczego i w planie wykonawczym budżetu Gminy Pyrzyce na 2021 rok 2021-04-22 17:18:08
dokument Zarządzenie Nr 644/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 14 kwietnia 2021 roku w sprawie prawa pierwokupu nieruchomości 2021-04-19 07:12:34
dokument Zarządzenie Nr 643/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 13 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 567/2020 Burmistrza Pyrzyc z dnia 30 grudnia 2020 roku dotyczącego Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-04-14 09:17:18
dokument Zarządzenie Nr 642 /2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2021-04-09 11:30:11
dokument Zarządzenie nr 641/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie utworzenia komisji konkursowej do opiniowania ofert w otwartych konkursach oraz ustalenia jej regulaminu pracy. 2021-04-09 19:54:23
dokument Zarządzenie 640/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 402/2015 Burmistrza Pyrzyc z dnia 29 października 2015 roku w sprawie powołania i zasad działania Komisji Socjalnej w Urzędzie Miejskim w Pyrzycach. 2021-04-09 19:53:14
dokument Zarządzenie Nr 639/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 08 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji zadań finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 2021-06-29 08:37:47
dokument Zarządzenie nr 638/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Młodszego referenta ds. związanych z transportem, obowiązkiem szkolnym i nauki oraz dokształcaniem młodocianych w Wydziale Edukacji, Kultury, Sportu i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Pyrzycach. 2021-04-08 08:26:39
dokument Zarządzenie Nr 637/2021 Burmistrza Pyrzyc z dnia 06 kwietnia 2021r. W sprawie: przyjęcia treści ogłoszenia i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie: termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Mielęcinie ? w trybie zaprojektuj i wybuduj. 2021-04-09 19:44:02